Sari la conținut

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 25 alineatul 2. La adoptarea unor astfel de acte delegate, Comisia se asigură că cerințele tehnice care trebuie îndeplinite pentru eliberarea certificatului de navigație interioară al Uniunii recunoscut pentru navigația pe Rin oferă un nivel de siguranță echivalent celui necesar pentru eliberarea certificatului prevăzut la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin. Modele de nave ale Bremenului Două modele sunt expuse în Muzeul Übersee din Bremen , unul pe o scară de 1: și un alt model al navei predecesoare pe aceeași scară, care este semnificativ mai mică. În al doilea război mondial În timpul traversării spre New York, la sfârșitul lunii august , Bremenului i s-a ordonat de NDL să oprească traficul radio.

La 22 augustBremenul și -a început ultima călătorie la New York. În zece ani de funcționare, realizase aproape de călătorii dus-întors peste ocean.

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin au fost revizuite periodic între timp și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice. Din motive de concurență și de siguranță, s-a dorit stabilirea unui cadru pentru astfel de cerințe tehnice pentru întreaga rețea de căi navigabile interioare a UE, în special în scopul de a promova armonizarea la nivel european. Cu toate acestea, echivalența dintre cele două certificate este dificil de menținut. Ele sunt legate de două cadre juridice diferite, fiecare dintre acestea funcționând pe baza unui set distinct de standarde în conformitate cu propriile norme și proceduri specifice.

Fotograful de lungă durată Richard Fleischhutcare a lucrat la Bremen până îna fost un cronicar al numeroaselor călătorii ale Bremenului și ale pasagerilor săi de seamă din Europa și SUA. Celebrul fotograf elvețian Hans Finsler a fost prezent în călătoria inițială ca fotograf la bord în numele companiei de transport maritim și a făcut de fotografii tradiționale în timpul acestei călătorii.

Unele dintre fotografii pot fi vizualizate și online la muzeu-digital. În al doilea război mondial În timpul traversării spre New York, la sfârșitul lunii augustBremenului i s-a ordonat de NDL să oprească traficul radio. Cu toate acestea, la cererea britanicilor, a fost arestată mai întâi.

Города один за другим стали приходить в упадок, и пустыня барханами накатывалась на. По мере того как численность населения падало, человечество начало мигрировать, в результате чего Диаспар и остался последним -- и самым большим -- из всех Большая часть всех этих перемен никак не отозвалась на Лизе, но ему пришлось вести свою собственную битву -- против пустыни. Естественного барьера гор оказалось совсем не достаточно, и прошло множество столетий, прежде чем людям удалось обеспечить безопасность своему оазису. В этом месте картина, возникшая перед внутренним взором Олвина, несколько размывалась.

A fost folosită o lege care nu a fost aplicată efectiv în timp de pace, potrivit căreia a fost căutată oficial arme. După 36 de ore, Viteză dating bremen techine nu au putut găsi niciun motiv pentru alte întârzieri și, prin urmare, Bremenului i s-a permis să navigheze. La 30 augustși-a început călătoria de întoarcere în Germania. La 1 septembrie, a început odată cu invazia germană a Poloniei din cel de- al doilea război mondial și nava a fost comandată spre portul sovietic din Murmansk să ruleze.

În timpul călătoriei, membrii echipajului au vopsit nava gri pentru camuflaj. Bremen a fost de aproximativ trei luni infj intp dating Murmansk, în care au devenit obiectul diplomației secrete între Uniunea Sovietică și Reich - ului germandupă pactul Hitler-Stalin era. Autoritățile sovietice au permis echipajului care fusese eliberat în Germania să se întoarcă în Germania și să echipeze sub acoperirea Bremenului.

Iernarea navei de pasageri în golful îngust Kola ar trebui evitată cu orice preț. Începutul războiului de iarnă sovieto- finlandez părea să devieze temporar atenția serviciului secret britanic din locul unde se afla nava. Acest lucru a oferit ocazia plecării și descoperirii ulterioare a blocadei Bremenului către Germania.

