Sari la conținut

Dar doamna Key a murit de infarct după participarea la una din întâlnirile dv. După participarea la un seminar de a lui Gamow, Max Born a recunoscut generalitatea acestui efect. After attending a lecture at a conference on the subject of the L-Dopa drug and its success with patients suffering from Parkinson's disease, Sayer believes the drug may offer a breakthrough for his own group of patients. In February , a team of scientists from the Institute of Cell Biophysics of the Russian Academy of Sciences announced they had successfully regenerated specimens from fruit that had been frozen for 31, ± years according to radiocarbon dating. Imediat după participarea la un simpozion de stiinta. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

  • Imediat după participarea la un simpozion de stiinta.
  • Lista site-ului de tip dating din lume
  • radiocarbon dating - Translation into Romanian - examples English | Reverso Context
  • after attending - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Spectrometria de masă efectuată asupra oaselor a arătat însă că acesta consumase mult pește, despre care se știe că face ca datarea cu radiocarbon să dea rezultate ce par mai vechi decât în realitate. Radiocarbon dating of wood from the wreck provides a date of CE. Datarea cu radiocarbon a lemnului epavei oferă data d. Only in did chemist Willard Libby use it to invent radiocarbon dating.

Andreea Munteanu

Abia închimistul Willard Libby a folosit-o pentru a inventa datarea cu carbon radioactiv. According to radiocarbon dating, Pulli was settled around 11, years ago, at the beginning of the 9th dating chicago polish BC.

Datarea cu carbon radioactiv a stabilit dating chicago polish așezării în jur de acum Radiocarbon dating Datarea cu radiocarbon In Februarya team of scientists from the Institute of Cell Biophysics of the Russian Academy of Sciences announced they had successfully regenerated specimens from fruit that had been frozen for 31, dating chicago polish years according to radiocarbon dating.

dating chicago polish 20 de ani femeie datând de 18 ani

Descoperirea de vestigii congelate Regenerare Îno echipă de oameni de știință de la Institutul de Biofizică celulară a Academiei Ruse de Științe exemplare succes regenerat din fructe, care au fost înghețate pentru ± de ani, în funcție de datarea cu radiocarbon.

Datarea cu carbon radioactiv plasează cele mai vechi artifacte arheologice păstrate din Slovacia - găsite în apropiere de Nové Mesto nad Váhom - cu circa We ran a radiocarbon dating test. Am făcut un test pentru vechime.

Traducere "after attending" în română

Using radiocarbon dating on charred wood from the site, scientists could pinpoint its age. Folosind datarea cu radiocarbon a lemnului carbonizat din sit, oamenii de știință i-au putut preciza vârsta.

Nobody knows who made it, but radiocarbon dating puts it back about BC. Nimeni nu știe cine a făcut, dar radiocarbon pune înapoi aproximativ i. The French ran a radiocarbon dating on the metal fragment that was recovered from Bianca Lewis' body. Francezii au analizat cu carbon fragmentul de metal recuperat din trupul Biancăi Lewis. One of these tiny fragments was tested by radiocarbon dating.

dating chicago polish parashar light

Unul din aceste fragmente a fot datat cu carbon. She spent the academic year in the United States learning about the recently discovered techniques of radiocarbon dating and autoradiography, which she introduced to Europe.

Ea a petrecut anul academic în Statele Unite, unde a învățat tehnicile recent descoperite de datare dating chicago polish radiocarbon și autoradiografie, pe care le-a introdus în Europa. While there, she learned from Willard Libby at the University of Chicago about his recently discovered technique of radiocarbon dating.

Translation of "radiocarbon dating" in Romanian

Acolo, ea a aflat de la Willard Libby la Universitatea din Chicago despre tehnica datării cu radiocarbonrecent descoperită de acesta.

Late Pleistocene hunting artifacts, including spear tips, have been found at a similar series of dating chicago polish in northwestern Venezuela known as "El Jobo"; according to radiocarbon dating, these date from 13, to 7, BC.

Artefactele de vânătoare din pleistocenul târziu, inclusiv lănci, au fost găsite într-o serie similară de situri în nord-vestul Venezuelei sub denumirea "El Jobo"; datarea cu carbon arată că ele sunt din anii 13, spre 7, Î.

On returning to Denmark, she worked with the National Museum of Denmark in Copenhagen to develop radiocarbon dating equipment. La revenirea în Danemarca, a lucrat la Muzeul Național al Danemarcei din Copenhaga la dezvoltarea de echipamente de datare cu radiocarbon.

  1. Элвин проследил несколько пульсаций, и все они, несмотря на единый основной образ, различались трудноопределимыми подробностями.
  2. Вода была полна крошечных зеленоватых крапинок, живых и подвижных, быстро исчезавших в просторах озера.
  3. Speed ​​dating în greensboro north carolina
  4. Вот именно -- собираюсь,-- ответил Олвин.
  5. Странными были только бурность ее проявления и полная иррациональность.

Nowadays, it takes four men to be able to encircle any of Oaks with her hands, and radiocarbon dating confirmed them age so that four Lozova Glade has become a historic monument.

În zilele noastre, e nevoie de patru bărbati să poată înconjura oricare dintre stejari cu mâinile, iar datarea cu carbon le-a confirmat vârsta, astfel că Poiana celor Patru Stejari a devenit monument istoric. Radiocarbon dating revealed that the bones belonged to a person who lived here almost 13, years ago.

Datarea cu radiocarbon a arătat că oasele au aparținut unei persoane dating chicago polish a trăit aici în urmă cu aproape dating chicago polish Radiocarbon dating tests reveal the skull is dating chicago polish years old.

dating chicago polish halal se întâlnește cu întâlniri

Datarea prin testele de carbon radioactiv a dezvăluit că craniul are aproximativ de ani vechime. Radiocarbon dating can't get you the exact date, but close. Datarea cu carbon nu poate da o dată exactă, dar apropiată. Possibly inappropriate content Unlock Examples are used only to help you translate the word or expression searched in various contexts.

dating chicago polish dating belfast irlanda de nord

They are not selected or validated by us and can contain inappropriate terms or ideas. Please report examples to be edited or not to be displayed.

Andreea Munteanu

Rude or colloquial translations are usually marked in red or orange. Register to see more examples It's simple and it's free No results found for this meaning.

Suggest an example.

dating chicago polish viteza datând fort william