Sari la conținut

El coyote? Ce brumă de energie îmi mai rămăsese nu conta, căci mă părăsise plăcerea de a da formă materiei.

Oiga Usted! Lo oye Usted? Zgomotul ăsta? Mi-am încordat auzul, întrebîndu-mă la ce zgomot se referea: coiotul, dinele, furtuna? Aceasta din urmă devenea tot mai violentă pe măsură ce se întăreau rafalele vîntului.

Se puteau vedea fulgerele prin fereastră. L-am întrebat pe mexican, ca să ştiu ce-l îngrozea într-atîta. El vento? El coyote?

Romero nu mi-a răspuns. Dar începu să murmure terorizat: —- El ritmo, Senor, el ritmo de la tierra! Bătaia asta din măruntaiele pămîntului! Atunci am auzit şi eu zgomotul. Da, l-am auzit şi am început imediat să tremur, fără să ştiu de ce.

Departe, foarte departe sub mine, exista cu adevărat un ritm, tare slab, şi pe care, totuşi, noi îl percepeam în ciuda lătratului cîinelui, în ciuda coiotului şi a furtunii. Era de nedescris. Poate că semăna puţin cu huruitul unor motoare de vapor mare — însă nu era atît de mecanic. Ascultîndu-l, mi s-a părut că avea ceva viu, ceva conştient. Ceea ce m-a impresionat mai mult era faptul că se îndepărta.

Deodată, Romero a sărit din patul lui şi s-a postat dinaintea mea, cu ochii ţintă pe inelul care, la fiece fulger, arunca lumini stranii. Apoi privirea i s-a întors, susţinînd-o pe a mea. M-am ridicat şi eu şi dating de viteză kingsport tn rămas amîndoi nemişcaţi un lung moment, cu simţurile treze, pe cînd ritmul neliniştitor părea să-şi piardă din putere.

Atunci, ca atraşi de ceva străin de voinţa noastră, am făcut cîţiva paşi în direcţia uşii, ale cărei trosnete sub vijelie ne mai linişteau, pentru că nu sugerau decît realităţi terestre.

Cîntecul din adîncuri — căci cu un cîntec semăna penang dating spot ritmul acela — se făcu mai puternic, iar noi ne-am simţit împinşi irezistibil, prin furtună, spre gura căscată a puţului. N-am întîlnit nici o făptură vie, întrucît echipele de noapte se aflau la odihnă. Oamenii trebuie să fi fost în campamentul de la Dry Gulch, turnînd fără îndoială zvonuri neliniştitoare în urechile flăcăilor de după tejghele.

Un pătrat de lumină gălbuie apăru la ghereta paznicului. Mă întrebam cum putea el să suporte zgomotul.

Apoi l-am vazut pe Romero înaintînd. L-am urmat imediat. Cum coboram spre puţ, sunetul părea tot mai complicat. Am avut impresia că recunosc un soi de ceremonie orientală, presărată cu bătăi în tamburine şi voci care cîntau.

  1. GISMETEO: Vremea în Kingsport pe mâine, prognoza meteo pe mâine, Tennessee, SUA
  2. Cel mai bun roman pe care l-am citit în
  3. Ultimele știri despre Coronavirus [Ultima actualizare: miercuri, 16 iunie ] Este sigur să călătorească în Statele Unite ale Americii?
  4. Они были неизбежным финалом той борьбы за реалистичность, которая началась в пору, когда люди стали воспроизводить движущиеся картинки и записывать звуки, а затем использовать эти методы для воплощения сцен из подлинной или выдуманной жизни.

După cum ştiţi, am trăit multă vreme în India. Romero şi cu mine am avansat printre bîrnele şi scările îngrămădite pe jos. Mergeam spre fucrul acela care ne atrăgea, fără să ne putem stăpîni teama.

La un moment dat, am crezut că mi-am pierdut minţile. Mă întrebam cum aveam să ne găsim drumul lipsiţi de ajutorul vreunei torţe şi am observat că inelul de pe degetul meu arunca sclipiri supranaturale, împrăştiind prin aer un halou palid, umed şi greu.

