Sari la conținut

Respectarea drepturilor minorului în programele audiovizuale ART. B ART. De reținut Se vor acorda, în termenii și condițiile prevăzute de reglementările legale nou-introduse, zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente.

În detaliu Se pot acorda zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către autoritățile competente. Zilele libere acordate unuia dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, sunt zilele lucrătoare până la încetarea stării de urgență, cu excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare.

tn legea datând minor

Dispozițiile legale referitoare la acordarea de zile libere plătite nu se aplică în cazul în care una dintre persoanele mai sus-menționate se află în i concediul legal pentru creșterea copiilor; ii este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; iii se află în concediu de odihnă sau fără tn legea datând minor iv nu realizează venituri supuse impozitului pe venit; v sau are raporturile de muncă suspendate unilateral de angajator în temeiul art.

Pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, dating est-europeană unitățile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităților, precum şi aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, tn legea datând minor şi apă, comerț alimentar, producție şi tn legea datând minor medicamente şi echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice, acordarea zilelor libere se realizează doar cu acordul angajatorului și doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității şi cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.

tn legea datând minor

Cererea va fi datată și semnată de reprezentantul legal al angajatorului și va conține: datele de identificare ale angajatorului inclusiv adresa de e-mailcontul bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată și numărul angajaților pentru care s-a solicitat decontarea indemnizației.

Agențiile pentru ocuparea forței de muncă vor comunica angajatorului numărul de înregistrare în termen de 24 ore de la primirea documentelor. Decontarea indemnizațiilor pentru zilele libere acordate părinților pe perioada stării de urgență se va face de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile calendaristice conform Hotărârii de Guvern nr.

tn legea datând minor

Numărul de zile libere și numărul de zile pentru care se acordă majorarea potrivit prezentei legi se stabilesc de către Guvern, prin hotărâre. De reținut Se vor acorda, în termenii și condițiile prevăzute de reglementările legale nou-introduse, zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate de către tn legea datând minor competente.

tn legea datând minor

Pentru angajații din anumite sectoare de activitate, zilele libere se vor acorda doar cu acordul angajatorului și după epuizarea opțiunilor legale pentru desfășurarea activității programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

Angajatorul va depune o Cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației în vederea recuperării sumelor plătite angajaților. Achitarea de către aceste autorități către angajator a sumelor nete pe care acesta le-a achitat ca indemnizație salariaților ar trebui să se facă în termen de 60 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii.