Sari la conținut

Astfel: Etica reprezintă ştiinţa normelor morale, care determină tendinţa omului către valori morale, ca binele, cinstea, omenia, datoria, fericirea, valori ce reprezintă specificul umanului. La un moment dat s-a spus că nu este indicată folosirea substan elor placebo. Respectarea autonomiei presupune o condiţie importantă, cea de a informa corect pacientul: fără a-l forţa, a-l manipula etc. Cine are dreptul de a decide?

Definire, elementele componente ale consinţământului, standarde de consimţământ Cazul Tarasoff. Cei doi s-au întâlnit în urmă cu un an la o serată dansantă.

După doar un sărut cu ocazia Anului Nou, Podar a devenit convins că între ei exista o relaţie serioasă. Dar Tarasoff i-a mărturisit că ea era deja implicată într-o relaţie, şi deci nu mai era interesată de un alt bărbat. Poddar a devenit deprimat, neglijându-şi studiile şi sănătatea, vorbind adesea incoerent şi văitător. I-a relatat unui prieten că ar dori să-i zboare în aer camera Tatianei, şi ca urmare a fost convins să consulte un medic din campusul universitar.

A început psihoterapia cu Dr. Lawrence Moore.

Etica Medicala - Final

După nouă şedinţe i-a declarat medicului că intenţiona să o omoare pe Tatiana când ea se va fi întors din vacanţa de vară. Acesta din urmă a anunţat poliţia campusului că Datând etica pacientului este periculos şi ar trebui spitalizat într-o secşie psihiatrică. Într-o scurtă detenţie, poliţia l-a investigat pe Poddar, dar în urma interogatoriului nu s-a remarca nimic îngrijorător, şi ca urmare, a fost eliberat, după ce a promis că va sta departe de Tatiana.

Directorul centrului psihiatric, Dr. Harvey Powelson a aflat întreaga poveste şi a instruit staff-ul spre a nu-l mai interna pe Poddar. Poddar nu l-a mai vizitat pe Dr. Moore, în schimb l-a convins pe fratele Tatianei să închirieze împreună un apartament lângă locuinţa acesteia. Două luni mai târziu a intrat la Tatiana în casa şi a omorăt-o cu un cuţit de bucătărie, după care s-a predat poliţiei.

Părinţii Tatianei au acuzat psihoterapeutul, psihiatrul, Universitatea Berkely şi Poliţia, de incapacitatea de a preveni o astfel de crimă şi de asemeni că l-au eliberat prematur pe Poddar din detenţie şi nu au avertizat părinţii asupra pericolului în care se afla fiica lor.

Instanţa a considerat că dacă un terapeut determină că un pacient reprezintă un pericol violent pentru altcineva, atunci are datoria de a pune în datând etica pacientului măsurile necesare de protecţie a presupusei victime. Îndeplinirea acestei datorii ar putea însemna însăşi să avertizeze presupusa victimă, sau pe cei datând etica pacientului jurul ei.

Reprezentanţii organizaţiilor psihoterapeute au declarat la proces că medicii sunt imprecişi în prezicerea pericolelor fatale.

Bine ați venit la Scribd!

În decursul unui an, doar 7 din au fost ameninţători sau au comis datând etica pacientului act care să necesite spitalizare cu securitate maximă. Cazul Tarasoff pune în balanţă interesul public de tratare corectă a bolilor mentale cu păstrarea caracterului confidenţial al comunicării cu pacientul. Revelarea informaţiilor vitale în circumstanţele prezentate, deşi datând etica pacientului potenţial de alterare a încrederii în relaţia cu pacientul nu ignoră în totalitate principiile etice.

Există un interes cert pentru ca reprezentanţii comunităţii medicale să păstreze confidenţialitatea pacienţilor, aceştia fiind astfel încurajaţi să împărtăşească toate informaţiile importante pentru ca medicul să facă o evaluare cât mai obiectivă a situaţiei clinice. Pe de altă parte dacă situaţia în care menţinerea confidenţialităţii este depăşită de interesul public de prevenţie a unei crime etc, se justifică dezvăluirea informaţiilor fără consimţământ.

Cazul Tarasoff. Încălcarea confidenţialităţii

Dreptul său la confidenţialitate este contrabalansat de beneficiul pentru comunitate. Există în prezent un acord între profesioniştii din medicină, legiuitori şi eticieni potrivit căruia binele individual al unui pacient poate fi amendat în favoarea binelui comunităţii, ceea ce permite o încălcare a confidenţialităţii cu condiţia prevenirii unui rău semnificativ. De exemplu în cazul bolii SIDA, comunicarea stării de purtător HIV este reglementată individual de fiecare ţară în parte, dar un consens din ce în ce mai datând etica pacientului se dezvoltă în prezent cu privire la comunicarea riscului de infecţie HIV la partenerii unui pacient infectat care refuză să facă el însuşi acest lucru.

datând etica pacientului

Când însă cazul nu se supune dating online de grindă risc epidemiologic ameninţător sănătăţii publice, confidenţialitatea îşi va exprima supremaţia.