Brusc, fără să mă prevină, după ce coborise una dintre numeroasele scări, Romero începu să alerge, lăsîndu-mă singur.

dating de viteză kingsport tn

Notele noi, stranii, produseseră asupra lui un efect extraordinar. Cu un ţipăt sălbatic, a dat năvală în cavernă. Era ca un nebun, se poticnea în lungul platformelor, se rostogolea pe scări. Aşa înspăimîntat cum eram, îmi rămînea încă destulă luciditate ca să-mi dating de viteză kingsport tn seama că vorbele lui deveniseră absolut de neînţeles. Aglomerări de silabe înlocuiseră obişnuitul său amestec de spaniolă stricată şi engleză rea. N-am recunoscut printre ele decît cuvintul Huitzilopotchli.

Mai tîrziu am regăsit stânga ochi datând andre acesta în scrierile unui mare istoric, iar apropierea mi-a produs fiori.

Momentul culminant al oribilei nopţi a fost plin de complicaţii, dar destul de scurt. El s-a produs chiar pe cînd ajungeam la ultima galerie.

Din bezna întinsă dinaintea mea a urcat un ultim strigăt al mexicanului, urmat de un ansamblu de sonorităţi atît de îngrozitoare, încît am crezut că n-o să mai supravieţuiesc unei asemenea experienţe. Chiar în clipa aceea, am avut impresia că toate ororile, toate monstruozităţile ascunse ale pămîntului se adunaseră la un loc pentru ca, într-un suprem efort, să nimicească rasa oamenilor. Brusc, lumina inelului meu a dispărut şi am perceput o lumină nouă, la cîţiva metri în faţă şi în jos, fiindcă ajunsesem la prăpastia învăpăiată care, după toate semnele, îl înghiţise pe nefericitul de Romero.

Am înaintat şi am scrutat adîncul, devenit acum un pandemoniu de flăcări şi de tumult. Mai întîi n- am distins decît o lumină orbitoare. Apoi au apărut nişte forme şi am văzut O, Doamne, nu îndrăznesc să spun ce-am văzut!

O putere divină mi-a luat din faţa ochilor spectacolul acela groaznic, făcînd larma să dispară. Cu un zgomot pe care l-ar putea produce două universuri intrate în coliziune prin spaţiu, a izbucnit haosul, iar eu m-am prăbuşit fără cunoştinţă. Nu ştiu cum să-mi urmez povestirea. Mă voi strădui, totuşi, să închei ce am început. Cînd m-am redeşteptat, eram bine-sănătos în propriul meu pat. Prin geamurile ferestrei puteam vedea lucoarea roşiatică a aurorei. Pe o masă zăcea un corp lipsit de viaţă.

Tovarăşul meu era înconjurat de un grup de. Oamenii discutau despre moartea aceea stranie care-l lovise pe mexican în somn, fiind, se pare, în directă legătură cu furtuna ce zgîlţîise muntele. Decesul avea o aparenţă naturală, iar autopsia practicată asupra defunctului nu ne-a adus nimic special. A reieşit că nici Romero şi nici eu nu părăsiserăm baraca pe timpul nopţii, că nici măcar nu ne-au trezit dating de viteză kingsport tn asurzitoare rostogolite pe deasupra şantierelor. Nişte muncitori cobo-rîţi în mină constataseră că, în furtună, numeroase galerii s-au prăbuşit, astupînd prăpastia căscată care inspirase atîta teamă în ajun.

Cînd l-am întrebat pe paznic ce zgomote auzise înainte de tunet, mi-a pomenit de coiot, de cîine şi de urletul vîntului în munţi.

dating de viteză kingsport tn

Cu-vîntul lui e demn de încredere. La reluarea lucrului, Arthur, şeful nostru, i-a adunat în jurul său pe oamenii absolut siguri şi le-a cerut să cerceteze locul genunii astupate. S-au supus fără entuziasm, executînd un foraj adînc.

Rezultatele erau ciudate.

Recommended

În ajun, materialul ce constituise bolta prăpastiei era de slabă consistenţă. Acum perforatoarele se loveau de ceva ce părea o rocă solidă şi nelimitată ca grosime.

Cum nu apărea nimic interesant, mai ales aur, şeful de lucrări puse capăt cercetărilor. Dar pe cînd se aşeza la birou am putut citi, pe chipul lui, o expresie de mare perplexitate. Mai rămîne în afacerea asta un element foarte misterios, pe care de asemenea trebuie să-l pomenesc. La puţin timp după ce. Cu tot ataşamentul meu faţă de el, am simţit o oarecare uşurare.

dating de viteză kingsport tn

Dacă vreunul din tovarăşii mei l-a furat, reuşise să-i găsească o ascunzătoare formidabilă. De fapt, în ciuda anunţurilor şi a unei anchete întreprinse de poliţie, inelul nu s-a mai găsit niciodată.

