Sari la conținut

Personalul de specialitate din unitatea farmaceutică trebuie să garanteze calitatea medicamentelor la data eliberării lor din unitatea farmaceutică, sub aspectul termenului de valabilitate şi al condiţiilor de păstrare. Reguli de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie 4. Când eliberează un medicament OTC, farmacistul trebuie să facă tot posibilul ca pacientul sau persoana care se ocupă de pacient să nu aibă niciun dubiu asupra: a acţiunii medicamentului; b modului de administrare cum şi cât ; c duratei tratamentului; d efectelor secundare, contraindicaţiilor şi eventualelor interacţiuni cu alte medicamente din tratamentul pacientului.

XIV, iar termenii farmacist şi farmacie, ar apărea în sec. XIX, sub influenţă franceză.

  1. Как же тебе это удалось.
  2. Black speed ​​dating dc

Învăţământul farmaceutic românesc, apare în România datorită medicului militar francez — Carol Davilla. Farmacia a fost strâns legată de cele mai importante descoperiri ştiinţifice şi de numele unor cercetători iluştri. Farmacistul — dotat cu o solidă farmacist datând pacient profesională — poate să profeseze atât în domeniul preparării, controlului şi distribuirii medicamentelor, ci şi în aria de promovare şi publicitate.

În final, este minunat şi nepreţuit sentimentul că aparții unei comunități, aceea care poartă halate albe și are responsabilitatea sănătății pacienților. In Olanda, farmaciile nu comercializeaza alte produse in afara de produsele farmaceutice si produsele adiacente stricte ex: dispozitive de administrare, etc.

farmacist datând pacient

Comercializarea altor produse cosmetice, etc. Farmacistii manifesta o mare responsabilitate pentru medicatia pacientilor. Exista baze de date cu pacientii arondati si prescriptiile acestora eliberate in timp, astfel ca pot fifi depistate posibilele interactiuni cu medicamentele prescrise si eliberate anterior, de acelasi medic sau medici diferiti.

farmacist datând pacient

In sprijinul acestei activitati, farmaciile detin si utilizeaza programe de calculator cu interactiunile medicamentoase. In SUA exista o experienta de cca 20 de ani in transferarea prescriptiilor de la medic la farmacist, in cazul in care retetele se repeta.

Aceste retete care se repeat sunt eliberate de farmacist, fara ca pacientul sa mai revina la medic. Eliberarea se face pe baza de pro-tocoale de prescriere, care sunt valabile timp de maximum doi ani si aplicarea lor corecta de catre farmacist este observata de catre medic si de catre inspectia sanitara locala.

Avantajele sistemului s-au dovedit a fi : diminuarea riscului de RA si interactiuni medicamentoase; castigul de timp pentru pacient si medicul de familie; reducerea costurilor actului medical. In Marea Britanie, in farmaciile de comunitate, rolul farmacistului de consilier al pacientului privind medicatia este in continua crestere, in scopul asigurarii utilizarii sigure a medicamentelor. Consilierea pacientilor reprezinta un serviciu farmacist datând pacient care farmacistii de comunitate sunt remunerati Asscher A.

Aceste probleme farmacoterapeutice PFT au fost definite si clasifi cate prin Consensul de la Granada, in primul consens si in al doilea consens.

farmacist datând pacient

Pregatirea necesara farmacistului modern Farmacistul modern ce asigura asistenta farmaceutica in farmacia de comunitate trebuie sa aiba cunostinte solide de farmacoterapie si de farmacie clinica, dobandite in invatamantul universitar si aprofundate postuniversitar. Farmacia clinica este o disciplina si o specialitate farmaceutica ce utilizeaza optimal cunostintele farmaceutice si biomedicale, in scopul ameliorarii eficacitatii, securitatii, preciziei si economiei utilizarii medicamentelor, de catre pacienti si societate definitia data de Academia Nationala de Farmacie din Franta.