O ipostază clinică care implică ca şi aspecte etice atât confidenţialitatea cât şi consimţământul informat este aceea în care se pune în discuţie ne dezvăluirea unei informaţii la o datând etica pacientului treia parte implicată în procesul decizional. Medicii pot întâmpina conflicte de ordin moral când decizia lor trebuie să se împartă între obligaţia de a spune adevărul şi cea de a menţine confidenţialitatea.

Să luăm exemplul descoperirii non-paternităţii considerând un caz în care Rămânând datând etica pacientului în domeniul eticii în genetică, un caz şi mai controversat redă situaţia în care un cuplu se prezintă la medic pentru investigarea infertilităţii, iar geneticianul determină faptul că soţia are un cariotip XY, ceea ce semnifică faptul că este genotipic bărbat dar fenotipic, femeie.

Una din întrebări este dacă să i se prezinte pacientei şi soţului ei o explicaţie biologică validă asupra acestui sindrom de virilizare testiculară.

Majoritatea consilierilor au menţionat nedezvăluirea, în baza faptului că nu ar fi dorit să producă o afectare psihologică. Cei care nu au agreat această opţiune au menţionat trei motive care ar argumenta comunicarea adevărului: 1. În ceea ce priveşte comunicarea către tată, aceasta nu este o situaţie în care să existe riscul unui pericol iminent, astfel încât să se justifice încălcarea confidenţialităţii împotriva dorinţelor soţiei.

Totuşi este evidentă importanţa informaţiei pentru soţ şi încurajarea soţiei spre a-i mărturisi situaţia reală. În concluzie am pledat datând etica pacientului acum pentru faptul că în medicină confidenţialitatea rămâne un principiu de bază dar care trebuie individualizat de la ca la caz.

Pacienţii ar trebui să fie capabili să consimtă asupra includerii informaţiilor în dosarul medical, la care să aibă acces într-o anumită măsură, şi să intervină în controlul asupra accesului altora la dosarul medical propriu.

Modele de relaţie medic — pacient În timpul ultimelor trei decade, procesul de luare a deciziilor a fost adesea caracterizat fie printr-o confruntare între promovarea autonomiei şi respectiv a beneficiului4, fie între valorile pacientului şi cele ale medicului. Aceste controverse conturează standardele etice de desfăşurare a relaţiei medic-pacientcare în funcţie de scopul interacţiunii dintre aceştia, de obligaţiile medicului, de valorile pacientului şi traducerea conceptului de autonomie a pacientului se vor structura în patru modele datând etica pacientului relaţie medic-pacient: paternalist, informativ, interpretativ şi deliberativ Relaţia medic - datând etica pacientului se mai poate evalua folosind alte două criterii: geografic şi respectiv istoric cronologic.

datând etica pacientului

Din punct de vedere geografic vom identifica modele de relaţie medic pacient asociate: ţărilor vestice vestul Europei şi SUAsud-estului Europei, nordului Europei, Japoniei5. Modele de relaţie medic pacient percepute din punct de vedere al valorilor implicate 2.

(PDF) ETICĂ MEDICALĂ ŞI DREPTURILE PACIENŢILOR | adoris conas - stiriglobalizare.ro

În primul rând medicul îşi foloseşte toate abilităţile pentru a diagnostica boala, a determina stadiul evolutiv, şi a recomanda un tratament care să restabilească starea de sănătate sau să amelioreze suferinţa6.

Apoi se prezintă pacientului informaţii selectate, cu scopul de a consimţi la intervenţia considerată cea mai potrivită.

datând etica pacientului

În extremis medicul va informa în mod autoritar când va datând etica pacientului iniţiată procedura respectivă. Modelul paternalist porneşte de la prezumţia că există criterii obiective comune pentru a determina cea mai potrivită alegere. Astfel se explică de ce medicul poate discerne care este interesul maxim al pacientului, cu o participare limitată din partea acestuia. În final se presupune că pacientul va fi mulţumit şi chiar recunoscător pentru decizia luată de medic, chiar dacă la vremea respectivă nu era datând etica pacientului acord cu ea.

În confruntarea dintre autonomia pacientului şi promovarea beneficiului, medicul paternalist va alege a doua variantă promovarea stării de bine. În acest model medicul acţionează ca şi apărător al pacientului, articulând şi implementând ce este mai bine pentru el.

Obligaţia medicului este de a pune interesele pacientului deasupra intereselor personale, solicitând eventual colaborarea sau părerea altor specialişti dacă profesionalismul său nu acoperă în întregime o anumită situaţie.

  • Așadar, etica se numește știință filosofică, care explorează aspecte legate de moralitate.

În paternalism, conceptul de autonomie al pacientului semnifică acordul subînţeles al pacientului la momentul intervenţiei sau ulterior, faţă de decizia medicală. Obiecţia majoră adusă acestui tip de relaţie medic-pacient rezidă în faptul că este nerealist să ne imaginăm că medicul şi pacientul împărtăşesc aceleaşi valori şi păreri în definirea stării de bine şi datând etica pacientului beneficiului.

