Sari la conținut

Pe scurt, capsula este realizată. Experimentele au fost realizate prin intermediul relaxometriei RMN şi a spectroscopiei de fluorescenţă, iar bioliganzii investigaţi au fost tolmetinul, naproxenul paracetamolul şi ibuprofenul. The latter will be automatically sent to you once you submit the form.

Videos may be submitted in one of four ways: Through a video-streaming website e. YouTube or Vimeo. If submitting through this option, the entrant will be asked to include the URL of the video in the online form. Through a file-hosting website e. Dropbox, Google Drive, etc. If submitting through this option, you will be asked to include the URL of the video in the online form. By email through regular email or via WeTransfer.

The latter will be automatically sent to ca piață multi-verso pentru inovare deschisă once you submit the form. La fel ca în anii precedenți așteptăm cu viu interes dezbaterile la care vor participa atât reprezentanți ai mediului academic în domeniu, dar şi specialiști din sectorul public și cel privat.

Sunt convins că dezbaterile și schimburile de idei pe tema simpozionului sunt benefice pentru toți, deoarece în cadrul acestora se poate înțelege mai bine rolul și poziția fiecărui specialist participant în funcție de domeniul în care activează. Tot la Iași, alături de noi, anul acesta se vor reuni într-o adunare generală și membrii asociației EgoS European Group of Surveyors.

cât de des vorbești cu tipul pe care îl întâlnești cum să lăsați pe cineva să se întâlnească online

Aceste evenimente cu participare externă, găzduite de organizatorii GEO- MAT vor contribui la internaționalizarea evenimentului nostru și vor aduce un plus de vizibilitate pe plan internațional a preocupărilor specialiștilor români în geodezie. Cu această ocazie se pot face dezbateri privind modul în care specialiștii din alte țări, alături de cei români, abordează problemele de Management al Informației Spațiale. Sunt convins că astfel, evenimentul nostru poate contribui major la împărtășirea de către participanți a celor mai bune practici la nivel mondial, atât în domeniul procedurilor și infrastructurii necesare, cât și în dezvoltarea metodelor și tehnicilor pentru Managementul Informației Spațiale la cele mai diferite nivele în acord cu cerințele pieței și pentru încurajarea utilizării informației spațiale în sfera comercială și în administrație.

La rândul său, Radu Codruţ Ştefănescu, Directorul General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, apreciază: Managementul Informației Spațiale, geodezia, cartografia, cadastrul și cartea funciară reprezintă domenii de activitate cu grad mare de interdisciplinaritate, pragmatism și sinteză.

De aici provin atât dificultatea și complexitatea, cât și satisfacțiile practicării acestor profesii.

Activitățile se desfășoară atât în sectorul public cât și în sectorul privat, în permanență, în echipe multidisciplinare. Dincolo de diferențe, cei care practică aceste profesii reprezintă o comunitate al cărei scop este de a aduce cunoașterea și abordarea științifică în dificila ecuație a armonizării interesului de evidențiere și valorizare a proprietății cu asigurarea garantării acesteia, în contextul punerii in aplicare a PNCCF și a prevederilor Directivei INSPIRE.

ANCPI sprijină dezvoltarea coeziunii acestei comunități de specialiști. Evenimentul GEOMAT contribuie efectiv la coagularea acestei comunități, oferind posibilitatea de exprimare a tuturor domeniilor cu impact în activitatea de specialitate. Mai mult decât atât, evenimentul sprijină dezvoltarea în România a utilizării informației spațiale si a instrumentelor de management a informației spațiale, precum și implicarea factorilor de decizie, care au ca scop buna guvernare.

Evenimentul de anul acesta de la Iași, cu participarea internațională deosebită a comisiei FIG și a EGoS, are menirea de a lărgi și mai mult aria dialogului pe temele profesionale ale domeniului, iar ANCPI, prin rolul său activ în calitate de responsabil din partea României în implementarea directivei INSPIRE și conducător al comitetului INIS, dorește să contribuie efectiv și semnificativ la succesul dezbaterilor pe temele propuse în cadrul sesiunilor evenimentului.

medicul datând pacienții emma wiggle dating

Obiectivul nostru principal este de a reuni expertiza științifică și abilitățile tehnologice, în scopul de a contribui în mod substanțial la promovarea INCDTIM drept furnizor major de soluţii inovative pentru dezvoltarea aplicaţiilor biomedicale. Biofotonica în diagnoza moleculară bazată pe ADN Conservarea resurselor genetice vegetale este esenţială pentru securitatea alimentară şi pentru protejarea biodiversităţii, în ingineria genetică și în programele de ameliorare a plantelor.

