Sari la conținut

În , Northern Territory devine teritoriu al federaţiei australiene, urmat, în , de Australian Capital Territory. Datele PNR arhivate pot fi accesate numai în scopuri de investigație, după o evaluare de la caz la caz. Articolul 9 Revizuirea în comun a punerii în aplicare Australia și UE procedează periodic la o revizuire în comun a punerii în aplicare a prezentului acord, inclusiv a protecției datelor și a garanțiilor privind securitatea datelor, în scopul de a se asigura reciproc de punerea în aplicare eficientă a acordului. Denunțarea prezentului acord produce efecte după nouăzeci 90 de zile de la data la care cealaltă parte a fost notificată. Măsuri de protecție a datelor — Freedom of Information Act Cth

Articolul 2 Domeniul de aplicare 1 Australia garantează că autoritățile vamale prelucrează datele PNR provenind din UE în conformitate cu prezentul acord.

evan online dating

Articolul 3 Nivelul adecvat de protecție Respectarea prezentului acord de către autoritățile vamale asigură, în înțelesul legislației UE privind protecția datelor, un nivel adecvat de protecție pentru datele PNR provenind din UE transferate către autoritățile vamale în sensul prezentului acord.

Articolul 4 Metoda de acces 1 Autoritățile vamale asigură tranziția la sistemul PNR australian, definit la articolul 1 litera fpentru datele PNR provenind din UE, în termen de doi ani de la data semnării prezentului acord.

legea australiană

viteza grecească datând toronto

În cursul acestei perioadei de tranziție, trimiterile din prezentul acord la transferul de date PNR se interpretează ca incluzând accesul autorităților vamale la datele PNR, în conformitate cu sistemul existent descris la alineatul 2. Sistemul PNR existent permite accesul electronic online, în timp real, la câmpurile de date precizate la punctul 9, astfel cum figurează în sistemele de rezervare ale liniilor aeriene.

Legea a fost adoptată cu uşurinţă după ce companiile Facebook şi Google au ajuns la un acord cu autorităţile pentru a evita să fie supuse unui arbitraj obligatoriu. Ea deschide calea pentru ca aceşti doi jucători digitali majori să investească zeci de milioane de dolari în acorduri pentru conţinut local.

Articolul 5 Limitarea obiectivelor pentru datele PNR provenind din UE 1 Autoritățile vamale prelucrează datele PNR provenind din UE și alte informații cu caracter personal derivând din acestea strict în scopul prevenirii și combaterii: legea australiană terorismului și infracțiunilor conexe; ii infracțiunilor grave, inclusiv criminalitatea organizată, de natură transfrontalieră; iii sustragerea de la executarea mandatului de arestare sau de la executarea pedepsei privative de libertate pentru infracțiunile menționate anterior.

Dacă viitoare amendamente la legislația legea australiană, transmise de Australia în temeiul articolului 6, extind domeniul de legea australiană a datelor PNR care trebuie să fie prelucrate în conformitate cu articolul 5 alineatul 3UE poate invoca dispozițiile articolelor 10 și Articolul 6 Informații privind legislația referitoare la acord Autoritățile vamale înștiințează UE în legea australiană cu adoptarea oricărei legislații australiene care se referă în mod direct la protecția datelor PNR provenind din UE, astfel cum prevede prezentul acord.

Articolul 7 Protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice 1 Australia pune la dispoziție un sistem, accesibil persoanelor fizice, indiferent de naționalitatea acestora sau de țara de reședință, pentru căutarea accesului la propriile informații cu caracter personal și pentru corectarea acestora.

Account Options

Protecția acordată datelor PNR provenind din EU, stocate de agențiile Guvernului australian conform Privacy Act Cthse aplică indiferent de naționalitatea sau de țara de reședință a persoanei fizice.

Articolul 8 Notificarea persoanelor fizice și a publicului Autoritățile vamale fac publice, inclusiv pentru membrii publicului călător, informații privind prelucrarea datelor PNR, inclusiv informații generale privind autoritatea sub care sunt colectate datele, scopul colectării datelor, protecția care va fi acordată legea australiană, modalitatea și limitele în care datele vor fi divulgate, procedurile disponibile pentru căile de atac și informațiile legea australiană punctele de contact aflate la dispoziția persoanelor care au întrebări sau preocupări.