Mă îndoiesc totuşi că furtul acesta a fost dating de viteză kingsport tn de mîini de muritor. Căci, pe parcursul şederii mele în India, am învăţat destule lucruri stranii. Părerea mea în legătură cu această dating de viteză kingsport tn diferă în funcţie de momente. Peste zi sînt dispus să cred că totul n-a fost decît un vis. Dar uneori, în zilele de toamnă, către orele două dimineaţa, cînd urletul vîntului şi al fiarelor capătă rezonanţe neliniştitoare, urcă în mine, din adîn-curile insondabile ale fiinţei mele, amintirea unui ritm pe care îl cunosc.

Îmi spun atunci că tranziţia lui Juan Romero a fost teribilă, într-adevăr. AZATHOTH Cînd bătrîneţea s-a abătut peste lume şi mirarea a pierit din sufletul omenesc, cînd oraşele cenuşii au înălţat spre cerul afumat turnuri înalte, sinistre şi slute, în umbra cărora nu mai era cu putinţă să visezi la soare ori la câmpurile înflorite. Se ştiu puţine despre numele său, despre locul unde a trăit respectivul om. Se ştie totuşi că era clin stirpe obscură.

Locuia într-un oraş cu ziduri înalte, unde domnea în permanenţă un crepuscul steril şi în care el muncea zi de zi în semiîntuneric şi vacarm. La sfîrşitul zilei sale de lucru, revenea într-o cameră cu o singură fereastră ce dădea nu spre pajişti şi păduri, ci spre o curticică sumbră în care se deschideau, l-a fel, în disperare şi plictis, alte ferestre.

Din camera sa, panorama nu oferea privirilor decît ziduri şi ferestre. Şi trebuia să te apleci ca să distingi, pe cer, stelele mărunte. Iar pentru că nevăzînd mereu decît ziduri şi ferestre o fiinţă inteligentă şi visătoare poate înnebuni, ocupantul acelei camere îşi făcuse obiceiul de a scruta, noapte de noapte, cerul de deasupra lui, în speranţa că va găsi ceva diferit de tot ce exista în lumea treziei şi în cenuşiul oraşelor suite în înalt.

La capătul mai multor ani, el chema stelele pe nume şi le urmărea cu închipuirea pină ce dispăreau, cu un regret parcă, din privirea lui.

Get A Copy

Apoi, tot cercetînd cerul, ajunse să descopere lucruri misterioase. În fine, într-o noapte, o punte fu zvîrlită peste adînca prăpastie ce despărţea două universuri: cerurile pline de vise se amestecară cu aerul modest al încăperii, învăluind omul în fabuloasa lor fantasmagorie.

More H.

Intense lumini violete de dating de viteză kingsport tn de noapte, scîn-teindu-şi pulberea de aur, pătrunseră atunci în cameră. Apoi izbucniră furtuni de nisip şi de foc, ieşite din spaţiile nemărginite, grele de parfumurile altor lumi. Se revărsară oceane de opiu, luminate de sori pe care nici o privire nu-i contemplase vreodată şi purtînd pe valuri nimfe acvatice şi delfini ciudaţi, iviţi din adîncuri insondabile.

Infinitul se roti în tăcere în jurul visătorului şi-l luă cu sine fără ca măcar să-i atingă corpul aplecat pe fereastră. Şi vreme îndelungată, ignorată de calendarul omenesc, valurile şi curenţii sferelor îndepărtate îl pur-tară lin prin împărăţia viselor, către care aspira întreaga sa fiinţă. Visele pierdute de oameni. În sfîrşit, după ce se scurseră fără număr ciclu după ciclu, îl depuseră tandru, în somn, pe malul verde al unui răsărit de soare.

Un mal verde cu parfum de lotus şi presărat cu camelii roşii. Săptămîna viitoare ar urma să-aibă loc înmormîntarea mea Există în Londra un om care începe să urle de fiecare dată cînd bat clopotele bisericilor. Omul acesta trăieşte singur, doar cu pisica lui tărcată, la pensiunea Gray's Inn. Lumea îi spune nebunul paşnic.

