Sari la conținut

Clădirea a rămas destul de bine conservată în timp cu excepția unor ornamente aflate la baza cupolelor , lucru rar în peisajul bucureștean, unde alterarea și simplificarea clădirilor istorice a fost și a rămas o obișnuință. Regăsim și piatra cubică ce pava Calea Victoriei și, la o privire atentă, observăm inclusiv șinele de tramvai ce mergeau spre strada Ion Câmpineanu. Centrul de Studii Transilvane, Cluj Napoca, , p. Piru, Istoria literaturii române, Ed. În fotografia de epocă, chiar dacă imaginea nu este de cea mai bună calitate, putem spune că privim ceea ce pare a fi o construcție deja dezafectată — ferestrele de la mezanin par a fi acoperite cu niște placaje, parterul clădirii pare dezgolit de orice fel de ferestre, iar etajul nu prezintă vreo formă de activitate.

Paleoliticul poate fi împărțit în diferite moduri: Protopaleoliticul: epoca Australopitecinelor și a lui Homo habilisprecum și a primilor reprezentanți ai lui Homo erectus. Protopaleoliticul corespunde sfârșitului Terțiarului și începutului Cuaternarului, perioadei cuprinse între glaciațiunea Biber și glaciațiunea Günz aproximativ 4,5 milioane de ani — Primele unelte de piatră cioplită sunt considerate creația lui Homo habilis: galete de râu amenajate prin desprinderea unor așchii, pe o singură față sau pe ambele fețe, realizându-se, astfel, așa-numiții cioplitori unifaciali sau bifaciali chopper, chopping-tool.

reforma iudaismului dating

S-a apreciat, inițial, pe baza descoperirilor de la Olduvai, că această cultură are o vechime de circa 1,8 milioane de ani.

Ulterior, au ieșit la iveală la Malawi, Koobi Fora și alte situri vestigii și mai vechi, în asociere cu cele mai timpurii fosile de Homo rudolfensis, datate între 2,4 — 1,6 milioane de ani.

Raportat la geocronologie, paleoliticul inferior corespunde, în mare, Pleistocenului mijlociu, respectiv intervalului cuprins între interglaciațiunea Günz-Mindel și glaciațiunea Riss, inclusiv cca.

Paleoliticul poate fi împărțit în diferite moduri: Protopaleoliticul: epoca Australopitecinelor și a lui Homo habilisprecum și a primilor reprezentanți ai lui Homo erectus.

Pe lângă uneltele și armele de piatră, sunt atestate și unele arme de aruncat la distanță, cum sunt sulițele de lemn cu vârful întărit în foc, descoperite la Lehringen Germania și Clacton on Sea. Fără îndoială, una dintre cele mai importante realizări ale omului paleoliticului inferior a fost folosirea focului luat din natură. Focul care înseamna lumină și căldură, a permis ocuparea peșterilor și amenajarea primelor locuințe, a schimbat radical regimul alimentar și a deschis calea spre noi tehnologii în prelucrarea uneltelor.

Trecutul și prezentul prin obiectivul fotografic – Alex Galmeanu's Blog

Nu pot fi neglijate nici consecințele asupra colectivelor umane: grija permanentă pentru întreținerea focului a contribuit la întărirea coeziunii comunităților din paleoliticul inferior. Paleoliticul mijlociu a fost considerat, tradițional, ca epoca omului de Neanderthal cel puțin în Europa.

viteză dating event stockholm

Paleoliticul mijlociu debutează într-o perioadă cu climă caldă ca să se încheie într-o perioadă glaciară. Cultura caracteristică a paleoliticului mijlociu este mousterianul după peștera Le Moustier din Franța. Uneltele sunt lucrate, în cea mai mare parte, pe așchii.

  1. Istoria limbii române - Wikipedia
  2. Ее отчаяние было слишком очевидным, а когда она метнулась ему навстречу, глаза у нее были -- Ах, Олвин.

Sunt specifice epocii vârfurile de mână triunghiulare și răzuitoarele în forma literei D. Apar primele lame grosolane, cu retușe, anunțând o tehnică ce va fi desăvârșită în paleoliticul superior. În procurarea hranei, rolul principal îl are vânătoarea. În ceea ce privește amenajarea spațiului locuit, se poate vorbi, pe de o parte, de generalizarea folosirii peșterilor ca loc de sălășluire, iar pe de altă parte, de construirea unor colibe și în aer liber, din oasele și pieile animalelor vânate.

Chiar și așa, acest spațiu nu prezintă vreo activitate specifică. Probabil afectată de cutremurul din anulclădirea va avea să dispară cu totul, undeva după aniilăsând loc sistematizării moderne a Căii Victoriei, mai lată astăzi decât atunci. Așa se explică și calcanul ciudat existent astăzi acolo, un zid fără ferestre, orientat către bulevard într-un mod fără prea multă logică, dacă facem abstracție de contextul istoric.

