Sari la conținut

Putem procesa datele dvs. Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentului Contract, precum şi Politica de confidenţialitate şi Politica de Cookie-uri. Verificăm necesitatea la fiecare doi ani; De asemenea, se aplică obligațiile legale de arhivare. De asemenea, poate fi necesar să transmitem aceste notificări companiilor noastre de grup și partenerilor de cooperare, în măsura în care aceștia sunt, de asemenea, obligați să notifice autoritățile competente din domeniul sănătății. Această prelucrare are loc de ex.

Aviatorilor nr.

Accesul şi folosirea Site-ului fac obiectul prezentelor Termeni şi Condiţii şi legilor aplicabile. Pentru a putea utiliza Site-ul, Utilizatorii trebuie să aibă vârstă minima de 16 ani şi să fie de acord cu folosirea cookie-urilor.

sun sun site dating site

Dacă nu sunteţi de acord cu prezentele Termeni şi condiţii sau cu o parte din prezentele Termeni şi condiţii, sun sun site dating site rugăm să nu folosiţi Site-ul în niciun fel. Definiţii Site: www.

Centrul comercial Sun Plaza

Newsletter: Orice ştire, informaţie, noutate transmisă Utilizatorilor abonaţi de către Societate sub forma unei broşuri sau sun sun site dating site orice altă formă. Contract: Contractul unguicular dating între Utilizator şi Societate, conform prezentelor Termene şi Condiţii. Accesul şi folosirea de către dumneavoastră a Site-ului sunt guvernate de prezenţele Termene şi Condiţii. Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste Termene şi Condiţii şi dacă nu sunteţi de acord cu ele, să nu folosiţi Site-ul.

Accesarea site-ului Utilizatorii pot accesa Site-ul pur şi simplu pentru informare, în acest caz acceptând faptul că nu pot vizualiza toate zonele. Există zone în Site care necesită înregistrare de ex. Utilizatorul poate opta pentru primirea unui email personalizat, cu conţinut variat precum: oferte comerciale, invitaţii la evenimente, oferte speciale ocazionate de anumite aniversări, precum şi recomandări şi selecţii de produse ale brandurilor din Centrul Comercial Sun Plaza.

În funcţie de tipul de înregistrare, Utilizatorului îi pot fi solicitate date precum: nume, prenume, sex, adresă email, număr de telefon mobil, dacă are copii, ce preferinţe şi interese de shopping are etc.

sun sun site dating site

Aceste date sunt folosite pentru furnizarea de conţinut personalizat în funcţie de profilul Utilizatorului. Incheierea contractului Înregistrarea şi folosirea Site-ului constituie consimţământul expres şi neechivoc al Utilizatorului cu privire la încheierea Contractului care include prezentul Contract şi Politica de confidenţialitate şi Politica de folosire a Cookie-urilor.

  1. Termenul poate fi extins și acoperă practic orice manipulare a datelor.
  2. 17 și 21 de ani datând din california
  3. Politica de confidenţialitate Introducere Vă asigurăm de faptul că pentru noi confidenţialitatea este valoroasă, angajându-ne să respectăm caracterul privat, confidenţial, protecţia şi securitatea informaţiei furnizate de dumneavoastră atunci când utilizaţi Site-ul.

Prin acceptarea prezentului Contract, Utilizatorul înţelege că orice alte angajamente ulterioare sau concomitente în legătură cu prezentul Contract este înlocuită de prezentul Contract. Prezentul Contract nu creează drepturi în favoarea terţelor persoane.

Durata şi încetarea contractului Contractul se consideră încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi atâta timp cât Site-ul functionează şi poate fi revocat oricând, fără vreun drept de despăgubire aflat la dispoziţia Utilizatorului. Proprietate intelectuală Societatea respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altora şi solicită Utilizatorilor ca şi aceştia să se conformeze oricăror drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Societate sau de terţe persoane.