Farmacia clinica este o specialitate moderna a profesiei de farmacist. Scopul: dezvoltarea si asigurarea unei farmacoterapii stiintifice si rationale, la nivel de individ si societate. Farmacia clinica este o specialitate farmaceutica moderna, care s-a nascut in SUA acum aproximativ 40 de ani.

Cara Menggunakan Nebulizer di Rumah - Alat Terapi Uap Omron NE C28

Taramul oamenilor practici si al tuturor posibilitatilor a intuit necesitatea si a creat ad-hoc o specialitate si un specialist, care sa-si aduca contributia la asigurarea unei farmacoterapii stiintifice si rationale, la nivel de individ si societate, precum si la stoparea procesului farmacoepidemiologic. Farmacistul clinician este un farmacist specialist, orientat catre pacient "patient oriented" si are rol de consilier in domeniul farmacoterapiei, al medicului si pacientului, in farmacia de spital si comunitate.

Cuvantul clinic inseamna pat, in limba greaca. Prin urmare, etimologic, farmacia clinica este farmacia ce se desfasoara la patul bolnavului. Inceputa in spital, la patul bolnavului, alaturi de medic, farmacia clinica a fost ulterior extinsa farmacist datând pacient in farmacia de comunitate avand ca obiectiv consilierea pacientilor, iar apoi a fost propusa si pentru asistenta la domiciliu.

Consultatia minimala in farmacia de comunitate si recomandarea farmacoterapeutica de prima intentie Farmacistul de comunitate, cu formatie moderna de farmacist clinician, poate si trebuie sa joace un rol important in economia de sanatate a populatiei, actionand in interesul bolnavului, in cadrul asistentei farmaceutice. Asistenta farmaceutica farmacoterapeutica in farmacia de comunitate cuprinde o serie de directii de activitate, intre care si activitatea datând meniul alimentar recomandare a medicatiei de prima intentie, sub aviz farmaceutic scris, dupa o consultatie minimala, in cazul prezentarii pacientului cu o acuza de simptom, de sindrom sau de boala.

Situatiile de prezentare a pacientului la farmacie, cu o acuza de simptom sau de boala si modalitatile de solutionare: acuza de simptom acut, pe fondul unei boli cronice diagnosticate de medic si cu trata-ment instituit, dar nereactualizat; in aceasta situatie, farmacistul poate recomanda un me-dicament OTC eficace temporar sau in cazul in care nu exista un medicament OTC potrivit cazului, poate elibera cantitatea necesara dupa caz reglementat, pentru 1 zi de lucru sau 3 zile de weekend si sarbatori legale din medicamentul indicat de pacient ca fi ind prescris anterior de medic prescriptie cu valabilitate expirata, bilet de iesire din spital, etccu recomandarea expresa de reactualizare a consultatiei si reinnoire a retetei medicale de ex.

Aceasta situatie face obiectul urmatoarei prezentari. Farmacistul trebuie sa fie foarte circumspect si precaut atat in timpul consultatiei farmacist datând pacient si emiterii ipotezei de diagnostic, cat si in recomandarea medicatiei OTC cu actiune simptomatica persoalizata pentru pacient sau in recomandarea unei medicatii non-OTC de urgenta. Farmacistul trebuie sa aiba in vedere permanent, primul principiu al terapeuticii: "Primum non nocere". In scopul realizarii unei asistente farma-coterapeutice eficiente farmacist datând pacient sigure, farmacistul trebuie sa posede, sa-si completeze si sa actualizeze continuu cunostintele in domeniul farmaciei clinice.

Medicatia OTC recomandata de farmacist poate si trebuie sa reprezinte o etapa importanta in managementul farmacoterapeutic al bolnavului. In contextul pe care l-am farmacist datând pacient, este clar evidentiat faptul ca, desfacerea medicamentelor din categoria OTC, in alta locatie in afara farmaciei, nu are ratiune si este foarte periculoasa.

farmacist datând pacient

Modul de tratare a acestei activitati de asistenta farmaceutica are menirea sa arate complexitatea fenomenelor patologice, evolutia lor greu de prevazut, precum si gravitatea pe care o pot ascunde semnele si simptomele comune. Justificarea consultatiei minimale Acest tip de activitate este justificat de o situatie de fapt existenta nu numai in Romania, ci si in tarile dezvoltate din UE, precum si in SUA.