Nava a ridicat ancora la 10 decembrie și a pornit spre Wesermünde. Vremea din călătorie a fost foarte ceață, astfel încât Bremenul nu a putut fi văzut de navele britanice datorită vopselei sale de camuflaj gri. Căpitanul Adolf Ahrens a scris o carte despre aceste evenimente cu titlul Călătoria victoriei din Bremen.

În Wesermünde, nava a andocat la Columbuskaje. ÎnBremenul din Hamburgîmpreună cu nava ei soră Europaa fost transformat într-un transport de trupe pentru compania Seelöwedebarcarea planificată în Anglia. La 16 martiela bordul Bremenului a izbucnit un incendiucare nu a putut fi stins în ciuda tuturor eforturilor pompierilor Viteză dating bremen techine.

Nava a fost inundată și blocată pentru a preveni arderea completă. Mai târziu, băiatul de cabină de 17 ani, Gustav Schmidt, a declarat că a declanșat focul ca răzbunare pentru o palmă de la un superior. Pentru aceasta a fost condamnat la moarte și executat.

Pagina de start - Hilti Romania

Cu toate acestea, există încă îndoieli cu privire la faptul dacă Schmidt a fost de fapt singurul originar al incendiului. Bremenul ars a fost andocat în Kaiserdock II pe 10 octombriea avut loc o inspecție a avariilor, mobilierul util a fost îndepărtat și depozitat sau folosit, tifonul - sirena navei - este încă astăzi, de exemplu, un dispozitiv de semnalizare pentru șantierul naval ore de lucru.

Vaporul Bremen a fost deblocat din nou pe 11 noiembrie Din încoace, în Kaiserhafen din Wesermünd, unde nava a fost mutată după incendiu, toate piesele utilizabile au fost îndepărtate, iar nava însăși a fost casată. Înultimele secțiuni cu etaj dublu au fost așezate pe malul nordic al Weser, vizavi de Nordenham.

Acolo puteți vedea încă câteva rame și scânduri de podea viteză dating bremen techine Bremenului la mare reflux pe un banc de nisip lângă Blexen. A se vedea, de asemenea, istoria Columbului și a Sfântului Ludovic cu privire la încercările de a reveni cu vasele de croazieră germane când a izbucnit războiul.

Microgeo: 3D Scanner laser, infrarosu Termografia, Topografie, Fotogrammetrie

Condițiile și cerințele tehnice pentru eliberarea de certificate de navigație interioară prevăzute la articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin sunt revizuite periodic și sunt recunoscute ca reflectând stadiul actual al dezvoltării tehnologice.

Cu toate acestea, ar trebui să li se permită statelor membre, după consultarea Comisiei, să stabilească dispoziții specifice în privința unor cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone, cu condiția ca astfel de măsuri să fie limitate la subiectele specifice prevăzute în anexele III și IV. Această inspecție tehnică ar trebui utilizată pentru a verifica dacă ambarcațiunea respectă cerințele tehnice stabilite în prezenta directivă.

Construcția pentru prima dată a avut deja printre americane nave de război utilizate prova cu bulb lui Taylor pe.

Autoritățile competente din statele membre ar trebui să aibă dreptul de a efectua inspecții suplimentare în orice moment, pentru a verifica dacă starea fizică a ambarcațiunii corespunde certificatelor de navigație interioară ale Uniunii. Pentru a proceda astfel, Comisiei ar trebui i se delege competența de a adopta acte în conformitate cu articolul din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în vederea adaptării anexelor la prezenta directivă în funcție de progresul științific și tehnic sau de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și redactează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure prezentarea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante Parlamentului European și Consiliului.

Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul UE nr.