Acestea sunt protejate prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor şi prin alte legi şi tratate. Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru veridicitatea drepturilor de proprietate intelectuală deţinute de către Partenerii săi comerciali şi care sunt utilizate pe Site ca urmare a acordului acestora din urmă. În situaţia în care conţinutul site-ului face referire la Partenerii comerciali ai Societăţii, în concret fie la drepturi de proprietate intelectuală ale acestora, fie la activităţile comerciale pe care aceştia le desfăşoară, respectiv campanii comerciale, produse şi servicii, preţuri etc.

Prin folosirea anumitor instrumente specifice ale Site-ului, acolo unde este precizat, Utilizatorii îşi cedează, către Societate, drepturile de proprietate intelectuală incluzând, dar fără a se limita la textele publicate pe Site, fişierele încărcate pe Site.

Utilizatorii au obligaţia de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale Societăţii precum şi ale Sun sun site dating site săi promovaţi pe Site, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Utilizatorilor le este interzis să folosească orice imagine, marcă sau semn aparţinând Societăţii sau terţelor persoane, dacă nu au obţinut sun sun site dating site prealabil consimţământul scris al titularilor legali.

Utilizatorii pot vizualiza, descărca şi imprima pagini alte Site-ului numai pentru uzul personal, care face obiectul restricţiilor menţionate mai jos sau în orice alte clauze din prezenţele Termeni şi Viteză dating salt lake city. Orice utilizare a conţinutului pentru alte scopuri, decât scopul personal, poate fi efectuată numai cu obţinerea în prealabil a consimţământului scris al Societăţii şi prin indicarea sursei informaţiei.

În acest sens, Utilizatorilor le este interzis: să republice materialele de pe Site incluzând republicarea pe alte site-uri ; să vândă, închirieze sau sun sun site dating site materialele de pe Site; să prezinte orice materiale de pe Site în public; să reproducă, duplice, copieze sau exploateze materialele de pe Site în scopuri comerciale; să redistribuie materialele de pe Site, cu excepţia conţinutului specific sau făcut expres disponibil pentru redistribuire să creeze un link către Site, fără acordul titularului Site-ului.

Cererile pentru folosirea conţinutului Site-ului pentru alte scopuri decât cel personal, pot fi adresate la adresa : Bucureşti, sector 4 Calea Văcăreşti nretaj 2, camera 1 sau prin e-mail la: Aceste Termeni sun sun site dating site Condiţii nu garantează Utilizatorilor niciun drept, titlu sau interes cu privire la Site, la conţinutul deţinut de alte persoane şi publicat pe Site, la mărcile, semnele sau alte drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Societate.

Având în vedere faptul că Societatea doreşte îmbunătăţirea experienţei Utilizatorilor pe Site, aceasta încurajează opiniile şi sugestiile; totuşi, Societatea poate folosi comentariile sau sugestiile fără niciun fel de obligaţie faţă de Utilizatori. Orice informaţie prezentată pe Site este prezentată că atare, doar în scop de informare.

Dorința dvs. Pentru a solicita opiniile dvs. De asemenea, este posibil să fie necesar să informăm autoritățile naționale din domeniul sănătății cu privire la problemele pe care le raportați.

Toate detaliile, descrierile, informaţiile şi preţurile, în măsură în care sunt afişate pe Site, sunt afişate de o manieră generală.

Societatea nu garantează că vreun produs sau serviciu afişat pe Site este sau va fi disponibil pe stoc la momentul în care vizitaţi Site-ul.

Societatea ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigură că informaţia de pe Site este corectă la momentul în care este urcată pe Site, dar asemenea informaţie poate fi incompletă sau incorectă şi este supusă modificărilor.

De aceea, vă recomandăm să verificaţi informaţia cu privire la un anumit chiriaş din cadrul centrului comercial Sun Plaza la faţă locului sau luând legătură direct cu acest chiriaş, întrucât Societatea nu este răspunzătoare pentru vreun prejudiciu sau despăgubire din cauza faptului că v-aţi bazat pe informaţia disponibilă pe Site.