Studii statistice evidentiaza aceasta stare de fapt. Fiecare membru al personalului farmaciei trebuie să aibă o fişă a postului în care vor fi clar definite atribuţiile şi responsabilităţile, în funcţie de pregătirea profesională.

Codul de etică elaborat de Colegiul Farmaciştilor din România va fi respectat de toţi farmaciştii.

Reguli de bună practică farmaceutică | stiriglobalizare.ro

Competenţele farmacistului Farmacistul trebuie să fie la curent cu noutăţile în domeniul de specialitate şi al legislaţiei în vigoare, să îşi menţină un nivel al competenţei profesionale corespunzător îndeplinirii sarcinilor profesionale cu eficienţă.

Formarea continuă a farmaciştilor trebuie să constituie o obligaţie profesională; această formare va cuprinde participarea la cursuri, seminare, congrese şi la alte manifestări ştiinţifice de specialitate, reuniuni profesionale, învăţământ la distanţă, precum şi informarea prin lecturarea revistelor, ziarelor sau a altor materiale ştiinţifice.

Programul de instruire pentru farmacistul din farmacie trebuie să conţină obligatoriu teme axate pe aspectele de formulare, preparare şi control al preparatelor farmaceutice. Formarea personalului trebuie să aibă în vedere cerinţele calităţii şi să sublinieze riscurile de eroare din activitatea farmaceutică; programul de formare al unei persoane trebuie adaptat în funcţie de sarcinile care i-au fost atribuite.

Activităţile profesionale sau de formare, utile şi semnificative pentru cariera farmacistului, farmacist datând pacient să fie cuprinse în curriculum vitae, ce va fi actualizat permanent.

In interesul pacientului, farmacistul trebuie sa cultive relatii: de incredere cu pacientul, caruia trebuie sa-i fie sfetnic in utilizarea medicamentelor; de colegialitate cu medicul, caruia trebuie sa-i fie consilier in domeniul medicamentului. Farmacistul, ca si medicul trebuie sa respecte deontologia medicala si sa asigure confidentialitatea informatiei primite de la pacient. Pacientul trebuie informat si asigurat asupra utilizarii corecte a datelor sale si strict in scop terapeutic. Cauzele si necesitatea dezvoltarii asistentei farmaceutice Caracterul dual al medicamentului.

Ţinuta personalului de specialitate din unităţile farmaceutice trebuie să fie demnă, impecabilă, decentă, să inspire pacientului profesionalism, siguranţă, încredere. O atenţie deosebită se va acorda echipamentului de lucru în unitatea farmaceutică halat.

Aceste farmacist datând pacient conţin recomandări aplicabile în unităţile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi. Prevederi generale privind buna practică farmaceutică Regulile de bună practică farmaceutică impun următoarele: a activitatea farmaceutică trebuie să fie focalizată pe eliberarea medicamentelor şi a altor produse pentru sănătate, care să aibă calitatea garantată, însoţită farmacist datând pacient o informare şi o consiliere adecvate pentru pacient; b principala preocupare a farmacistului trebuie să fie asigurarea stării de sănătate a pacienţilor, precum şi a populaţiei, în general; c farmacistul trebuie să încurajeze o prescriere raţională şi să promoveze utilizarea corespunzătoare a medicamentelor, inclusiv în scopul evitării automedicaţiei; d fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutică trebuie să aibă un scop pertinent pentru bolnav, să fie clar definit, făcut cunoscut în mod eficace părţilor implicate şi acceptat de către acestea; e farmaciştii practicieni au obligaţia profesională şi morală de a se asigura că serviciile pe care le furnizează fiecărui pacient sunt de calitate adecvată. Respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică reprezintă un mijloc de a îndeplini această obligaţie. Pentru îndeplinirea acestor cerinţe: a este necesară menţinerea unei relaţii permanente cu ceilalţi profesionişti din sănătate, în special cu medicii. Această relaţie trebuie să fie considerată ca un parteneriat terapeutic ce implică o încredere mutuală în orice are legătură cu tratamentul medicamentos; b între farmacişti trebuie dating girl în delhi existe relaţii de colegialitate şi nu de concurenţă neloială, fiecare trebuind să încerce prin orice mijloace etice să îmbunătăţească serviciul farmaceutic; c farmacistul trebuie să îşi exercite profesia respectând principiile de deontologie profesională, predominant faţă de aspectul comercial; d în farmaciile în care lucrează un grup de farmacişti, farmacistul-şef trebuie să îşi asume sarcinile privind definirea, evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciului farmaceutic.