Camera îi e plină de cărţi dating de viteză kingsport tn, inofensive, pe care le răsfoieşte ore întregi. Tot ce-şi doreşte în viaţă este să nu trebuiască să gîndească. Din vreun motiv special, gîndirea i-a devenit un lucru insuportabil şi fuge ca de ciumă de orice formă a imaginaţiei.

Uscăţiv, posomorit şi ridat, unii afirmă totuşi că n-ar fi atît de bătrîn pe cît arată. Pradă unei terori eterne, tresare la cel mai mic zgomot auzit.

Există blocaje de trafic mari în Statele Unite ale Americii?

Ochii i se măresc atunci nemăsurat şi fruntea i se acoperă de sudoare. Nu mai are nici prieteni, nici camarazi, fapt ce-l scuteşte să răspundă la întrebări. Cei care l-au cunoscut odinioară pe acest ins erudit, pe acest estet, spun că-i apucă sincer mila văzîndu-l acum. I-a pierdut treptat din atenţie în decursul anilor, dating de viteză kingsport tn astăzi nimeni n-ar putea spune despre el dacă e plecat din ţară sau dacă nu cumva se ascunde de cunoştinţe într-un refugiu izolat. Instalat de zece ani la Gray's Inn, nu şi-a evocat niciodată trecutul, pînă în seara cînd tînărul Williams a cumpărat scrierea intitulată Necronomicon.

Williams era un visător de douăzeci şi trei de ani. Cînd se aşeză în locuinţa aceea veche, simţi imediat straniul suflu cosmic ce emana dinspre bătrînul încărunţit care-şi avea camera vizavi de a Iui. Şi reuşi să-şi impună prezenţa acolo unde prietenii de demult eşuaseră. Crizele de spaimă ce puneau uneori stăpînire pe acest observator atent, descărnat şi înfricoşat, îl - fascinau.

De fapt, omul îşi petrecea timpul privind şi as-cultînd, mai mult cu sufletul decît cu ochii şi urechile. Mai părea, de asemenea, că încearcă să fugă de ceva, scufundîndu-se în romane vesele şi insipide. Dar atunci cînd clopotele bisericilor începeau să bată, lăsa la o parte totul, îşi astupa urechile, iar urletele sale, cărora li se alătura şi pisica, nu încetau decît odată cu ultima bătaie de clopot. Williams se străduise adesea să descopere secretul, vecinului său, dar fără rezultat.

Ciudatul bătrîn se manifesta în deplin, contrast cu înfăţişarea sa fizică. Veşnic afişa un surîs şi trăncănea febril, înflăcărîndu-se copilăreşte din fleacuri.

Cîteodată, vocea lui atingea apol dating false care i-o făceau incoerentă. Totuşi, Williams nu fu uimit să-l audă pomenind de Harrow şi de Oxford, căci replicile sale chiar şi cele mai anodine purtau amprenta unei vaste erudiţii. Ne,-cunoscutul se dovedi a fi lordul Northam, al cărui castel situat în Yorkshire ajunsese în miezul unor povestiri bizare. Cînd Williams încercă să aducă vorba despre originile romane ale respectivei clădiri, lordul Northarn,- refuză să admită că ar fi fost ceva neobişnuit prin locurile acelea şi pufni în rîs la aluziile ce priveau criptele subterane, săpate în stîncile dure din coasta Mării Nordului.

Lucrurile rămaseră astfel pînă în seara cînd Williams aduse Necronomicon-ul scris de arabul nebun Abdul Alhazred. De existenţa acelei cărţi blestemate ştia de la vîrsta de şaisprezece ani: de atunci se interesa de fantastic şi tot atunci un librar bătrîn. Librarul îi spusese că dating de viteză kingsport tn cinci exemplare scăpaseră de ruguri şi de interdicţii. Fiecare era ascuns cu spaimă de către deţinătorul său. Din întîmplare, Williams descoperise o copie în prăvălioara unui evreu, în, sordidul cartier Claremarkt, unde tîrguia adesea lucruri stranii, şi reuşise să o cumpere pe un preţ neînsemnat.