Legea australiană 9 Revizuirea în comun a punerii în aplicare Australia și Legea australiană procedează periodic la o revizuire în comun a punerii legea australiană aplicare a prezentului acord, inclusiv a protecției datelor și a garanțiilor privind securitatea datelor, în scopul de a se asigura reciproc de punerea în aplicare eficientă a acordului. În cadrul revizuirii, UE este reprezentată de Direcția Generală pentru Justiție, Libertate și Securitate a Comisiei Europene, incluzând reprezentanți ai autorităților legea australiană protecție a datelor și de aplicare a legii, iar Australia este reprezentată de un înalt oficial sau un funcționar public de rang înalt al Guvernului australian, după caz, sau de un reprezentant oficial numit de comun acord.

UE și Australia vor stabili de comun acord modalitățile detaliate de revizuire. Articolul 10 Soluționarea diferendelor Orice diferend declanșat între părțile la prezentul acord cu privire la interpretarea, aplicarea sau punerea în aplicare a acestuia se soluționează prin consultare sau negociere între părți; acesta nu va fi înaintat spre rezolvare nici unei părți terțe sau tribunal.

Articolul 11 Modificarea și revizuirea acordului 1 Părțile pot conveni, în scris, modificarea prezentului acord. Orice modificare intră în vigoare numai după ce părțile au îndeplinit toate cerințele interne necesare și la o dată ulterioară care poate fi agreată de către părți.

cuvinte inteligente de dating

Fără a aduce atingere acestui termen, în cazul în care un sistem PNR este pus în aplicare în Uniunea Europeană, prezentul acord este revizuit, dacă legea australiană atunci când o astfel de revizuire ar facilita funcționarea sistemului PNR al Uniunii Europene sau punerea în aplicare a prezentului acord. Articolul 12 Suspendarea fluxurilor de date 1 Autoritățile competente din statele membre ale UE pot exercita competențele care le revin pentru a suspenda fluxurile de date către autoritățile vamale în scopul legea australiană a proteja persoanele fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale acestora, atunci când există un grad mare de probabilitate ca standardele de protecție stabilite prin prezentul acord să fie încălcate, atunci când există motive justificate să se considere că autoritățile vamale nu iau sau nu vor lua măsuri adecvate și în timp util pentru a rezolva cazul și când continuarea transferului ar crea un risc iminent de legea australiană gravă a persoanelor la care se referă datele.

Orice decizie de a face apel la competențele stabilite prin prezentul articol este comunicată Australiei de către UE. Articolul 13 Dating la byu idaho acordului 1 Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord în orice moment printr-o notificare comunicată pe cale diplomatică.

Denunțarea prezentului acord produce efecte după nouăzeci 90 de zile de la data la care cealaltă parte a fost notificată. legea australiană

dating evreiesc melbourne australia

Articolul 14 Nederogarea de la legislații Prezentul acord nu reprezintă o derogare de la legislația Australiei, de la cea a UE sau a statelor membre ale UE. Prezentul acord legea australiană creează și nu conferă drepturi sau beneficii niciunei alte persoane sau entități, publice sau private, sau alte căi de atac decât legea australiană menționate în mod expres în acord. Articolul 15 Intrarea în vigoare, aplicarea provizorie, regimul lingvistic 1 Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii ulterioare datei la care părțile au schimbat notificările prin care indică faptul că au legea australiană procedurile interne în acest scop.

Prima Pagina

Acordul se redactează de asemenea în limbile bulgară, cehă, daneză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, poloneză, legea australiană, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză, iar părțile aprobă aceste versiuni lingvistice prin schimb de note diplomatice.

Odată ce au fost aprobate, versiunile din aceste limbi sunt autentice în egală măsură. Autoritățile vamale vor solicita date PNR care provin din UE numai pentru acei pasageri care călătoresc înspre, dinspre sau via Australia. Pasagerii care tranzitează Australia cu sau fără viză sunt incluși în această categorie. Datele PNR provenind din UE care legea australiană fi accesate de autoritățile vamale includ toate datele PNR dacă Australia reprezintă destinația sau o escală din itinerariul de călătorie al pasagerului sau a rutei normale a anumitor zboruri.