Acidul dezoxiribonucleic este o moleculă biologică de mare importanţă, a cărei dublă elice codifică relaţiile structură-funcţie pentru o gamă largă de procese esenţiale ale vieţii. Având în vedere lungimea mare a moleculei de ADN, este necesar să fie dezvoltate metode care să rezolve structurile fragmentelor lungi ale catenelor de ADN. O importantă direcţie de cercetare din cadrul departamentului nostru îşi propune dezvoltarea de noi metode de diagnoză moleculară bazată pe ADN şi noi terapii anticancerigene bazate pe iradierea cu pulsuri laser ultrascurte de ordinul femtosecundelor.

Recent, în cadrul INCDTIM au fost iniţiate şi dezvoltate aplicaţii specifice ale spectroscopiei vibraţionale dedicate obţinerii amprentelor spectrale ale ADN-ului nativ provenind din plante şi bacterii.

Tehnicile utilizate de grupul nostru de cercetare s-au bazat pe spectroscopia Raman cu amplificare de suprafaţă SERS pentru ADN genomic de la plante, respectiv spectroscopia în infraroşu pentru ADN bacterian. În particular, structura moleculelor de ADN genomic de la diferite soiuri de plante a fost analizată prin SERS, înainte şi după procesul de crioconservare. Structurile protonate ale ADN au site-ul oficial de dating rus asemenea un rol important în dezvoltarea aplicaţiilor terapeutice la nivel genetic.

Astfel de structuri au fost investigate de noi, prin spectroscopia Raman de rezonanţă în UV, în scopul caracterizării unui situs natural de recunoaştere ADN. Ne propunem ca în viitor, să testăm potenţiala corelare a proprietăţilor ca piață multi-verso pentru inovare deschisă ale segmentelor de ADN, respectiv rearanjarea genomică cu un numar de boli ereditare umane importante.

Cercetările din domeniu sunt coordonate de Dr. Cristina M. Recent, s-au constatat limite reale și consecințe grave, în special în pediatrie episodul sindromului hemolitic uremicîn cazul metodelor microbiologice tradiţionale, datorate intervalului mare de timp de ordinul zilelor necesar identificării patogenului la nivel de tulpină.

  1. Chiar dacă în planul mai larg al competitivităţii am reuşit în ultimii ani să urcăm câteva trepte suntem încă departe, atât în termeni de ambiţii, cât şi de potenţial.
  2. Dating profil hacks
  3. Олвин стоял среди руин крепости и глядел на озеро, чьи спокойные воды свидетельствовали о том, что гигантский полип стал теперь не более чем рассеянным облаком живых клеток, не имеющих ничего общего с организованным в определенные формы разумным существом.

Pe de altă parte, o dată cu progresul în chirurgie transplante de organe, chirurgie neonatalărespectiv în medicina de urgențe, s-au semnalat tot mai frecvent complicații post-operatorii severe de tip infecții nozocomiale care conduc la șoc septic în lipsa unui tratament țintit.

Diagnoza principalilor patogeni responsabili de sepsis bazată pe tehnologia optică este o soluție fiabilă care combină un test colorimetric de tip bandeletă similar celui de sarcină cu spectroscopia optică portabilă, pentru un diagnostic de tip point of care.

Tehnica implică nivele vibraţionale ale biomoleculelor membranare care modifică lungimea de undă a radiaţiei împrăştiate pe proba recoltată de la pacient, imersată într-o suspensie de nanoparticule metalice. Din interacțiunea laserului cu membrana celulară a patogenului rezultă o amprentă spectrală specifică care, prin comparare cu amprente spectrale standard din baze de date existente, asigură identificarea tulpinii patogene în câteva minute. Următoarea etapă, de maxim câteva ore constă în obţinerea antibiogramei.

Protocolul dezvoltat în cadrul grupului nostru de cercetare are un mare potenţial în tratamentul țintit și eficient al infecțiilor și reducerea semnificativă a ratei de mortalitate, mai ales cea infantilă, dată de tulpinile tot mai agresive.