Astfel, modelul paternalist este justificat numai în urgenţe, când timpul necesar obţinerii consimţământului informat poate să afecteze negativ prognosticul. Totuşi uneori pacienţii sau familiile lor îşi exprimă clar dorinţa de atitudine paternalistă din partea medicilor, mai ales atunci când opţiunile sunt multiple şi cunoştinţele şi capacitatea de înţelegere pentru o alegere bine informată sunt limitate.

  • Rezumat: Etică medicală. Tema: „Etica și deontologia în medicină
  • Într-un mod sau altul, la un moment dat, fiecare dintre noi poate fi afectat de modul în care se respectă sau nu principiile etice ale unei profesiuni.

Acest aspect se întâlneşte îndeosebi în oncologie, datând etica pacientului unii pacienţi adoptă o atitudine pasivă şi respectuoasă în faţa deciziei experţilor medicali. Se pare însă că este un fenomen care apare doar în comunităţile în care încrederea în medic este puternic încrustată în cultura populaţiei respective Modelul informativ În încercarea de a limita sau atenua dominanţa medicului, s-a născut un curent de opinie care să crească controlul pacienţilor.

Acest model pledează pentru o relaţie medic-pacient de tip neutru, sau de tip În cazul ideal, pacienţii ajung să cunoască toate informaţiile medicale relevante pentru boală şi procedurile terapeutice posibile, dintre care să selecteze pe cea care se suprapune cel mai bine pe valorilor sale.

Această etică medicală învățată de practicieni este direcționată pe utilizarea acestor principii, cadrul legal și consecințele aplicării principiilor de etică. Luarea deciziilor în țările cu astfel de culturi se bazează preferențial pe responsabilitatea socială, pe solidaritate, egalitarism asupra datând etica pacientului ca sistem integru. În astfel de țări decizia este mai curând luată de comunitate, care are obligația de a se îngriji de cei bolnavi, ea se simte responsabilă, nu numai material, dar și spiritual, și de armonia socială sau de consensul comunitar în luarea deciziei. Începând cu anii 70, bioetica devine disciplina pilot a eticii aplicate și începe să se organizeze instituțional plecând de data aceasta nu de la nevoile filozofilor, dar ale practicii medicale și cercetării științifice. Este pe larg acceptat, că marile teorii etice nu sunt instrumente universale adecvate pentru a face educația morală a lucrătorilor medicali.

Modelul informativ realizează o distincţie clară între fapte şi valori. Se presupune că valorile pacientului sunt bine definite şi cunoscute de el, constituind baza opţiunii terapeutice. Ceea ce îi lipseşte sunt Nu se atribuie o importanţă deosebită valorilor medicului, şi nici perceperii de către medic a valorilor pacientului. În acest model, medicul este un furnizor de expertiză tehnică, oferindu-i pacientului modalităţile de a-şi exercita controlul. Ca datând etica pacientului experţi în domeniu, medicii au obligaţia de a prezenta informaţii reale, corecte şi de a menţine standardul de competenţă profesională, eventual de a cere consultanţă de specialitate, dacă îi lipsesc cunoştinţele şi abilităţile.

Încărcat de

Greutatea alegerii şi a deciziei cade în întregime pe umerii pacientului Conceptul de autonomie a pacientului datând etica pacientului controlul absolut în procesul de luare a deciziilor Obiecţiile aduse acestui model sunt date de faptul că, în principal, reprezintă o abordare lipsită de compasiune, ignorând părerile şi valorile datând etica pacientului care nu îşi doreşte un medic detaşat, ci un medic implicat. Acest model accentuează imaginea unei profesii supraspecializată şi impersonală, în care toţi pacienţii sunt competenţi, având valori şi principii cunoscute şi fixe, în timp ce, de fapt nu toţi ….

Modelul interpretativ Se pare că mulţi au fost contrariaţi de modelul informativcare nu ia în consideraţie un potenţial dezechilibru de putere când una din părţile implicate este în suferinţă, ceea ce ar putea afecta procesul de decizie, de exemplu prin dificultatea interpretării datelor tehnice. De aceea, în modelul interpretativ scopul interacţiunii medic — pacient datând etica pacientului de a elucida valorile pacientului, ceea ce îşi doreşte el în realitate, şi a-l ajuta să selecteze intervenţiile terapeutice care întrunesc aceste valori.

Ca şi în modelul informativ, medicul furnizează pacientului informaţiile referitoare la natura bolii sale, riscurile şi beneficiile asociate diverselor opţiuni. În acest model valorile pacientului nu sunt în mod obligator fixe şi bine cunoscute de pacient. Din contra, de obicei sunt imprecise, parţial înţelese şi Datând etica pacientului cazul ideal, medicul este cel care sintetizează viaţa pacientului datând etica pacientului un întreg, într-o naraţiune cu accente pe valori şi priorităţi.