Odată intrat în posesia lucrării, îl văzu pe bă-trînul levit petrecîndu-l cu un zîmbet semnificativi ascuns în. Masiva copertă de piele, cu închizători; rezistente, era atît de frumoasă şi preţul de o modestie atât de incredibilă, încît Williams, recitind titlul operei rarisime, trăi o bucurie imensă. Unele diagrame ce figurau în textul latin îi stîrniră un torent de amintiri atît de neliniştitoare, de misterioase, că se apucă îndată să le descifreze.

Cînd, însă, pricepu că amestecul de caractere gotice şi de latină vulgară îi depăşea priceperea lingvistică, fu nevoit să apeleze la ajutorul ciudatului! Lordul Northam, care tocmai îi împărtăşea; pisicii diverse înţelepciuni inutile, tresări violent la intrarea tînărului. Văzînd titlul volumului adus de el, bătrînul leşină.

După ce-şi reveni în simţuri, îşi spuse povestea, povestea fantastică a unei nebunii, pe un ton murmurat, grăbit şi plîngăreţ, pe care şi-l voia convingător, ca să-şi oblige tovarăşul să ardă ediţia aceea blestemată şi să-i risipească în vînt cenuşa. Cartea, susţinea lordul Northam, aducea nenorocirea încă de la' pri-mele pagini şi el însuşi dating aplicații pentru nokia x fi ajuns să decadă atîtalj dacă nu şi-ar fi împins cercetările atît dating de viteză kingsport tn departe.

Lordul Northam era al nouăsprezecelea baron dintr-o I viţă cu începuturile pierdute mult în urmă. O tradiţie de familie pretindea că neamul urca în epoca de dina-intea saxonilor, pînă la un anume Luneus Gabiniusi Capito, tribun militar în legiunea a treia a lui August, staţionată la Lindum, în Britania romană, îndepărtat în grabă de la comandă pentru că participase la nişte rituri ce nu aparţineau nici unei religii cunoscute. Gabinius, se spunea, descoperise în peretele falezei o peşteră unde se adunau pe întuneric nişte personaje stranii, venite să facă acolo Semnul Străvechi.

Creaturile acelea, de care şi bretonii se temeau, erau ultimii, supravieţuitori ai unui ţinut de la apus, dispărut sub-ape, şi în urma căruia nu rămăseseră decît insule presărate cu cercuri de piatră şi menhiri. Legenda afirma că Gabinius poruncise să se zidească deasupra acelei grote interzise o citadelă inexpugnabilă, pe care picţii şi saxonii, danezii şi normanzii n-au reuşit niciodată s-a cucerească.

Nu era. În fond, don-jonul de piatră al citadelei semăna în mod surprinzător cu arhitectura zidului lui Hadrian. În copilărie, lordul Northam fusese asediat de vise bizare, atunci cînd dormea în partea cea mai veche a castelului.

Îşi făcuse obiceiul ca, la deşteptare, să caute-în memorie scenele stranii, situaţiile confuze şi impresiile vagi pe care le simţise sau în care se găsise în somn, toate foarte diferite de experienţa trăită. Deveni un visător în replică la o viaţă monotonă ce nu-i oferea nici o mulţumire. Înflăcărarea îl conduse spre nişte impresii închipuite şi himerice, odinioară familiare, astăzi străine de acest pămînt.

dating de viteză kingsport tn

Era convins că lumea noastră terestră alcătuia doar un simplu atom pierdut în mijlocul unui univers imens şi neliniştitor, încredinţat, la fel, că pomenitele spaţii ale necunoscutului presau asupra sferei cunoscutului, gata s-o străpungă din toate părţile, Norhtam îşi însuşise în tinereţe şi în locul de muncă dating lyon 2021 ani ai maturităţii toate cunoştinţele posibile în legătură cu religia şi cu misterele ocultismului.

Dar, cu trecerea vremii, limitele şi banalitatea existenţei ajunseră din ce în ce mai intolerabile. Îl apucă atunci pasiunea pentru satanism, petrecîndu-şi cea mai mare parte a timpului cu mistuirea lacomă a tuturor doctrinelor şi teoriilor ce păreau să-i promită alte deschideri decît neschimbatele şi strimtele legi ale naturii.

În cărţi precum relatarea himerică a lui Dating de viteză kingsport tn d'Onnely despre Atlantida, sau cele scrise de o duzină de precursori ai lui Charles Fort, găsea divagaţii entuziasmante.