Nicoleta Elena Dina.

Implementarea este asigurată de o echipă tânără, formată din patru cercetători științifici și doi doctoranzi din domeniile Fizică, Biologie și Chimie, cu vârste până în 35 de ani. Spectroscopia optică portabilă avansează extrem de rapid, o tehnică alternativă celei dezvoltate de noi aflându-se în fază de teste clinice în câteva centre medicale din Germania. Receptori macromoleculari de la cercetări fundamentale spre tehnologii biomoleculare Interacţiunile dintre biomolecule respectiv biomolecule-macromolecule se plasează în zona fierbinte a cercetărilor din domeniul biotehnologiilor.

Cunoaşterea detaliată a mecanismelor de interacţiune moleculară este crucială atât în cadrul unor cercetări fundamentale, cât şi în domeniul aplicaţiilor biologice, farmaceutice şi industriale. La nivel fundamental activitatea biologică a unor biomolecule medicamente îşi are originea în legarea acestora de receptori macromoleculari prin intermediul unor forţe intermoleculare necovalente. În particular, ne-am focalizat pe două direcţii principale: 1 Obţinerea unor complecşi supramoleculari care să confere bioliganzilor o solubilitate apoasă şi o biodisponibilitate mult îmbunătaţită, protecţie la descompunere, mascarea gustului sau mirosului neplăcut prin microîncapsularea principiilor active în ciclodextrine.

Cercetările noastre au ţintit cea mai utilizată grupă de medicamente şi anume agenţii antiinflamatori diclofenac, flurbiprofen, acid tolfenamic şi flufenamic, naproxen, ibuprofen.

doar singur arată realitatea coreeană snap dating

Caracterizarea procesului de incluziune al acestor agenţi anti-inflamatori în β-ciclodextrină a fost abordată prin intermediul unor tehnici moderne precum RMN, spectroscopie de fluorescenţă şi calorimetrie de titrare izotermă. Conformaţie reprezentativă a unui sistem Ras oncogen - biomembrana lipidică. Structura moleculară optimizată a complexului de incluziune tolmetin -ciclodextrină. Majoritatea medicamentelor administrate se leaga de albumina serică din sange, aceasta fiind principalul mijloc de transport al biomoleculelor în organismul uman.

Afinitatea unui bioligand pentru o proteină, precum şi capacitatea de legare sunt descrise de constanta de asociere şi prin numărul poziţiilor de legare. Efortul nostru de cercetare s-a concentrat pe determinarea parametrilor caracteristici procesului de legare, parametrii determinanţi în farmacologie şi farmacocinetică. Experimentele au fost realizate prin intermediul relaxometriei RMN şi a spectroscopiei de fluorescenţă, iar bioliganzii investigaţi au fost tolmetinul, naproxenul paracetamolul şi ibuprofenul.

Co-administrarea simultană a doi bioliganzi poate produce substituţia ligandului cu afinitate mai mică cu ligandul cu o afinitate mai mare sau poate modifica structura proteinei şi a afinităţii proteinei faţă de bioliganzi.

A fost caracterizată legarea competitivă a doi agenţi chemoterapeutici: 5-fluorouracilul şi citarabina. Mircea Bogdan. Modelarea numerică cea mai neinvazivă metodă în biomedicină Cancerul îşi are originea în proliferarea necontrolată a celulelor şi afectează, la nivel mondial, 14 milioane de persoane, producând 8.

Proteinele Ras reglează creşterea, proliferarea şi diferenţierea celulelor şi acţionează ca şi comutatoare moleculare binare pe baza unui mecanism de autoasociere în nanoclusteri lipido-proteici. Ca piață multi-verso pentru inovare deschisă punctuale oncogene blochează comutatorul molecular Ras, afectând mecanismele pe care le controlează.

Lorant Janosi propune o abordare inovatoare bazată pe aplicarea modelării numerice la nivel atomistic, molecular şi macromolecular pentru a proiecta noi peptide în scopul anihilării activităţii proteinelor Ras oncogene. O altă problemă biomedicală majoră o reprezintă creşterea alarmantă a rezistenţei antimicrobiene raportată recent WHO,cauzată de progresul lent în dezvoltarea de noi medicamente antibacteriene.