Acesta va fi de culoare albă. Personalul farmaciei va purta în mod obligatoriu un ecuson pe care vor fi vizibile numele, funcţia şi gradul profesional. Pentru asigurarea unei înalte calităţi a activităţii profesionale, farmacia trebuie să dispună de un număr adecvat de farmacişti, în funcţie de volumul activităţii şi de programul de funcţionare. Responsabilităţile unei persoane nu trebuie extinse într-atât încât să prezinte riscuri pentru calitatea serviciilor. Autoevaluarea activităţilor profesionale şi asigurarea calităţii acestora La nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu numai să permită o autoevaluare a calităţii activităţii profesionale, dar să constituie şi o bază pentru o evaluare audit externă.

În mod regulat, farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea şi eficienţa sistemului calităţii şi să ia măsuri de îmbunătăţire, dacă este necesar. Reguli de bună practică privind eliberarea medicamentelor pe bază de prescripţie medicală 4.

Primirea prescripţiei medicale şi verificarea autenticităţii conţinutului său Fiecare farmacie trebuie să aibă o procedură bine definită pentru activitatea de primire a prescripţiilor medicale.

În cadrul acestei proceduri vor fi prevăzute resursele umane şi materiale necesare pentru a se asigura că prescripţiile medicale sunt eliberate cu eficienţă, în securitate, într-o colaborare eficientă şi permanentă farmacist datând pacient pacientul şi medicul. Farmacist datând pacient procedură adecvată trebuie să permită farmacistului: a să identifice pacientul, medicul care o prescrie, organismul emitent, organismul plătitor; b să verifice autenticitatea prescripţiei medicale; c în cazul în care prescripţia medicală nu poate fi onorată, să ajute pacientul să rezolve problema în cauză; d să identifice medicamentul, să verifice forma farmaceutică, concentraţia, dozele, posologia, modul de prezentare, calea de administrare şi durata tratamentului.

Evaluarea prescripţiei medicale de către farmacist Farmacistul trebuie să utilizeze toată experienţa sa profesională pentru evaluarea prescripţiei medicale în ceea ce priveşte: a toate aspectele terapeutice farmaceutice şi farmacologice ; b adaptarea sa la persoana în cauză; c contraindicaţiile şi interacţiunile medicamentelor conţinute; d unele aspecte sociale, de reglementare şi, de asemenea, unele aspecte economice.

După efectuarea acestui control, pentru orice problemă ivită, farmacistul trebuie să stabilească o legătură cu farmacist datând pacient care a emis prescripţia medicală. Această analiză poate fi făcută de farmacist prin utilizarea următoarelor mijloace de informare: a întrebări lămuritoare adresate pacientului sau persoanei care se ocupă de el; b întrebări adresate medicului în caz de nelămuriri sau ori de câte ori este nevoie de informaţii suplimentare; c utilizarea materialelor, manualelor ştiinţifice existente în biblioteca farmaciei, a reglementărilor în vigoare; d informaţii provenind de la centrele de farmacovigilenţă, autorităţile competente sau de la producătorii de medicamente.