Privind în extrema stângă a imaginii document, vedem ceea ce putem presupune că este o altă clădire dispărută. Observăm o schelă din lemn, dar e greu de spus dacă este vorba despre un șantier în desfășurare sau doar de o susținere provizorie a unei clădiri avariate.

Istoria limbii române

La nivelul străzii se vede o activitate specifică perioadei, respectiv o pondere ridicată a traficului pietonal, invers față de ziua de astăzi, când traficul auto este majoritar. Iar un alt mic detaliu ce merită observat se află la nivelul pavajului: piatra cubică ce acoperea acest segment de bulevard oferă o armonie suplimentară compoziției fotografiei document.

Legătura cu trecutul: lucruri rămase aproape la fel Imaginea este reprezentativă pentru București - ne aflăm într-unul din punctele principale ale capitalei, în Piața George Enescu.

Prin comparație cu imaginea de arhivă, datatăla prima vedere am putea spune că nu există schimbări radicale.

Trecutul și prezentul prin obiectivul fotografic

Totuși, la o analiză de detaliu putem constata formele ușor simplificate la nivelul acoperișului atât pentru clădirea Ateneului Român, cât și pentru Biblioteca Central Universitară. Pasionații de istorie mai mult sau mai puțin recentă, cunosc cu siguranță faptul că ambele clădiri au fost avariate la un moment dat, clădirea Ateneului fiind bombardată îniar cea a BCU fiind incendiată în decembrie Clădirea Ateneului Român a fost realizată într-un stil neoclasic-ecletic, pe baza unei subscripții publice, în perioadadupă planurile arhitectului francez Albert Galleron, iar clădirea BCU a fost finalizată în de arhitectul francez Paul Gottereau, adăpostind până în Fundația Universitară Carol I.

Vegetația de astăzi nu ne mai lasă liberă perspectiva vastă a fotografiei de arhivă, așa că nu avem o vedere directă către alte clădiri specifice zonei, existente și astăzi. O poveste interesantă este cea a statuii ecvestre ce îl reprezintă pe Regele Carol I. În fotografia de arhivă vedem forma originală, realizată de sculptorul datând astăzi în comparație cu trecutul Ivan Meštrović și inaugurată în Timpul a trecut dar tradiția de a face whiskey-ul din Lynchburg a rămas la fel.

Sunt însă și lucruri pe care timpul nu le iartă.

Preistorie - Wikipedia

Bucureștiul, de exemplu. Un oraș care, în oglindă cu trecutul său, ne arată că a reușit să păstreze doar câteva dintre însemnele istoriei sale, însemne care ne vorbesc mai ales atunci când suprapunem vizual trecutul cu prezentul.

Farmecul de altădată Te invit în mașina fotografică a timpului. Ne întoarcem cu un secol în urmă. Suntem undeva în jurul anului și vedem, probabil, unul din puținele repere ale capitalei rămas aproape neschimbat în timp.

Preistorie

La nivelul străzii, hainele purtate de trecători, specifice vremii, și magazinele de lux, bogat decorate, aflate la parterul hotelului, ne descriu o scenă ce pare ruptă dintr-un film de secol Clădirea hotelului o găsim aproape neschimbată, excepție făcând câteva ornamente de la nivelul acoperișului și elementele decorative ale prăvăliilor de la parter.

Regăsim și piatra cubică ce pava Calea Victoriei și, la o privire atentă, observăm inclusiv șinele de tramvai ce mergeau spre strada Ion Câmpineanu.

Iancu de Hunedoara și Mahomed Cuceritorul au avut aceeași bunică? #IstoriiAscunse @TVRTimisoara

Amintirea fotografică a unor povești de cărămidă Imaginația ne poartă pe drumul dintre fotografii. Stăm acum chiar în Piața Teatrului, mai exact la intersecția Calea Victoriei cu Ion Câmpineanu, așa cum arăta ea în Nimic din ceea ce vedem în fotografia de arhivă nu mai există astazi, nici măcar o cărămidă.

Cadrul nostru este concentrat pe intrarea teatrului și îi putem observa detaliile arhitecturale de influență barocă. Deci, româna nu numai că este continuatoarea unei latine militare de frontieră, ci este și singura limbă neolatină care conservă vestigii ale limbajului de castru sermo castrensis.

Și nu e vorba că aleg să stea pe loc, ci pur și simplu rămân fidele valorilor și tradiției din care s-au născut.

În această teorie, Dacia este nucleul original al limbii române și al etnogenezei poporului românpopulațiile romane din sudul Dunării de exemplu aromânii provenind din migrații pornite din Dacia. Lingviștii țărilor din sudul României sunt favorabili acestei ipoteze, deoarece ea se potrivește cu teoriile oficiale ale acestor țări, conform cărora nu existau populații romanice în Balcani în momentul sosirii slavilor.

  • Trecutul și prezentul prin obiectivul fotografic
  • Romanizarea[ modificare modificare sursă ] Evoluția istorică a limbilor romanice orientale după majoritatea autorilor.
  • Потускневшая от безмерно древнего возраста, она не несла ни малейших признаков коррозии.
  • Cum să spuneți dacă vă întâlniți cu un om nesigur
  • 17 ani în vârstă de 14 ani
  • В городе не было никого, кем не владела бы какая-то всепоглощающая интеллектуальная страсть.
  • (PDF) Trecutul de astazi | Mihaela Grancea - stiriglobalizare.ro

Lucrările mai recente ale unor istorici români consideră că limba și poporul român s-au format pe un spațiu mai mare decât al fostei Dacii. Vlad Georgescu a scris că spațiul cuprindea atât Dacia cât și zona munților Balcani și coasta Mării Negre.

Trecutul de astazi

În această teorie, nucleul original al limbii române « vatra străromână » a lui Nicolae Iorga și deci al etnogenezei românilor, se afla atât în nordul cât și în sudul Dunării într-o zonă cuprinzând Dacia și Moesiala nord de linia Jirecek în timp ce Dacii liberi au migrat spre Balcani alungați de năvălirile goților, hunilor și slavilor, constituind în definitiv poporul albanez, și explicând astfel cuvintele comune dintre limba albaneză și cea română. Tot năvălirile slavilor și cruntul război al bizantinilor împotriva bulgarilor în timpul domniei împăratului Vasile al II-lea Bulgarohtonulau despărțit definitiv românii din nordul Dunării de aromânii din sud, care au părăsit Moesia pentru a se refugia în Munții Pindului și în Tesalia atunci denumită « Marea Vlahie ».

Articol principal: Teoria lui Roesler. Această teorie pornește de la relatările lui Eutropius care afirmă că toți locuitorii Daciei ar fi fost transferați în sudul Dunării în momentul retragerii romanilor și de la scrierile lui Eduard Robert Rösler care consideră că proximitatea geografică în Balcani explică de ce există cuvinte comune între limbile albaneză și română, și conclude că nucleul original al limbii române trebuie căutat în actuala Macedoniede unde migrații ulterioare, în secolul XIII, ar fi adus « vlahii » în nordul Dunării, la chemarea regilor maghiari, pentru a popula Transilvania până atunci deșartă.

portland oregon dating site-ul

Lingviștii din Austria si Ungaria sunt favorabili acestei ipoteze, deoarece ea se potrivește cu teoriile oficiale ale acestor țări, conform cărora nu existau populații romanice în Transilvania în momentul sosirii maghiarilor. În această teorie, limba aromână este cea mai apropiată de forma originală a limbii române. Unitatea[ modificare modificare sursă ] O caracteristică esențială a limbii daco-române este lipsa dialectelor.

dating online pentru schiori

Pretutindeni la nord de Dunăre, graiurile din BanatArdealMaramureșMoldova atât regiunea din România, cât și Republica MoldovaOlteniaMuntenia și Dobrogea sunt aproape identice, existând și relativ puține regionalisme. Un filolog de reputația lui Alexandru Philippide insistă chiar asupra unicității limbii daco-române ca limbă fără dialecte, vorbind doar de subdialecte. Mai prozaic dar mai realist, majoritatea filologilor universitari explică această unitate și armonie prin intensa circulație transhumantă a păstorilor români de la o țară românească la alta, precum și prin frecventele strămutări și dedublări de sate din motive climatice, hidrologice sau istorice Brad-Brădet-Brădeni-Brădești Unitatea lingvistică românească este însă oprită în secolul XI odată cu scăderea influenței imperiale bizantine și cu creșterea rolului slavonei liturgice.

Importanta influență slavă în daco-română este pusă în legătură cu bilingvismul, cu istoria țaratelor româno-bulgare și cu rolul slavonei, limbă liturgică și limbă oficială a voievodatelor române. În schimb, faptul că celelalte limbi romanice de est, din sudul Dunăriinu au suferit influența lexicală slavă cu aceeași intensitate ca daco-româna, este pus în legătură cu evoluția separată a populațiilor proto-române din nordul și din sudul lanțului munților Balcani după instalarea slavilor la Dunărea de Jos între secolele V-VII.

Trecutul și prezentul prin obiectivul fotografic Sunt puține lucrurile care refuză să se lase marcate de trecerea timpului. Și nu e vorba că aleg să stea pe loc, ci pur și simplu rămân fidele valorilor și tradiției din care s-au născut. Ele găsesc o modalitate de a evolua ca formă, poate spre a păcăli timpul, dar în esență rămân aceleași. Uită-te, de exemplu, la o sticlă de Jack - e singurul lucru care s-a schimbat la whiskey-ul Jack Daniel's în de ani. Timpul a trecut dar tradiția de a face whiskey-ul din Lynchburg a rămas la fel.