Rezolvarea acestei provocări necesită dezvoltarea de noi agenţi antimicrobieni, cum ar fi peptidele antimicrobiene AMP. Aceste polipeptide sunt dezvoltate prin inginerie biomoleculară ca alternative la sistemul natural de apărare al organismelor eukariote.

Eficienţa activităţii antimicrobiene a acestora a fost evaluată prin metode computaţionale. Această abordare are ca scop major design-ul raţional de AMP-uri pe baza înţelegerii mecanismelor de acţiune la nivel molecular. Dragoș Peptanariu 37 ani este medic și lucrează în cercetare.

Face parte din categoria oamenilor pasionați, grupa Rara avis.

sbs dating wwwinternet dating sitecoza

Este un împătimit de biologie celulară, medicină și cercetare. Lucrează de drag și cu folos într-un colectiv de cercetători cu identitate științifică recunoscută atât în țară, cât și în străinătate: Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni al Academiei Române. Surprinzător sau nu, îi place să vorbească despre traiectoria propriei sale ca piață multi-verso pentru inovare deschisă și investigațiile științifice în care este implicat.

Este o fire deschisă și foarte interesată de cum va arăta medicina într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Cătălin Mosoia, Expert comunicarea ştiinţei, Academia Română Sunteți medic, dar nu lucrați într-un spital. La un moment dat, ați ales să faceți cercetare științifică. Oare de ce? Dragoș Peptanariu: Principalul motiv este timpul. Dacă aș fi lucrat într-un spital nu aș mai fi avut timp să fac experimente și cercetare.

A fost o alegere clară și pe care ați luat-o din timp. Important este ca fiecare să-și aleagă să facă ceea ce îi place cel mai mult. De ce ați ales medicina? Cum de ați decis să vă dedicați cercetării științifice? Eram fascinat încă din școală, înainte de liceu, de lumea biologiei; acasă aveam microscop, iar toată ziua pregăteam tot felul de preparate, luam plante și ca piață multi-verso pentru inovare deschisă secționam, mi se părea fascinant, pur și simplu.

Când a venit vremea examenului de admitere la facultate, am avut de ales între biologie sau medicină. Cumva mi s-a părut mai serioasă problema medicinei și am început cu ea. În timpul facultății am realizat mai bine ceea ce îmi doresc. Pacientul este oarecum mulțumit pentru că, după consultație, află motivul pentru care suferă; cu toate acestea, nu se vindecă cu adevărat decât în anumite situații. Sunt domenii unde întru adevăr medicina tratează și vindecă, fie că ne referim la traumatologie sau la boli infecțioase.

În schimb, dacă ai o boală sistemică primești un medicament ca să te simți mai bine și sa duci boala pe picioare, dar nu te vindeci. Nu s-a vindecat nimeni de hipertensiune, ori de diabet, de exemplu. Starea de nemulțumire fizică se poate ameliora. Mă refer la așa numitele tratamente simptomatice, ele compensează cumva problemele bolii, dar nu vindecă. Odată întreruptă medicația, simptomele reapar. Prin urmare, nu prea avem tratamente curative, ceea ce constituie un mare neajuns.

De aceea este foarte mare nevoie de cercetare în acest domeniu. Toate acestea au acționat ca un element declanșator în decizia dumneavoastră de a vă dedica cercetării? Da, a fost un fel de nemulțumire a mea în timpul facultății - atât de mult studiu, atâta muncă pentru ca să ajungi medic și apoi să nu ai satisfacția că întru adevăr ai vindecat pe cineva.

Ați terminat facultatea de medicină. Îmi amintesc că în ultimii ani de facultate, la un moment dat, unul dintre profesori întreba studenții ce vor să facă mai departe și eu am zis cercetare, iar el m-a cam luat peste picior mi-a zis, Domnul doctor Vino aici la patul pacientului, aici e medicina - lasă dumneata deoparte alte gânduri!

Ați fost singurul sau au mai fost și alți studenți care au spus că vor să lucreze în cercetare? Nu îmi amintesc să mai fi fost vreun coleg care să mai fi zis de cercetare.

Cumva, clinica apare și mai practică. În cercetare, efectele nu se văd imediat.