OPERATIVI, RAPIZI ȘI PRODUCTIVI

Articolul 2 Definiții și domeniu de aplicare 1. Prezenta directivă se aplică următoarelor viteză dating bremen techine a navelor cu o lungime L de cel puțin 20 de metri; b navelor pentru care produsul dintre lungime Llățime B și pescaj T este egal cu un volum egal de cel puțin m3. Prezenta directivă se aplică și următoarelor ambarcațiuni: a remorchere și împingătoare destinate remorcării sau împingerii ambarcațiunilor menționate la alineatul 1 sau a unor instalații plutitoare ori destinate deplasării prin legare la ureche a unor astfel de ambarcațiuni sau instalații plutitoare; b navelor destinate transportului de pasageri, care poartă la bord mai mult de 12 pasageri, în plus față de echipaj; c instalațiilor plutitoare.

Articolul 3 Obligația de a deține un certificat la bord 1. Ambarcațiunile care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii menționate la articolul 1 au obligația de a deține la bord: a atunci când navighează pe o cale navigabilă din zona R: — un certificat eliberat în temeiul articolului 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin; sau — un certificat de navigație interioară al Uniunii care atestă, fără a aduce atingere dispozițiilor tranzitorii din anexa II, deplina conformitate a ambarcațiunii cu cerințele tehnice menționate în anexa II, pentru care echivalența cu cerințele tehnice prevăzute pentru aplicarea Convenției revizuite privind navigația pe Rin a fost stabilită pe baza normelor și procedurilor aplicabile; b atunci când navighează pe alte căi navigabile, un certificat de navigație interioară al Uniunii, incluzând, după caz, specificațiile menționate la articolul 5.

Certificatul de navigație interioară al Uniunii se întocmește după modelul prevăzut în anexa V partea I și se eliberează în conformitate cu prezenta directivă. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în scopul de a modifica modelul respectiv dacă acest lucru viteză dating bremen techine necesar pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica cerințele administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

Articolul 4 Certificate suplimentare de navigație interioară ale Uniunii 1. Toate ambarcațiunile care dețin la bord un certificat valabil, eliberat în conformitate cu articolul 22 din Convenția revizuită privind navigația pe Rin, pot naviga pe căile navigabile ale Uniunii numai pe baza respectivului certificat, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 5 alineatul 5 din prezenta directivă. Tuturor ambarcațiunilor care dețin la bord certificatul menționat la alineatul 1 li se furnizează însă și un certificat suplimentar de navigație interioară al Uniunii: a atunci când navighează pe căile navigabile din zonele 3 și 4, dacă doresc să beneficieze de cerințele tehnice reduse aplicabile pe respectivele căi navigabile; b atunci când navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 sau, în cazul navelor de pasageri, atunci când navighează pe căi navigabile din zona 3 care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru, dacă statul membru în cauză a adoptat cerințe tehnice suplimentare pentru respectivele căi navigabile, în conformitate cu articolul 5 alineatele 12 și 3.

Certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii se întocmește după modelul prezentat în anexa V partea II și este eliberat de autoritățile competente la prezentarea certificatului menționat la alineatul 1 și în condițiile stabilite de respectivele autorități în ceea ce privește respectivele căi navigabile.

Informații despre cookie-urile noastre

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în scopul de a modifica modelul respectiv dacă acest lucru devine necesar pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica cerințele administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca dating iq a viteză dating bremen techine altor organizații internaționale, în special a CCNR. Articolul 5 Cerințe tehnice suplimentare sau reduse pentru anumite zone 1.

Viteză dating bremen techine membre pot adopta, după consultarea Comisiei și, după caz, în conformitate cu cerințele Convenției revizuite privind navigația pe Rin, cerințe tehnice suplimentare față de cele din anexa II pentru ambarcațiunile care navighează pe căile navigabile din zonele 1 și 2 de pe teritoriile lor.

Fiecare stat membru poate menține cerințe tehnice suplimentare față de cele din anexa II în ceea ce privește navele de pasageri care navighează pe căile navigabile din zona 3 de pe teritoriul respectivului stat membru, care nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru.

Statele membre pot adopta astfel de noi cerințe tehnice suplimentare în conformitate cu procedura menționată la alineatul 3. Cerințele suplimentare pot viza numai elementele enumerate în anexa III. Statul membru notifică Comisia în privința cerințelor suplimentare propuse cu cel puțin șase luni înainte de data prevăzută pentru intrarea în vigoare a acestora și informează celelalte state membre în acest sens.