Este de dorit ca fiecare farmacie să dezvolte o bază de date pentru fiecare pacient, menţionându-se medicamentele luate; este de preferat ca această bază de date să fie păstrată şi pe suport magnetic. Bazele de date trebuie să fie păstrate cu acordul prealabil şi explicit al pacientului, pentru toţi pacienţii.

farmacist datând pacient

Farmacistul trebuie însă să asigure un sistem care să garanteze confidenţialitatea datelor individuale ale pacienţilor. Pregătirea şi eliberarea medicamentelor prescrise În cazurile în care substituţia este permisă sau când există acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ să fie eliberat, farmacistul îşi va utiliza toată competenţa profesională pentru a selecţiona medicamentele similare celor prescrise, înţelegându-se prin aceasta aceeaşi compoziţie calitativă şi cantitativă în principii active, aceeaşi formă farmaceutică, aceeaşi concentraţie şi dacă bioechivalenţa este demonstrată prin studii corespunzătoare.

În consecinţă, farmacistul trebuie să dispună de o informare precisă şi pertinentă asupra calităţii şi bioechivalenţei medicamentelor.

Consilierea pacientului in farmacia de comunitate

Înainte de a efectua o substituţie, dacă sunt îndeplinite prevederile prevăzute anterior, farmacistul va informa pacientul şi va obţine acordul acestuia. Este recomandabil ca între medici şi farmacişti să se încheie protocoale prin intermediul cărora să se poată transmite informaţii utile de la farmacişti la medici.

În cazuri de urgenţă, când farmacistul nu are în stoc medicamentul prescris şi estimează că este în interesul pacientului să îi elibereze un medicament alternativ, iar medicul care l-a prescris nu poate fi contactat înainte de eliberare, atunci farmacistul îl va dating start cover pe medic cât mai rapid posibil asupra acţiunii pe care a întreprins-o şi asupra raţiunilor potrivit cărora a acţionat astfel.

Eliberarea medicamentelor către pacient se poate face în ambalajul original sau, în cazul în care se scot din ambalajul original înainte de eliberare, reambalarea farmacist datând pacient trebuie să se facă în ambalaje de bună calitate care să fie etichetate astfel încât să permită utilizarea lor corectă şi o eventuală trasabilitate a informaţiilor. Farmacistul trebuie să informeze pacientul cu privire la modul de păstrare a medicamentelor, astfel încât să se asigure menţinerea calităţii acestora şi garantarea siguranţei pacientului şi a familiei sale.

La eliberarea medicamentelor, farmacistul trebuie să utilizeze toate cunoştinţele în domeniu asupra stabilităţii fizico-chimice şi microbiologice preparatelor astfel încât farmacist datând pacient fie garantată conservarea acestora pe toată durata stabilită.

Farmacia – între începuturi şi contemporan

Se vor verifica data de expirare şi integritatea ambalajelor. Personalul de specialitate din unitatea farmaceutică trebuie să garanteze calitatea medicamentelor la data eliberării lor din unitatea farmaceutică, sub aspectul termenului de valabilitate şi al condiţiilor de păstrare. Persoana de specialitate care face aprovizionarea unităţii farmaceutice trebuie să îşi cunoască furnizorii şi să îi aleagă utilizând diverse criterii de calitate, în acord cu Regulile de bună practică de distribuţie angro.

Consilierea pacientului sau a reprezentantului său Consilierea pacientului sau a reprezentantului său are ca scop asigurarea că acesta primeşte şi înţelege o informaţie scrisă şi orală suficientă pentru obţinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris.

Farmacistul, în calitatea sa de membru al echipei de profesionişti în sănătate, trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că informaţia furnizată pacienţilor este corectă şi din acest motiv trebuie să se informeze permanent în legătură cu noutăţile din domeniul său de activitate. Farmacistul va da toate informaţiile necesare pentru o utilizare sigură, corectă şi eficace a medicamentului, într-o formă potrivită necesităţilor fiecărui pacient.