Eurodesk Opportunity Finder

După absolvirea facultății de medicină de la Iași Mi-am dat seama că vreau cercetare și am aplicat pentru un program doctoral în Statele Unite, am fost acceptat acolo la o universitate și, din nefericire, la vremea respectivă, nici eu nu eram foarte bine informat, unde nimerisem nu a fost tocmai super ok, în sensul că era o universitate relativ mică, au fost puține opțiuni, nu a ieșit așa cum mi-am dorit eu - să fac doctoratul la profesorul care mi-ar fi plăcut - și am fost nevoit să mă întorc după anul premergător doctoratului, cum ar fi la noi, ca piață multi-verso pentru inovare deschisă de școală doctorală.

A trebuit să mă întorc din cauza vizei, pentru că odată renunțând la un program, viza se anulează. Mi-am zis că voi încerca din nou. Am re- 17 venit în țară, mă pregăteam pentru o nouă aplicație, să plec din nou, dar am primit o ofertă aici, în țară, să mă apuc de doctorat. Mi s-a părut mai palpabil. Mi s-a promis că voi face biologie celulară, ceea ce mă pasionează pe mine, și cercetare. Cine v-a făcut această ofertă? Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T.

Popa din Iași. Aici am început doctoratul, l-am terminat și după aceea nu știam încotro să merg. Iar mă gândeam la plecare. Dar am aflat că Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni are nevoie de un cercetător și pe partea de biologie în cadrul unui departament nou înființat, IntelCentru.

speed ​​dating conway ar english girl dating guy polish

Ce puteți coreeană americană dating app despre dotarea laboratoarelor de la universitatea americană la care ați fost și cea pe care ați descoperit-o la Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni? E greu de făcut o comparație pentru că vorbim de perioade diferite, iar tehnica a avansat foarte mult în ultimul timp, astfel încât în prezent sunt lucruri care la vremea respectivă nu erau acolo - de asemenea, sunt și anumite lipsuri.

Laboratoarele de acolo erau în curs de dotare și, când eram Vectori genetici non-virali reprezentare artistică Medicul cercetător Dragoș Peptanariu într-unul din laboratoarele Institutului de Chimie Macromoleculară Petru Poni din Iași. Credit foto: Drd. Ce reprezintă cercetarea pentru dumneavoastră? Dintr-o anumită perspectivă, sunt voci care susțin că există doar cercetare fundamentală, iar cea aplicată derivă din aceasta.

Ce reprezintă cercetarea pentru dumneavoastră ca medic cercetător? În primul rând, este o pasiune și o necesitate pentru medicină. Cred că fără cercetare, medicina nu va mai fi acceptată de oameni. Vreau să spun că oamenii își doresc să meargă la medic pentru ca să se vindece.

Mi se pare un lucru foarte important pentru medicină. Nu știu cât de importantă este pentru alte domenii, dar pentru medicină cercetarea este, la ora actuală, esențială. Cercetarea va revoluționa medicina? Se va schimba radical în următorii ani. Până la urmă, am ajuns la ca piață multi-verso pentru inovare deschisă că majoritatea bolilor au determinare genetică.

Partea aceasta a geneticii și a biologiei moleculare sunt acum în plină dezvoltare. Cred că aceste tratamente simptomatice de care vorbeam mai devreme vor începe să aibă o pondere tot mai scăzută și vor apărea noi tratamente personalizate din categoria terapiei genice. Cum spuneam, cele mai multe boli sunt condiționate genetic asta înseamnă că există mutații, genele sunt alterate, nu se află în forma lor sănătoasă să spunem, și trebuie corectate.

Așa că noi trebuie să lucrăm chirurgical la nivel molecular, să reparăm aceste gene.

  • Qpid dating site
  • Femeie de 45 de ani datând

Foto: Dr. Dragoș Peptanariu Prin urmare, tăiați celule, lipiți, vindecați Mai profund de atât, la nivel de moleculă, la nivel de ADN. Care va fi viitorul medicinei? Terapia genică și medicina regenerativă. Ce înseamnă medicină regenerativă? Medicina în care construim și reparăm. Cum se va proceda?

taur man dating o femeie taurus aplicații originale de dating

Suntem obișnuiți să primim o rețetă și să luăm anumite pastile la diverse intervale de timp. Cred că pacienții pur și simplu vor fi genotipați. Altfel spus, li se va face un profil genetic și pe baza acestui profil se va face un tratament specific lor. Terapia genică va trata boala sau pacientul? Pacientul, pentru că va fi personalizată. Prin urmare, medicina viitorului este și personalizată. Avem așadar câteva cuvinte cheie care caracterizează medicina zilei de mâine: medicină personalizată, terapie genică, regenerativă.