Nu ezită să străbată leghe după leghe pentru a vedea la faţa locului vreun detaliu straniu referitor la istoria unei anume aşezări. O dată porni prin deşertul Arabici în căutarea unei cetăţi fără nume despre care auzise vag vorbindu-se, fără s-o fi văzut însă vreodată cineva. O convingere neclintită, fanatică, îl făcea că creadă că pe undeva există o poartă ce-i îngăduie găsitorului său să pătrundă în adîncul misterelor ale căror ecouri îi obsedau memoria.

Poate că aceste ecouri îndepărtate existau cu adevărat în lumea vizibilă, ori poate că nu erau decît o extrapolare a spiritului său rătăcit? Dar, iarăşi, poate că într-o parte neexplorată a creierului său deţinea cheia misterioasă, cheia ce deschidea pentru el, în sfîrşit, poarta civilizaţiilor uitate şi viitoare şi trecerea spre dimensiunile pierdute prin care avea să ajungă la stele, la infinit, la eternitate Nu reuşesc deloc să-mi precizez unde încep, întrucît uneori îmi pare că am deja în urmă un imens număr de ani, iar în alte momente cred că prezentul meu.

Nu ştiu nicî măcar cum să comunic acest mesaj. Conştient de faptul că sînt pe cale să-l scriu, am vaga impresie că îmi va fi necesară o intermediere străină şi, fără îndoială, cumplită, ca să îngăduie mesajului să fie ascultat acolo unde doresc. Surprinzător de nesigură este şi identitatea mea. Am sentimentul că aş fi suferit un şoc puternic, datorat monstruoasei mulţimi de cicli cuprinzînd experienţele mele unice şi incredibile.

Experienţele pomenite şi-au avut originea în cartea aceasta mîncată aproape în întregime de molii.

dating de viteză kingsport tn

Îmi amintesc că am găsit-o într-un loc slab luminat, nu departe de ţărmul negru şi uleios peste oare zac mereu pături groase de ceaţă.

Era un spaţiu foarte vechi, cu pereţii, pînă la tavan, acoperiţi de rafturi înţesate de volume pe jumătate putrede. Existau cărţi în toate încăperile şi în toate ungherele. Unele erau strînse în cutii grosolane, altele în grămezi, pe jos. Într-una din ele am descoperit obiectul. N-am aflat niciodată titlul acestei lucrări, căci îi lipseau primele pagini. Pe cînd o ridicam, s-a deschis singură undeva, spre sfîrşit, iar cele văzute acolo m-au stîrnit teribil.

Era o listă cu lucruri de făcut şi de- spus, în care am recunoscut o formulă interzisă, neagră, de felul celor citite de mine în scrierile ezoterice ale vechilor cabalişti porniţi în căutarea secretelor Universului.

dating de viteză kingsport tn

Aveam în mîini ghidul, cheia la care visează misticii încă din primele ere ale omenirii, pentru a trece dincolo, în domeniul insondabilului. Vreme de secole, oamenii în-l cercaseră zadarnic să regăsească formula aflată acolo, în acaa carte foarte veche.

Ce face o vizită la un medic în Statele Unite ale Americii arata ca?

Literele mari şi înfricoşătoare ale frazelor latineşti nu fuseseră imprimate de vreo tiparniţă, ci înscrise de mina unui călugăr pe jumătate nebun. Cînd am luat documentul, bătrinul care rînjea întruna a făcut un gest straniu cu mina şi i-am simţit multă, vreme privirea şireată scormonindu-mă.

N-a acceptat să-i plătesc, dar abia cu mult mai tîrziu am înţeles de ce. Pe clnd mergeam grăbit pe străduţele şerpuitoare şi înecate în ceaţă din lungul cheiului, am avut impresia neliniştitoare că.

De-o parte şi de alta a străzii, casele înclinate, seculare, dădeau semne că se trezesc la viaţă. Îmi păreau răutăcioase şi malefice, ca şi cum din pămînt ar fi erupt pe neaşteptate un curent de intenţii maligne.

Aveam impresia că zidurile, frontoanele de cărămidă mucegăită, de ghips şi bîrne năpădite de ciuperci, şi ferestrele semănînd cu nişte faţete de dating de viteză kingsport tn, toate mă aţinteau, toate ieşeau în întîmpinarea mea, să mă strivească. Nu citisem decit ultimul fragment al incantaţiei blasfematorii înainte de a închide cartea ca s-o duc acasă. Locuiam într-o clădire mare şi liniştită, şi cred că aveam o familie.