Referitor la prima perioadă, cea empirică religioasă — putem spune că are câteva particularităţi: Actul farmaceutic era mai mult instinctiv În această perioadă, arheologii au descoperit peste de tabliţe de lut vechi de 4 — de ani, dintre care 33 sunt un adevarat dicţionar al plantelor medicinale aparţinând babilonienilor Tot din această perioadă aproximativ anul î. Chrdatează primele informaţii legate de planta Aloe Vera, farmacist datând pacient care oamenii egiptenii o numeau planta nemuririi, datorită proprietăţilor tămăduitoare deosebite Apare aşa numita titulatură de vraci, conducător de trib şi religios — adică un cumul de funcţii — administrative, spirituale, împletite cu cele de medic şi farmacist Ca şi forme farmaceutice utilizate în acea perioadă, emumerăm: fierturile, fumigaţiile, spălături, inhalaţii Demn de amintit, din această perioadă, este "Papirusul din Ebers" — reprezintă "Farmacopeea" Egiptului antic Perioada filozofică - de la anul î.

În afara comunicării orale, informaţia sau sfatul farmacistului poate fi şi sub formă scrisă sau prin intermediul altor mijloace adecvate. Contraindicaţiile, interacţiunile medicamentoase, eventualele efecte secundare menţionate în prospectul de informare a pacientului trebuie repetate şi accentuate înainte de eliberarea medicamentului. Urmărirea tratamentului prescris Farmaciştii participă alături de medici la evaluarea unui tratament aplicat unui pacient sau unui grup de pacienţi prin încheierea în acest scop a unui protocol între medic şi farmacist.

În aceste cazuri, acordul pacienţilor este esenţial atât în ceea ce priveşte metoda folosită, cât şi în ceea ce priveşte păstrarea confidenţialităţii. Înregistrarea activităţilor profesionale Personalul de specialitate din unitatea farmaceutică trebuie să păstreze evidenţele activităţii desfăşurate astfel încât să se poată efectua orice verificare ulterioară.

Este necesar să se păstreze la zi toate prescripţiile de medicamente, în conformitate cu reglementările în vigoare privind aceste farmacist datând pacient de medicamente. În orice moment, la nivelul unităţii farmaceutice trebuie să se poată identifica sursa de provenienţă a oricărui medicament.

Toate atenţionările cu privire la un medicament sau la legislaţia farmaceutică, transmise dating cultura autorităţile competente din România, trebuie înregistrate şi puse în aplicare imediat sau, după caz, la termenul precizat.

La nivelul fiecărei unităţi farmaceutice trebuie să existe o modalitate de înregistrare şi, după caz, de rezolvare a reclamaţiilor primite asupra serviciilor farmaceutice pe care le asigură. Reguli de bună practică privind încurajarea utilizării raţionale a medicamentelor Farmaciştii trebuie încurajaţi să participe la nivel local sau naţional la cercetarea privind utilizarea raţională a medicamentelor şi a studiilor farmacoepidemiologice.

Farmaciştii trebuie să aibă acces la surse de informaţii de referinţă asupra medicamentelor atât din punct de vedere terapeutic, cât şi al calităţii farmaceutice. Ei trebuie să aibă acces, atât la nivel local, naţional, cât şi internaţional, la surse de informaţii care să le permită utilizarea sigură şi rapidă a informaţiilor de care au nevoie în activitatea lor. Farmaciştii trebuie, pe de o parte, să constituie o sursă de informare independentă asupra prescrierii şi utilizării raţionale a medicamentelor şi, pe de altă parte, să ia parte activă la programele de formare destinate altor profesionişti din sănătate, cu care este necesar să colaboreze permanent.

Documentarea în domeniul cercetării şi al exercitării profesiei Farmaciştii au, printre alte responsabilităţi profesionale, şi pe acelea de a participa la farmacist datând pacient terapeutică şi de a se documenta asupra experienţelor şi activităţilor legate de exercitarea profesiei lor.