Autoritățile vamale divulgă datele PNR provenind din UE numai pentru realizarea obiectivelor prevăzute la legea australiană 5 alineatul 1 din acord în Australia către departamentele și agențiile Guvernului australian, prevăzute în lista atașată prezentei anexe, ale căror funcții au legătură directă cu articolul legea australiană din prezentul acord.

ideal prima dată online dating

Lista poate fi modificată, prin schimb de note diplomatice între părți, astfel încât să includă: i orice departament sau agenție care succede celor prevăzute deja în listă; sau ii orice departamente și agenții noi, legea australiană după începerea prezentului acord, ale căror funcții au legătură directă cu articolul 5 alineatul 1 din prezentul acord.

Datele PNR provenind din UE sunt divulgate autorităților prevăzute în listă numai dacă este necesar, ca răspuns la o solicitare specifică în scris și după o evaluare a fiecărui caz în parte.

Breadcrumb

În conformitate cu punctele 7 și 8, autoritățile vamale divulgă informații PNR provenind din UE numai după evaluarea pertinenței solicitării specifice în raport cu obiectivele prezentului acord. Autoritățile vamale păstrează legea australiană evidență a informațiilor astfel divulgate. Autoritățile vamale nu divulgă autorităților prevăzute în listă, în bloc, alte date PNR provenind din UE decât acele date PNR provenind din UE care au fost făcute anonime, astfel încât subiectul respectivelor date nu mai poate fi identificat.

Astfel de date anonime sunt prelucrate de către autoritățile prevăzute în listă numai în scopul realizării unor statistici, a unor evaluări în detaliu și evaluări a tendințelor, studii longitudinale și profiluri care au legătură cu obiectivele menționate la articolul legea australiană alineatul 1 din prezentul acord.

În orice caz, autoritățile vamale nu divulgă autorităților prevăzute în listă, în bloc, niciuna dintre următoarele date PNR provenind din UE: iv numele; vi alte date din PNR, inclusiv numărul pasagerilor; vii toate informațiile de contact disponibile inclusiv cu privire la sursa informației ; xvii observații generale, inclusiv informații cu privire la OSI Other Supplementary InformationSSI Special Service Information și SSR Special Service Requestîn măsura în care conțin orice informații care permit identificarea legea australiană persoane fizice; xviii orice date APP Advance Passenger Processing și API Advance Passenger Information culese; Divulgarea către guvernele țărilor terțe 6.

Autoritățile vamale divulgă datele PNR provenind din UE numai autorităților guvernamentale din anumite țări terțe ale căror funcții au legătură directă cu obiectivul enunțat la articolul 5 alineatul 1 din acord.

ŞTIRILE ZILEI

Orice divulgare de acest tip trebuie să se realizeze în urma unei evaluări a fiecărui caz în parte și atunci când se impune în scopul prevenirii sau combaterii infracțiunilor legea australiană la articolul 5 alineatul 1 din acord. Divulgarea — the Customs Administration Legea australiană Cth 7. Orice divulgare legea australiană temeiul punctelor se conformează, de asemenea, secțiunii 16 din Customs Administration Act Cth și din Privacy Act Cthcare, coroborat, prevăd că o persoană, un organ sau o agenție căreia i s-au pus la dispoziție informații cu caracter personal nu poate utiliza sau transmite respectivele informații decât în scopul pentru care acestea le-au fost transmise.

Tipuri de informații culese 9. În anumite situații, datele PNR conțin o serie de date sensibile, cum ar fi datele cu privire la originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la un sindicat, și datele cu privire la starea de legea australiană a individului și la viața sa sexuală "date sensibile provenind din UE".

Autoritățile vamale filtrează toate datele sensibile de acest tip provenind din UE și le elimină fără a le mai prelucra. Autoritățile vamale colaborează cu transportatorii aerieni individuali pentru a asigura că cerințele de transfer al datelor PNR provenind din UE sunt judicioase și proporționale, coerente cu necesitatea de a asigura actualitatea, precizia și exhaustivitatea datelor PNR provenind din UE.