Ştiu că erau acolo mulţi servitori, însă nu-mi mai amintesc în ce an s-au petrecut toate acestea, deoarece de atunci încoace am trăit veacuri de aventuri, pierzînd complet noţiunea timpului. Pe la miezul nopţii m-am dus să mă închid, palid de emoţie, în mansarda pe care mi-o amenajasem special pentru cercetările mele secrete.

La flacăra unei luminări cu ceara picurîndă, deranjat doar de bătăile ritmice ale orologiilor din vecinătate, am început să citesc cu lăcomie manuscrisul. Ascultam vibraţia bătăilor cu o intensitate aparte, ca şi cum m-aş fi temut să nu descopăr cumva, printre notele obişnuite, vreun sunet venit de dincolo de mormânt.

Dar cea dintîi bizarerie s-a produs sub forma unui rîcîit în fereastra cea mai de sus, care domina toate acoperişurile oraşului. În clipele acelea citeam cu glas tare paragraful al nouălea din prima parte a documentului şi am priceput imediat despre ce era vorba. Rîcîrtul îmi dădea de ştire că tocmai depăşisem pragul dinspre domeniul umbrelor şi că n-aveam să mai fiu singur. De fapt, am intrat într-un vîrtej unde timpul şi imaginile erau complet deformate.

See a Problem?

În zori am observat că tencuiala pereţilor şi decoraţia rafturilor se schimbaseră, încăperea nu mai era aceeaşi. Ca urmare, n-am mai recunoscut nicicînd nimic din lumea în care mă născusem. Prezent, trecut, viitor, totul se amesteca. Obiecte odinioară familiare îmi păreau brusc străine, într-atîta se lărgise viziunea mea asupra lucrurilor.

Incepînd de atunci, am fost purtat printr-un vis fantastic unde formele îmi erau, în cel mai bun caz, pe jumătate ştiute, dar de cele mai multe ori total necunoscute. Fiecare poartă de care treceam mă antrena mai departe şi mai adînc în fantasmagorie. Îmi era tot mai greu să recunosc obiectele uzuale din sfera strimtă ce fusese a mea vreme atît de îndelungată.

Ceea ce vedeam eu în jur nu vedea nimeni altul. Şi, de frică să nu mă ia ceilalţi drept nebun, am rămas singur, departe de agitaţia oamenijor.

Cîinii se temeau de mine, căci simţeau umbra aflată de fiecare dată în preajma mea. Îmi petreceam timpul citind cărţi uitate dating de viteză kingsport tn secrete, manuscrise de vrăjitorie care, pe măsură ce treceam fără oprire de noi praguri, mă împingeau spre inima neştiutelor lumi cosmice. Ţin minte o noapte cînd am trasat pe jos cinci cercuri concentrice, de foc, şi stînd în picioare în cel din mijloc am recitat una dintre îngrozitoarele litanii aduse de trimisul Tartarului.

Într-o clipită pereţii s-au topit şi un suflu întunecat m-a purtat prin spaţii cenuşii, de nepătruns, la cîţiva kilometri deasupra piscurilor oţelite ale unor munţi misterioşi. După o beznă deplină, lumina miriadelor de stele alcătuia constelaţii monstruoase. Treceam în zbor peste o cîmpie înverzită pe care zăream acum turnurile întortocheate ale unui oraş cum-plit.

Nu văzusem niciodată şi nici nu citisem sau visasem despre ceva asemănător. Coborînd spre centrul oraşului, am distins o imensă clădire de piatră.

Vremea în Kingsport

M-a cuprins o teamă înfiorătoare. Am ţipat, zbătîndu-mă să nu mă zdrobesc de ea. După un moment de inconştienţă, m-am regăsit în mansardă, întins cît eram de lung peste cele cinci cercuri fosforescente. Călătoria aceea n-a fost nici mai mult, nici mai puţin bizară decît cele făcute de mine înainte. Spaima, însă, mi-a fost violentă.

Prețuri și Salarii în Beaumont, TX

Ajunsesem prea aproape de hăurile terifiante ale lumii de dincolo. Ca urmare, am devenit mai prudent în ce priveşte incantaţiile, căci n-aveam nici cea mai slabă dorinţă să mă rup definitiv de lume şi să plonjez în nişte genuni necunoscute de unde să nu mai pot reveni nicicînd De fapt, el nu-i în stare nici măcar să vorbească engleza corect.