Comisia aprobă cerințele tehnice suplimentare prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 25 alineatul 2.

Îndeplinirea cerințelor suplimentare se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3 sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii.

Această dovadă a conformității este recunoscută pe căile navigabile ale Uniunii din zona corespunzătoare. În cazurile în care aplicarea dispozițiilor tranzitorii prevăzute în anexa II capitolul 24a produce o reducere a nivelului standardelor naționale de siguranță existente, un stat membru poate renunța la aplicarea respectivelor dispoziții tranzitorii în ceea ce privește navele de navigație interioară pentru transportul de pasageri care navighează pe căi navigabile interioare ce nu sunt legate de căile navigabile interioare ale altui stat membru.

viteză dating bremen techine

În astfel de situații, statul membru poate impune navelor respective care navighează pe căile sale navigabile interioare ce nu dispun de astfel de legături să îndeplinească integral cerințele tehnice prevăzute în anexa II de la 30 decembrie Statul membru care recurge la posibilitatea menționată la primul paragraf informează Comisia și celelalte state membre cu privire la decizia sa și furnizează Comisiei detalii despre standardele naționale relevante care se aplică navelor de pasageri ce navighează pe căile sale navigabile interioare.

Îndeplinirea cerințelor unui stat membru pentru navigarea pe căile sale navigabile interioare care nu dispun de legături se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3 sau, în cazul în care se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii.

  1. К постижению некоторых вещей ты еще не был готов, а кое-чего я и сам не понимаю.
  2. Cum de a încheia profilul dvs de dating online

Ambarcațiunile care navighează numai pe căile navigabile din zona 4 îndeplinesc condițiile necesare pentru aplicarea cerințelor reduse prevăzute în anexa II pe toate căile navigabile din zona respectivă. Respectarea respectivelor cerințe reduse se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii menționat la articolul 3. După consultarea Comisiei, statele membre pot permite o aplicare parțială a cerințelor tehnice sau pot stabili cerințe tehnice mai flexibile decât cele prevăzute în anexa II în cazul ambarcațiunilor care navighează exclusiv pe căile navigabile din zonele 3 și 4 de pe teritoriile lor.

viteză dating bremen techine

Aplicarea cerințelor tehnice mai flexibile sau aplicarea parțială a cerințelor viteză dating bremen techine poate viza numai elementele enumerate în anexa IV. În cazul în care caracteristicile tehnice ale unei ambarcațiuni corespund aplicării cerințelor tehnice mai flexibile sau aplicării parțiale a cerințelor tehnice, acest lucru se indică în certificatul de navigație interioară al Uniunii sau, dacă se aplică articolul 4 alineatul 2în certificatul suplimentar de navigație interioară al Uniunii.

Statele membre notifică Comisiei aplicarea unor cerințe tehnice mai flexibile sau aplicarea parțială a cerințelor tehnice din anexa II cu cel puțin șase luni înainte de intrarea acestora în vigoare și informează celelalte state membre în acest sens.

Articolul 6 Derogări 1.

Bremen (navă, ) - stiriglobalizare.ro

Statele membre pot autoriza derogări de la toate dispozițiile prezentei directive sau de la o parte a acestora pentru: a navele, remorcherele, împingătoarele și instalațiile plutitoare care navighează pe căi navigabile ce nu sunt legate prin căi navigabile interioare de căile navigabile ale altor state membre; b ambarcațiunile a căror capacitate de încărcare nu depășește de tone sau ambarcațiunile care nu sunt destinate transportului de mărfuri și care au un deplasament mai mic de m3, a căror chilă a fost pusă înainte de 1 ianuarie și care navighează exclusiv pe căi navigabile naționale.

În ceea ce privește navigația pe căile navigabile naționale, statele membre pot autoriza derogări de la una sau mai multe dispoziții ale prezentei directive în cazul unor voiaje scurte de interes local sau în zone portuare.

