Sari la conținut

Evanghelia Sa a fost un mesaj de pace şi bucurie. Autenticitatea Faptelor este susţinută de cea a Evangheliei după Luca, şi mărturia acestor două întemeiază Învierea.

Noi mărturisim, solemn, că viaţa Sa, care este punctul central al istoriei umane, nici nu a început la Betleem, nici nu s-a încheiat pe Căpăţâna.

Ca Domn Înălţat, El i-a vizitat pe aceia pe care i-a iubit pe când era în viaţă. Noi mărturisim că El va reveni, într-o zi, pe pământ. El va conduce ca Rege al regilor şi va domni ca Domn al domnilor şi orice genunchi se va pleca şi orice limbă va da slavă în faţa Lui. Fiecare dintre noi va fi dus să stea în faţa Lui pentru a fi judecat după faptele noastre şi dorinţele inimilor noastre. El le putea dovedi doctrinele sale cel mai bine prin a se baza pe această credinţă comună.

Este clar, deci, că această doctrină nu a fost de o creştere târzie din cadrul Bisericii, şi nici nu îşi avea originea în Pavel. Aceasta a fost întotdeauna crezul universal al Bisericii: oamenii nu credeau aceasta deoarece Pavel a predicat-o, ci ei şi Pavel o credeau datorită caracterului convingător al evidenţei.

Când a avut o datând 1 corinteni 15, atât de universal acceptată ca parte a Creştinătăţii aborigene în anul 58 d. Şi dacă a crescut, cum rămâne cu mărturia acelora peste două sute cincizeci care încă erau martori în viaţă faţă de acest fapt? Aici ne-am putea opri de drept ca să adunăm rezultatele.

1 Corinteni 15

Aceasta se pare a fi indiscutabil de evident din aceste patru epistole ale lui Pavel: Primul, Învierea lui Hristos era crezută în mod universal în Biserica Creştină atunci când aceste epistole au fost scrise: fie că existau partide pe acolo, oricât de aproape ar fi fost, totuşi ei nu tăiau prin această dogmă.

Al doilea, Că urmaşii originali ai lui Hristos, incluzând apostolii săi, au revendicat a fi martori oculari ai faptului învierii sale; şi prin urmare, de la început a treia zi întreaga Biserică a fost convinsă de adevărul ei.

viteză dating north east uk în întreaga cameră întâlniri

Al treilea, Că Biserica credea în mod universal că îşi datora viaţa ei, precum şi continua sa existenţă şi creştere, fermei sale credinţe în această dogmă. Pentru ceea ce trebuie justificat este: 1. Nu pentru crezul unui om că el l-ar fi văzut pe Domnul, ci a câtorva peste Nu pentru convingerea unei partide, şi aceasta după un anumit timp, că Domnul a înviat, ci crezul universal şi imediat al întregii Biserici.

Hristos cel Viu:

Efectul acestei credinţe în schimbarea absolută a caracterelor şi umplerea cu entuziasm a primilor săi posesori. Puterea lor de propagare a credinţei lor, în clădirea pe această dogmă stranie o comuniune largă şi rapid de crescătoare, toţi devotaţi faţă de aceasta ca fiind elementul prim şi de bază al credinţei lor.

Există doar trei teorii care pot fi afirmate pentru a da socoteală pentru aceste fapte. Ori ucenicii originali ai lui Hristos au fost înşelaţi şi şi-au inventat în mod intenţionat povestea Învierii, sau ei erau amar de înşelaţi; sau că Învierea a fost un fapt.

Prima dintre aceste teorii, pe cât de veche este ea Matei şuse admite acum pe toate părţile că este ridicolă.

dating online nu funcționează dating duisburg

Strauss şi Volkmar, de exemplu, o dispreţuiesc ca o explicaţie imposibilă. Noi o vom trece cu privirea în câteva cuvinte. Trupul mort al lui Hristos stând în mormântul său gata să fie produs de evrei în oricare moment, din sine distruge această teorie.

este o rețea de date în condiții de siguranță reală având apeluri

Căci trebuie să ne amintim faptul că crezul în înviere datează din ziua a treia. Ori, dacă trupul nu mai este în mormânt, unde era acesta? Trebuie ori să fi fost luat de duşmanii săi, în care caz aceasta ar fi produs o respingere a Învierii; sau să fie furat de însăşi ucenici.

Noi suntem tăcuţi faţă de aceste două ipoteze, căci doar o posibilă a treia că trupul nu ar fi fost niciodată îngropat ci aruncat peste o grămadă de gunoi este în afara discuţiei, martorii oculari mărturisind în mod expres, conform cu Pavel, că acesta a fost îngropat 1 Corinteni şu….

Nimeni nu se va ridiculiza pe sine în aşa fel în această eră încât să se lupte cu faptul că ucenicii au furat trupul. Aceasta nu numai că este sigur că ei nu puteau să-şi asume curajul să facă această încercare, dar însăşi ideea Creştinismului de datorare a vieţii sale unui asemenea act este mai rău decât absurd. Imaginativă, dacă ar putea cineva, această bandă de ucenici deprimaţi adunaţi şi complotând cu calm de a cuceri lumea pentru ei înşişi prin a proclama ceea ce trebuia să fie văzut pentru a fi promisiunea absurdă a vieţii veşnice prin Unul care a murit datând 1 corinteni 15 a murit şi nu a mai înviat.

Imaginează-ţi apoi să descoperi pe falsul lor un sistem de un adevăr cel mai minunat — pe acest act de răpire a unui sistem al celor mai perfecte morale.

partener dating site mi-a găsit omul pe un site de dating

Îţi poţi imagina că trupul este furat şi adus în mijlocul lor — care credeau că pot fi înflăcăraţi spre strădania nobilă prin vederea acestuia? Şi că aici, gândeşti tu, în camera cadaverică… în această bântuială de păcat, de falsitate, de mizerie, şi de putrefacţie, că sistemul transcendent şi nemuritor al credinţei şi moralelor creştine au fost adoptate?

A fost acesta furat, deformat, cadavru lipsit de viaţă singurul punct de adunare al creştinilor? A fost oare la vederea acestuia care… a fortificat, şi a umplut cu cel mai îndrăzneţ curaj, cele mai lipsite de moarte speranţe, întregul trup al ucenicilor?

dating online erste mail beispiel viteza datând nazaret

Hristos a înviat din morţi, altfel ucenicii săi erau un grup de oameni îngrozitor de înşelaţi. Atunci, va întâmpina a doua teorie cazul?

TEOLOGIE SISTEMATICA / CRISTOLOGIE

Este oare faptul admis că urmaşii timpurii ai lui Hristos au fost cu toţii convinşi că el a înviat din morţi, adecvat fiind explicat de presupunerea că ei erau victimele unei amăgiri? Trebuie să ne amintim că mărturia martorilor oculari declară că Hristos a înviat a treia zi; şi avem astfel să justificăm credinţa imediată.

Dar, atunci, este trupul mort al lui Isus stand în mormânt!

  1. Interviu cu gurus de dating
  2. Brasilia dating site
  3. A fost publicată în Liahona din aprilie
  4. Doctrina Învierii 1—58 Închidere 1—24 Comentariile de final ale lui Paul din scrisorile sale conțin de obicei intențiile și eforturile sale de a îmbunătăți comunitatea.
  5. Băieți străini datând site-ul
  6. Datând o femeie rece

Cum s-ar putea ca întreaga grupare a acelor oameni să fie aşa de înşelaţi într-o chestiune aşa de importantă cu mijloacele testării adevărului ei la îndemâna lor? De aici, este admis în mod comun că mormântul era gol. Însăşi Strauss recurge la ipoteza părerii de rău că apariţia Hristosului înviat a fost în toată Galileea, şi că înainte ca ce 40 de zile care au intervenit înainte ca ucenicii să se reîntoarcă la Ierusalim să datând 1 corinteni 15, locul mormântului sau movila a fost în întregime uitată atât de prieteni cât şi de duşmani.

Însă există acea mărturie inatacabilă a martorilor oculari că apariţiile au început în ziua a treia: şi faptul egal de asigurat Romani ; 1 Corintenică trupul a fost aruncat pe o movilă dar că acesta era un mormânt veritabil.

Aşa că mormântul gol încă ne mai priveşte. Dacă Hristos nu a înviat, cum se face că mormântul este gol? Aici este dificultatea de vârf pe care toată ingenuitatea întregii şcoli critice moderne nu a putut să o explice. A fost acesta golit de proprii urmaşi ai lui Hristos?

Aceasta are fi fost o impostură, şi scepticii dispreţuiesc un astfel de mijloc: ba mai mult, ipoteza că apostolii au fost impostorii a fost deja lăsată deoparte în paragraful anterior. A fost atunci golit acesta de duşmanii săi?

  • Introducere la Romani De ce studiem această carte?
  • Este oarecum o chestiune dificilă să faci distincţia dintre faptele şi relatările creştine.

Cât de curând ar fi fost produs trupul, atunci, pentru a confrunta şi a confunda o erezie atât de repede crescând! Sau dacă aceasta nu era posibil, cât de curând ar fi fost adusă înainte dovada copleşitoare a mutării trupului! Atunci cum a fost golit mormântul?

26 de ani femeie datând de 43 de ani bătrân cum să spun nu vă mulțumesc online dating

Să spunem că Isus nu a fost chiar mort, şi că a reveni din leşin, el însuşi s-a furişat din mormânt? Aceasta era ipoteza lui Schleiermacher. Iluminare de la Beatus de Facundus Cu ceva timp înainte de a scrie 2 Corinteni, Pavel le-a făcut o a doua vizită pentru a verifica o tulburare în creștere și le-a scris o scrisoare, acum pierdută.

Prima Epistolă către Corinteni - First Epistle to the Corinthians - stiriglobalizare.ro

Fuseseră vizitați și de Apolo, poate de Petru, și de unii creștini evrei care aduceau cu ei scrisori de laudă de la Ierusalim. Pavel a scris această scrisoare pentru a corecta ceea ce a văzut ca puncte de vedere eronate în biserica din Corint. Tit și un frate al cărui nume nu este dat erau probabil purtătorii scrisorii către biserica din Corint. În mod clar, Pavel a avut motive să suspecteze că asemenea neînţelegeri ajunseseră la membrii Bisericii din Roma, astfel că a scris pentru a le linişti îngrijorările înainte de a ajunge; 3 pentru a promova unitatea între membrii Bisericii, iudei şi neamuri.

Nu cu mult timp înainte ca Pavel să fi scris această epistolă, iudeii convertiţi la creştinism care fuseseră alungaţi din Roma de către împăratul Claudiu vezi Faptele apostolilor au început să se întoarcă în Roma şi în congregaţiile în care predominau neamurile care trecuseră la creştinism.

Este posibil ca această situaţie să fi generat unele tensiuni şi probleme între iudei şi cei din rândul neamurilor care trecuseră la creştinism. Pavel a promovat unitatea în Biserică predicând modul în care doctrinele Evangheliei se aplică tuturor sfinţilor vezi Romani ; ; Care sunt unele dintre trăsăturile distinctive ale acestei cărţi? Rezumat Romani Pavel explică doctrina justificării prin credinţă în Isus Hristos. El defineşte dilema păcatului cu care se confruntă toată lumea şi predică arătând că soluţia lui Dumnezeu la această problemă, pentru toţi oamenii, este ispăşirea lui Isus Hristos.