Acesta e motivul care m-a determinat să-mi pun întrebări în legătură cu dating de viteză kingsport tn scrise de el, pe cind altora le-au stirnit rîsul. În seara cînd i s-a întîmplat, era singur. Brusc, l-a invadat o dorinţă nestăvilită de a scrie; apucînd un stilou, a început să aştearnă rîndurile următoare: "Mă numesc Howard Phillips.

La 24 noiembrie — evident, nu ştiu în ce an sîntem acum — am căzut într-un somn bîntuit de vise şi nu m-am mai trezit de atunci. Visele au început într-un smîrc sumbru şi învăluit în ceaţă, sub un cer cenuşiu de toamnă, la nord de o faleză povîrnită, plină de licheni.

Împins de nu ştiu ce forţă obscură, am escaladat peretele unei rîpe ameţitoare, pînă cînd atenţia mi-a fost atrasă de dating de precizie negre, căscate, ale unui mare număr de vizuini adînc înfundate în măruntaiele platoului stîncos.

Pe măsură chef dating potsdam mă căţăram, mi-am dat seama că unele porţiuni ale drumului pe care apucasem erau atît de întunecoase, încît mă împiedicau să Văd vizuinile, presupunînd că ele ar fi existat pe acolo. Într-un loc din cale-afară de obscur, am simţit cum mă cuprinde frica. Era ca şi cum o emanaţie subtilă şi impalpabilă ieşea din prăpastie să se înstăpînească pe sufletul meu.

În beznă totală, n-am avut prilejul să verific dacă temerile îmi erau întemeiate. Conti-nuîndu-mi efortul, am ieşit în fine pe o platformă de piatră acoperită cu muşchi, luminată de o palidă rază de lună, care înlocuise astrul apus al zilei.

În jurul meu nu era nici un semn de viaţă, însă am distins. Am mai mers cîtva timp şi am descoperit nişte şine ruginite şi stîlpi roşi de cari, purtînd încă fire slăbite.

Urmînd acelaşi drum, am ajuns curînd în faţa unui tramvai galben. Cel mai bun roman pe care l-am citit în Fredrik Backman nu scrie romane. Fredrik Backman ţese poveşti. L-a creat din metal şi lemn, din durere şi sacrificii, pe Ove, un bătrân morocănos şi predispus la insulte, care rosteşte adevărul fără să ţină cont de sentimentele celor din jur. A clădit-o din amintiri şi regrete, din hârtie şi cerneală, pe Bunica, o vrăjitoare a cuvintelor, vulcanică, îndrăzneaţă şi delicios de ironică, păstrătoarea tainelor din Tărâmul aproape treaz.

Regulile s-au schi Cel mai bun roman pe care l-am citit în Regulile s-au schimbat în Scandalul; de data aceasta, Backman ne oferă un personaj diferit, mult mai complex şi aproape imposibil de stăpânit: Björnstad, oraşul care urăşte şi distruge, însetat de răzbunare, unde părinţii plâng în pădure, dating de viteză kingsport tn copii sunt şantajaţi şi persecutaţi de persoanele ce ar trebui să îi protejeze şi să le respecte deciziile, dating de viteză kingsport tn care scoate în evidenţă tot ce este mai rău şi violent din oameni, unde conflictele şi fobiile sunt hrănite, aşteptând primul semn de slăbiciune sau de revoltă, prima piatră aruncată şi primul suflet sacrificat.

Hocheiul este credinţă. Hocheiul este sportul rege. Viitorul tău este scris în funcţie de cât puternic loveşti pucul şi cât de rapid eşti pe gheaţă. Nimic altceva nu contează. Informațiile actuale despre zborurile anulate din cauza coronavirusului spre și de la Statele Unite ale Americii pot fi găsite pe site-ul aeroportului: Starea zborului în legătură cu virusul COVID Au anulat concertele și evenimentele de masă din Statele Unite ale Americii?

Ultimele știri despre concertele din Statele Unite ale Americii Rămâneți sănătoși în timpul călătoriei. Luați măsuri de precauție atunci când călătoriți în Statele Unite ale Americii.

Evitați contactul cu persoanele bolnave. Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și oricine strănută sau tușește. Spălați-vă pe mâini de multe ori cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde.