Sari la conținut

Se realizează legătura Düsseldorf-Gerresheim şi Mettmann. Pe lângă extinderea ofertei şi unei bune adaptări a orarului, succesul conceptului a fost asigurat şi de folosirea unor vehicule noi şi a unui concept de modernizare a gărilor. Pentru Comisie.

Din acest motiv, specificațiile tehnice definite în Regulamentul de punere în aplicare UE nr. Cu toate acestea, pe unele căi navigabile autoritățile competente au pus de asemenea în aplicare cerințe de dotare privind dispozitivele ECDIS interior în mod de informare.

viteză datând hannover linden lps blind dating

Pentru a armoniza dispozitivele utilizate pe aceste căi navigabile și pentru a asigura siguranța navigației, ar trebui adoptate cerințe minime viteză datând hannover linden privind dispozitivele ECDIS interior în mod de informare pe căile navigabile care impun dotarea cu ECDIS interior. Pe căile navigabile unde nu este obligatorie dotarea cu ECDIS interior în mod de informare, cerințele minime pentru modul de informare ar trebui să servească drept recomandări.

viteză datând hannover linden dating limitări

Din acest motiv, furnizarea de informații privind adâncimea apei ar trebui standardizată. Coduri suplimentare pentru căile navigabile pot fi solicitate în mod electronic de la Grupul de armonizare pentru ENC interioare, recunoscut de Organizația Hidrografică Internațională.

Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

viteză datând hannover linden site-ul de dating verificat

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele. Adoptat la Bruxelles, 7 decembrie Pentru Comisie.