În condiții normale, autoritățile vamale solicită o primă transmitere a datelor PNR provenind din UE cu 72 de ore înaintea orei planificate pentru decolare și solicită maximum cinci transmisii de rutină ale datelor PNR provenind legea australiană UE cu privire la un anumit zbor.

Indiferent de termenul de 72 de ore, autoritățile vamale pot în plus să solicite, legea australiană este cazul, o transmitere accelerată ad-hoc"push", pentru a răspunde unor amenințări specifice la adresa unui zbor sau a mai multor zboruri, a unei rute sau în alte condiții asociate scopurilor precizate la articolul 5 alineatul 1 din prezentul acord.

În exercitarea acestei opțiuni, autoritățile vamale vor acționa în mod judicios și proporțional. Păstrarea datelor Autoritățile vamale păstrează datele PNR provenind din UE pentru o perioadă de cel mult trei ani și jumătate de la data primirii acestora, după care datele pot fi arhivate pentru o perioadă de alți doi ani.

Ministerul Afacerilor Externe

Datele PNR arhivate pot fi accesate numai în scopuri de investigație, după o evaluare de la caz la caz. Fără a aduce atingere punctului 12, legea australiană datele PNR provenind din UE, care au fost făcute anonime de către autoritățile vamale, nu trebuie să fie arhivate, dar, în orice caz, nu sunt reținute de către autoritățile vamale sau de alte agenții pentru o perioadă mai mare de cinci ani și jumătate de la data primirii datelor PNR de către autoritățile vamale.

La sfârșitul legea australiană perioade, autoritățile vamale elimină datele PNR provenind din UE, cu excepția situației prevăzute la punctul Datele legea australiană proceduri judiciare sau investigații penale aflate în curs de desfășurare pot fi păstrate până la finalizarea acestora.

Emiterea unei decizii legea australiană păstrare a datelor va fi considerată o parte a revizuirii efectuate, în conformitate cu articolul 11 din prezentul acord.

De ce credem că legea australiană privind păstrarea datelor este o idee groaznică În ultimele săptămâni, utilizatorii de internet australieni s-au confruntat cu implicațiile Parlamentului de a trece proiectul de lege obligatoriu de păstrare a metadatelor. Utilizatorii au căutat cu disperare metode pentru a-și ascunde amprentele digitale, întrucât trecerea proiectului de lege la sfârșitul lunii martie acordă guvernului australian puterea de a-și spiona cetățenii.

Acces și căi de atac Protecția vieții private Colectarea, utilizarea, păstrarea și divulgarea, securitatea, accesul la și modificarea informațiilor cu caracter personal deținute de majoritatea departamentelor și agențiilor guvernamentale australiene se află sub incidența Privacy Act Cth Privacy Act. Autoritățile vamale se legea australiană de asemenea sub incidența acestuia și se impune să trateze datele PNR provenind din UE în conformitate cu Privacy Legea australiană. Divulgarea datelor și a informațiilor PNR Legea australiană vamale nu trebuie să facă publice date PNR, cu excepția subiecților datelor sau agenților acestora, în conformitate cu legislația australiană.

Cererile de accesare a informațiilor personale conținute în datele PNR furnizate de solicitant pot fi depuse la autoritățile vamale. Legea australiană de legea australiană a datelor — Privacy Act Cth Toate informațiile personale păstrate de autoritățile vamale care reprezintă "informații personale" în înțelesul și pentru realizarea obiectivelor prevăzute de Privacy Act trebuie să îndeplinească cerințele privind protecția unor astfel de informații prevăzute de respectivul act legislativ.

Despre noi

Autoritățile vamale trebuie să trateze legea australiană PNR în conformitate cu Privacy Act, în special în ceea ce privește colectarea, utilizarea, păstrarea, securitatea, accesul, modificarea și divulgarea respectivelor date.

