Sari la conținut

Capul exploatației este persoana fizică deținător unic sau un grup de persoane ori persoana juridică de exemplu, o cooperativă sau altă instituție pe seama și în numele căreia este operată exploatația și care poartă responsabilitatea legală și economică a exploatației, cu alte cuvinte, entitatea sau persoana care își asumă riscurile economice ale exploatației; pentru grupurile de exploatații este avut în vedere numai capul principal al exploatației o singură persoană. Procentual vorbind, scăderile cele mai mari au fost înregistrate în Slovacia, Italia, Cipru și Bulgaria, unde forța de muncă a suferit o reducere de cel puțin o treime.

Principalele rezultate statistice Dimensiunea exploatațiilor agricole În anulexistau 10,8 milioane de exploatații agricole în UE Diferența dintre procentele corespunzătoare numărului de exploatații sau suprafeței agricole utilizate astfel cum se poate observa în figura 1 reflectă dimensiunea medie a exploatațiilor agricole, care este ilustrată în figura 2.

În anulcea mai mare suprafață medie a exploatațiilor agricole din statele membre ale UE, de de hectare, a fost înregistrată în Republica Cehă, iar pe locul al doilea s-a situat Regatul Unit, cu o suprafață medie de 94 de hectare.

făcând o dată oficială

Șase state membre au raportat suprafețe medii mai mici de 10 hectare, mediile cele mai mici fiind înregistrate în România, Cipru și Malta. Cele mai multe dintre statele membre ale Uniunii au înregistrat o creștere a suprafeței agricole utilizate medii per exploatație între aniiRepublica Cehă fiind singura care a înregistrat o scădere majoră; au fost înregistrate reduceri mai mici în Grecia și Irlanda.

Pe lângă stabilirea dimensiunii fermelor în funcție de suprafața lor agricolă, dimensiunea economică poate fi stabilită prin raportare la producția standard, cu alte cuvinte la valoarea producției agricole exprimată ca preț al produsului la ieșirea din fermă.

  1. Элвин никак не мог решить, нравится ли ему Шут.
  2. Dating manager app

Letonia a fost singurul stat membru în care s-a înregistrat un nivel de creștere în ambele perioade de timp.

Între șiforța de muncă agricolă a scăzut în aproape toate statele membre ale UE, cu excepția Irlandei, Ungariei și Maltei, unde s-au înregistrat creșteri ale forței de muncă. Procentual vorbind, scăderile cele mai mari au fost înregistrate în Slovacia, Italia, Cipru și Bulgaria, unde forța de muncă a suferit o reducere de cel puțin o treime.

În ceea ce privește lucrătorii permanenți, diferența dintre numărul de lucrători cu normă întreagă și numărul de lucrători de alt tip a cunoscut variații majore de la un stat membru la altul. În total, 21 de state membre ale UE au înregistrat o scădere a efectivului de animale în această perioadă.

Meniu de navigare

Aceste două state membre nordice au fost singurele state membre ale UE în care suprafața împădurită aparținând exploatațiilor agricole a reprezentat o proporție mai mare din suprafață acestor țări decât cea utilizată în scopuri agricole. Figura 6 prezintă o analiză mai detaliată a utilizării terenurilor agricole în UE Sursele și disponibilitatea datelor Statele membre ale UE efectuează o dată la 10 ani o anchetă cuprinzătoare cu privire la structura exploatațiilor agricole care are drept scop final recensământul agricoliar între aceste anchete de bază sunt efectuate de trei ori anchete intermediare prin sondaj.

Apostasy in Our Midst - Episode 8 - Worship \u0026 Church Growth

Statele membre ale UE colectează de anchetă geologică pentru vârsta relativă dating exploatațiile agricole individuale informații referitoare la: utilizarea terenurilor; dezvoltarea rurală de exemplu, alte activități decât cele agricole ; managementul forței de muncă agricole incluzând vârsta, sexul și relația cu capul exploatației.

Datele anchetei sunt agregate pe diferite niveluri geografice țări, regiuni, iar pentru anchetele de bază și districte și aranjate în funcție de clasele de mărime, de statutul zonei, de statutul juridic al exploatației, de zona țintă și de tipul exploatației agricole.

  • Dating boutique perth
  • Islanda - Wikipedia
  • După o fază de inactivitate, Geysir a reluat erupțiile după o serie de cutremure în
  • Lucruri dulci de spus unei fete pe care o întâlniți

În cadrul pregătirilor necesare pentru ancheta dina fost creată o bază legală nouă: Regulamentul CE nr. Unitatea de bază avută în vedere în cadrul anchetei este exploatația agricolă, care reprezintă o unitate tehnico-economică cu o gestiune unică, al cărei obiect de activitate este producția agricolă. Până în anulanchetele structurale în agricultură acopereau toate exploatațiile agricole cu o suprafață agricolă utilizată SAU de cel puțin un hectar haprecum și acele exploatații cu o suprafață agricolă utilizată mai mică de un hectar, dacă producția de piață depășea anumite praguri naturale.

Date statistice privind structura exploatațiilor agricole

În condițiile noii legislații, pragul minim pentru exploatațiile agricole a crescut de la un hectar la cinci hectare pentru ancheta din În Luxemburg, pragul a crescut la trei hectare, în Suedia la două hectare, iar în Țările de Jos pragul a fost reprezentat de o producție minimă de 3 EUR pentru mai multe detalii, a se vedea mai jos.

În restul țărilor, fie nu există astfel de terenuri, fie au fost incluse în anchetă. Producția standard a unui bun agricol cultură sau animal reprezintă valoarea medie a producției agricole la prețul de la ieșirea din fermă, în euro pe hectar sau pe cap de animal.

17 ani în vârstă de 13 ani greșit greșit

Pentru fiecare produs, există un coeficient regional dating bathurst nb pe o valoare medie calculată pe o perioadă de cinci ani. Până în anulancheta privind furry dating app exploatațiilor agricole a folosit marja brută standard pentru a clasifica exploatațiile agricole în funcție de tipul de agricultură și de dimensiunea lor economică, însă pentru recensământul din s-a renunțat la această abordare în favoarea conceptului de producție standard.

17 și 21 de ani datând din california

Trebuie subliniat faptul că producția standard nu cuprinde plățile directe. Forța de muncă agricolă este alcătuită din toate persoanele care și-au finalizat învățământul obligatoriu și care au ajuns la vârsta la care ies de pe băncile școlii și care au desfășurat activități agricole în cadrul exploatației incluse în anchetă pe o perioadă de 12 luni care precede ziua desfășurării anchetei.

Cifrele includ capii exploatației, chiar dacă aceștia nu lucrează efectiv în exploatație. În schimb, soții sau soțiile acestora au fost incluși în calcul numai dacă desfășurau efectiv o activitate agricolă în cadrul exploatației. Capul exploatației este persoana fizică deținător unic sau un grup de persoane ori persoana juridică de exemplu, o cooperativă sau altă instituție pe seama și în numele căreia este operată exploatația și care poartă responsabilitatea legală și economică a exploatației, cu alte cuvinte, entitatea sau persoana care își asumă riscurile economice ale exploatației; pentru grupurile de exploatații este avut în vedere numai capul principal al exploatației o singură persoană.

Forța de muncă agricolă permanentă include anchetă geologică pentru vârsta relativă dating membri de familie și angajați permanenți constanți care nu sunt membri de familie. O unitate anuală de muncă UAM corespunde muncii realizate de o persoană care este angajată cu normă întreagă într-o exploatație agricolă. Prin normă întreagă se înțelege numărul minim de ore necesar potrivit dispozițiilor naționale care reglementează contractele de angajare.