Derogările, precum și voiajele sau zona pentru care sunt valabile se indică în certificatul ambarcațiunii. Statele membre notifică Comisiei derogările autorizate în conformitate cu alineatele 1 și 2 și informează celelalte state membre în acest sens. Orice stat membru care, în urma derogărilor viteză dating bremen techine în conformitate cu alineatele 1 și 2nu deține ambarcațiuni vizate de dispozițiile prezentei directive care navighează pe căile sale navigabile, nu are obligația de a respecta dispozițiile articolelor 8, 9 și Articolul 7 Eliberarea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1.

Certificatul de navigație interioară al Uniunii se eliberează ambarcațiunilor a căror chilă a fost pusă începând cu [data transpunerii prezentei directive], în urma unei inspecții tehnice efectuate înainte de punerea în funcțiune a ambarcațiunii respective în scopul de a verifica dacă respectiva ambarcațiune îndeplinește cerințele tehnice din anexa II.

Orice nerespectare a cerințelor tehnice din anexa II trebuie indicată în certificatul de navigație interioară al Uniunii. Dacă autoritățile competente consideră că aceste deficiențe nu reprezintă un pericol evident, ambarcațiunile menționate la primul paragraf al prezentului articol pot continua să navigheze până la înlocuirea sau modificarea componentelor sau secțiunilor ambarcațiunii certificate drept neconforme cu cerințele menționate, după care componentele sau secțiunile respective trebuie să respecte cerințele tehnice din anexa II.

În sensul prezentului articol, se presupune că există un pericol evident în special atunci când sunt afectate cerințele privind integritatea structurală a construcției ambarcațiunii, navigarea sau manevrabilitatea ori caracteristicile speciale ale ambarcațiunii în conformitate cu cerințele tehnice menționate în anexa II. Derogările permise în cerințele tehnice din anexa II nu sunt considerate drept deficiențe care reprezintă un pericol evident.

Înlocuirea pieselor existente cu piese identice sau cu piese echivalente ca tehnologie și proiectare în cadrul reparațiilor viteză dating bremen techine întreținerii de rutină nu este considerată drept înlocuire în sensul prezentului articol. Îndeplinirea de către o ambarcațiune a cerințelor suplimentare menționate la articolul 5 alineatele 12 și 3 este verificată, după caz, în cadrul inspecțiilor tehnice prevăzute la alineatele 1 și 2 ale prezentului articol sau în cadrul unei inspecții tehnice efectuate la cererea proprietarului ambarcațiunii.

Articolul 8 Autorități competente 1. Certificatele de navigație interioară ale Uniunii pot fi eliberate de autoritățile competente ale statelor membre.

Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente în domeniul eliberării de certificate de navigație interioară ale Uniunii și notifică Comisia și celelalte state membre în acest sens. Autoritățile competente țin un registru cu toate certificatele de navigație interioară ale Uniunii pe care le eliberează conform modelului prevăzut în anexa VI. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 24 în scopul de a modifica modelul respectiv pentru a ține seama de progresul științific și tehnic, pentru a simplifica cerințele administrative sau pentru a ține seama de evoluțiile înregistrate în acest domeniu ca urmare a activității altor organizații internaționale, în special a CCNR.

viteză dating bremen techine

Articolul 9 Efectuarea inspecțiilor tehnice 1. Inspecția tehnică menționată la articolul 7 este efectuată de către autoritățile competente. Autoritățile respective pot să nu supună, în întregime sau parțial, ambarcațiunea inspecției tehnice în cazul în care rezultă dintr-un atestat valabil, eliberat de o societate de clasificare recunoscută, că ambarcațiunea îndeplinește, în întregime sau parțial, cerințele tehnice din anexa II. Comisia adoptă acte de punere în aplicare în scopul de a aproba o societate de clasificare care îndeplinește criteriile enumerate în anexa VII sau de a retrage aprobarea, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele 3 și 4.

Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 25 alineatul 2. Cererea de aprobare este prezentată Comisiei de către statul membru în care societatea de clasificare are sediul sau o filială autorizată să elibereze atestate ce indică respectarea de către ambarcațiune viteză dating bremen techine cerințelor din anexa II în conformitate cu prezenta directivă.

Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile și documentele necesare pentru a verifica îndeplinirea criteriilor de aprobare. Orice stat membru poate cere organizarea unei audieri sau furnizarea de informații ori documente suplimentare. Orice stat membru poate prezenta Comisiei o cerere de retragere a aprobării în cazul în care consideră că o societate de clasificare nu mai îndeplinește criteriile prevăzute în anexa VII.

Cererea de retragere trebuie să fie însoțită de documente justificative. Comisia publică și ține la zi o listă a societăților de clasificare aprobate în conformitate cu prezentul articol.

Meniu de navigare

Fiecare stat membru întocmește o listă cu autoritățile competente în domeniul efectuării inspecțiilor tehnice și notifică Comisia și celelalte state membre în acest viteză dating bremen techine. Fiecare stat membru trebuie să respecte cerințele specifice în ceea ce privește organismele de inspecție și cererea de efectuare a unei inspecții prevăzute în anexa II. Articolul 10 Valabilitatea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1. Perioada de valabilitate a certificatelor de navigație interioară ale Uniunii eliberate navelor nou construite în conformitate cu dispozițiile prezentei directive este stabilită de autoritatea competentă până la cel mult: a cinci ani în cazul navelor de pasageri; b zece ani în cazul tuturor celorlalte tipuri de ambarcațiuni.

Perioada de valabilitate trebuie indicată în certificatul de navigație interioară al Uniunii. În cazul navelor care se află deja în exploatare înainte de efectuarea inspecției tehnice, autoritatea competentă stabilește perioada de valabilitate a certificatului de navigație interioară al Uniunii pentru fiecare caz în parte, având în vedere rezultatele inspecției. Valabilitatea nu poate însă depăși perioadele indicate la alineatul 1. Fiecare stat membru poate elibera, în situațiile menționate în anexa II, certificate provizorii de navigație interioară ale Uniunii.

RIEGL VZ - Laser Scanner 3D | MicroGeo

Certificatele provizorii de navigație interioară ale Uniunii se întocmesc după modelul prevăzut în anexa V partea III. Articolul 11 Înlocuirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii Viteză dating bremen techine stat membru stabilește condițiile în care poate fi înlocuit un certificat valabil de navigație interioară al Uniunii care a fost pierdut sau deteriorat. Articolul 12 Reînnoirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii 1. Certificatul de navigație interioară al Uniunii se reînnoiește la expirarea perioadei sale de valabilitate, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 7.

Pentru reînnoirea certificatelor de navigație interioară ale Uniunii, se aplică dispozițiile tranzitorii prevăzute în anexa II capitolele 24 și 24a ambarcațiunilor indicate în respectivele capitole, în condițiile indicate în aceleași capitole.

Articolul 13 Prelungirea valabilității certificatelor de navigație interioară ale Uniunii Valabilitatea unui certificat de navigație interioară al Uniunii poate fi prelungită în mod excepțional, de către autoritatea care l-a eliberat sau l-a reînnoit, fără efectuarea unei inspecții tehnice în conformitate cu anexa II.

Prelungirea valabilității trebuie indicată în certificat.

B747 Pilotul a fost declanșat după această aterizare [XP11]

Articolul 14 Eliberarea de noi certificate de navigație interioară ale Uniunii În cazul unor modificări sau reparații majore care afectează integritatea structurală a navei, navigarea sau manevrabilitatea ori caracteristicile speciale ale ambarcațiunii în conformitate cu anexa II, respectiva ambarcațiune trebuie supusă încă o dată inspecției tehnice prevăzute la articolul 7 înainte de a pleca în altă cursă.

În urma acestei inspecții, se eliberează un nou certificat de navigație interioară al Uniunii în care se menționează caracteristicile tehnice ale ambarcațiunii sau se modifică în mod corespunzător certificatul existent.