Cum era și o vorbă în trecut, nu există boli, ci există pacienți. Și aceasta pentru că, în realitate, cauza poate să nu fie aceeași.

Povestiți-ne și nouă, celor care nu avem experiența cercetării, cu atât mai mult a investigației științifice la nivel atât de mic, la ce lucrați în momentul de față? În cadrul unor proiecte de cercetare, noi încercăm să dezvoltăm așa-numiți vectori non-virali pentru transfectie.

Sunt practic niște molecule cu rol de transportor pentru materialul genetic. Ceva asemănător cu o capsulă sau o navă spațială în care se află o substanță? Imaginați-vă ca pe o rachetă cu mai multe trepte pentru că încercăm ca piață multi-verso pentru inovare deschisă spargem mai multe bariere: ca piață multi-verso pentru inovare deschisă trecem de bariera membranară a celulei, să depășim bariera nucleară și să ajungem la nucleul celulei către care ne-am îndreptat atenția.

Imaginați-vă un vehicul foarte sofisticat care are proprietățile de a căuta și de a identifica o anumită celulă vizată de noi; de a intra în acea celulă și dating on-line pickup a elibera un material genetic, care la rândul lui să ajungă în nucleul celulei respective și să determine niște schimbări. Care este stadiul acestei cercetări? Sunt foarte optimist în această privință. La ora actuală, se încearcă acest lucru cel mai mult cu așa numiții vectori virali, care nu sunt altceva decât niște virusuri modificațe care transportă un material genetic adăugat de noi, pentru a face terapie genică.

Numai că prezintă multe inconveniențe: unul ar fi răspunsul imunitar puternic din partea pacientului imediat sistemul imunitar detectează prezența unui corp străin și începe să-l atace; să zicem că tratamentul merge o dată, dar ridica probleme la administrări repetate.

Noi încercăm cu vectori non-virali, deci care nu sunt virusuri și care sunt niște molecule chimice.

Invites young people to submit creative short films on social topics. Young people up to 25 years old at the time of the production of their videos. Multiple youth may work together to make one video, as long as all members of the group are maximum 25 years of age. HD is preferred ×but not required.

Ce fel de molecule chimice? Noi folosim niște gene reporter, care să ne spună dacă se exprimă sau nu. Adică, e complicat de introdus o genă terapeutică pentru că răspunsul sau rezultatul ar fi mai greu de vizualizat; in locul ei folosim un alt tip de genă, care dacă ajunge în celulă și se exprimă, rezultatul va fi producția din partea celulei a unei proteine fluorescente, iar noi putem să o vedem la microscop.

Dacă celulele noastre se văd verzi înseamnă că materialul nostru genetic a ajuns la destinație și își face treaba. Altfel spus, punem în evidență un efect, dacă întreaga metodologie dă roade sau nu.

Gena reporter urmează să transmită ceva, ca atunci când presa trimite jurnaliști la un eveniment despre care să relateze. Poate că de aceea se numește reporter Sunt mai multe, noi folosim doar trei gene reporter: două gene care codifică proteine ce emit fluorescența în verde sau în roșu și o genă luată de la licurici.

Celulele transfectate cu luciferază, dacă această luciferază se exprimă, vor produce o enzimă. Noi venim cu substratul enzimei și, când se întâlnesc enzima cu substratul, are loc o reacție cu emisie de fotoni.

Celulele emit lumină, iar noi putem cuantifica acest răspuns. Pe scurt, capsula este realizată. Da, este realizată o primă versiune dating banane ei.

Reporté jusqu'à nouvel ordre

Ne-am imaginat că polimerii pe care îi construim, datorită faptului că au o parte hidrofobă și una hidrofilă, se asamblează cu partea hidrofobă spre interior și partea hidrofilă spre exterior; de asemenea, partea hidrofilă are afinitate pentru ADN și ne-am imaginat că acesta se înfășoară cumva într-un mod asemănător cu ceea ce se întâmplă în realitate în natură, fiziologic vorbind; ADN-ul stă împachetat în nucleul celulelor, grație unor proteine numite histone, ca un lanț de mărgele.

Practic, molecula de ADN care este transportată conține și gena asta reporter. În cazul unui tratament ar fi gena terapeutică pe care am vrea să o ducem.