Societatea nu garantează că Site-ul va fi disponibil în mod constant.

sun sun site dating site

Dacă sunt necesare lucrări de întreţinere şi Site-ul nu este disponibil pentru motive de întreţinere, Societatea va informa Utilizatorii la momentul accesării Site-ului.

Se recomandă consultarea în prealabil a termenilor legali şi a celorlalte informaţii referitoare la colectarea informaţiilor cu caracter personal.

Normele expuse în acest text se aplică doar în cazul informaţiilor colectate pe acest Site; Prejudiciile create de erorile, neacurateţea sau neactualizarea informaţiilor publicate pe Site şi care provin din surse externe; Prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării Site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe Site. Societatea nu îşi asumă răspunderea pentru nicio daună indirectă, specială, incidentală care rezultă din utilizarea, sau incapacitatea de a utiliza Site-ul.

sun sun site dating site

Utilizatorul înţelege că produsele sau promoţiile comerciale promovate pe Site nu aparţin Societăţii, ci Partenerilor comerciali ai acesteia şi că preţurile afişate sunt informative şi pot suferi modificări neanunţate, pentru care Societatea nu îşi asumă răspunderea juridică. Prezentările afişate pe Site privind produsele, serviciile şi promoţiile prezentate pe Site aparţin în exclusivitate Partenerilor comerciali care sunt răspunzători pe deplin conform legii de informaţiile furnizate.

Utilizatorul înţelege că Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenţii, cheltuieli sau alte răspunderi, în sun sun site dating site în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor Termeni şi Condiţii. Utilizatorul înţelege că imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar produsele Partenerilor comerciali ai Societăţii, livrate, pot diferi în orice mod, atât sun sun site dating site imagine cât şi datorită modificării caracteristicilor, design-ului, fără a putea atrage răspunderea Societăţii.

Societatea nu garantează utilizarea optimă a Site-ului decât prin utilizarea browserului Internet Explorer cel puţin la nivelul versiunea 9, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari.

Încălcarea prezentelor termeni şi condiţii Fără prejudicierea altor drepturi ale Societăţii sub acest Contract, dacă Utilizatorii încalcă prezentul Contract în orice fel sau dacă Societatea suspectează în mod rezonabil că aceştia au încălcat prezenţele Termeni şi Condiţii, Societatea poate: a transmite Utilizatorilor una sau mai multe atenţionări formale; b suspendă temporar accesul Utilizatorilor pe Site; c interzice în mod permanent accesul Utilizatorilor pe Site; d bloca accesul la Site al aparatelor tehnice care folosesc adresa de IP a Utilizatorului; e contacta unul sau pe toţi furnizorii de servicii de internet ai Utilizatorului pentru a le solicita blocarea accesului Utilizatorului pe Site; f iniţia acţiuni legale împotrivă Utilizatorilor, fie pentru încălcarea Contractului sau altele asemenea.

  • Dating nume de meci
  • Termeni si conditii - Sun Plaza
  • Aviatorilor nr.
  • POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE - Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
  • Politica de confidenţialitate - Sun Plaza

În cazul în care Societatea suspendă, interzice sau blochează accesul Utilizatorului la Site sau la o parte din Site, Utilizatorul nu trebuie să întreprindă nicio acţiune care să împiedice o asemenea suspendare, interdicţie sau blocare. Se va încerca în prealabil rezolvarea oricărei dispute în legătură cu prezenţele Termeni şi Condiţii, pe cale amiabila în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către Utilizator.

În cazul în care părţile nu ajung la un acord cu privire la dispută, aceasta va fi adresată spre soluţionare instanţei române material competente de la sediul Sun Plaza.

Consumatorii nu pot renunţa la drepturile lor conferite de lege. Orice clauze contractuale care înlătura sau limitează drepturile conferite de lege consumatorilor nu vor produce efecte cu privire la aceştia.

Utilizatorul este sfătuit să verifice periodic prezentului Contract, precum şi Politica de confidenţialitate şi Politica de Cookie-uri. Utilizatorii ne pot contacta: prin poştă: Bucureşti, sector 4, Calea Văcăreşti, nr.