Plângerile cu privire la modul în care autoritățile vamale au tratat datele PNR pot fi depuse de către persoanele fizice direct la autoritățile vamale și apoi, legea australiană temeiul Privacy Act, la Privacy Commissioner.

datând un tip frumos

legea australiană Măsuri de protecție a datelor — audit privind viața privată Privacy Commissioner independent al Australiei poate investiga în ce măsură agențiile îndeplinesc cerințele prevăzute de Privacy Act și poate monitoriza și investiga legea australiană ce măsură autoritățile vamale îndeplinesc cerințele prevăzute de Privacy Act.

În conformitate cu Privacy Act, autoritățile vamale au instituit legea australiană pentru ca Office of the Privacy Commissioner să efectueze periodic auditul formal al tuturor aspectelor utilizării, manipulării, politicilor și procedurilor privind accesul la datele PNR provenind din UE de către autoritățile vamale.

În plus, autoritățile vamale dispun de propriul program de audit intern, orientat spre obținerea celui mai înalt nivel de protecție a informațiilor privind pasagerii și a datelor PNR provenind din UE. Măsuri de protecție legea australiană datelor — Freedom of Information Act Cth Autoritățile vamale fac obiectul FOI Act, care solicită autorităților vamale să elibereze documente oricărei persoane care le solicită, sub rezerva unor excepții și derogări stabilite de FOI Act.

Acesta impune adoptarea deciziilor privind excepțiile pentru fiecare caz în parte.

La 26 ianuarie zi care se celebrează astăzi ca Ziua Australieia sosit la Sydney prima flotă britanică, condusă de Căpitanul Arthur Phillip. La 7 februariea fost proclamată crearea Coloniei New South Wales.

Legea australiană cadrul FOI Act există o serie de derogări pentru protecția informațiilor sensibile de a fi divulgate, inclusiv derogări pentru documentele care afectează securitatea națională, apărarea, relațiile internaționale, aplicarea legii, protecția siguranței publice și a vieții private.

Solicitările de rectificare a datelor PNR conținute în bazele de date ale autorităților vamale pot fi adresate direct autorităților vamale, în conformitate cu FOI Act sau cu Privacy Act. Alte măsuri de protecție — Ombudsman Act Cth Pasagerii aerieni au dreptul de a adresa plângeri Ombudsmanului Commonwealth-ului privind tratamentul acordat acestora de autoritățile vamale în cursul prelucrării la trecerea frontierei în temeiul Ombudsman Act Cth.

Măsurile autorităților vamale privind securitatea datelor PNR Autoritățile vamale continuă să aplice următoarele măsuri legea australiană securitatea legea australiană i accesul la datele PNR este restricționat la un număr limitat de ofițeri din cadrul autorităților vamale, care sunt în mod special autorizați să prelucreze date PNR de către directorul executiv CEO al autorităților vamale, în conformitate cu Customs Act Cth ; și ii funcționarea unui sistem cuprinzător de securitate fizică și electronică a datelor PNR — și anume o rețea și un sistem informatic care: a izolează datele PNR de mediul general al autorităților vamale și care sunt separate de toate celelalte sisteme IT și rețele ale autorităților vamale; b se află într-o zonă de siguranță, cu acces limitat a autorităților vamale ale Australiei; și c solicită nivel stratificat și securizat de coduri de acces la datele PNR.

Aplicarea În conformitate cu legislația Australiei, pentru încălcarea legislației și normelor privind confidențialitatea și pentru dezvăluirea neautorizată a informațiilor, se aplică sancțiuni administrative, civile și penale, inclusiv dreptul de acces al fiecărui subiect al datelor la căi de atac sau căi de atac administrative.

De exemplu, Crimes Act CthPublic Service Act CthCustoms Administration Act CthAustralian Federal Police Act Cth și codurile interne de disciplină ale agențiilor precizate în lista însoțitoare a anexei prevăd, în cazul încălcărilor, pedepse mergând până la și incluzând privarea de libertate. Cooperarea Pentru promovarea cooperării polițienești și judiciare, autoritățile vamale încurajează transferul de informații analitice decurgând din datele PNR de către autoritățile competente ale Guvernului australian către autoritățile polițienești și judiciare din respectivele state membre ale UE și, acolo unde este cazul, către Europol și Eurojust, în funcție de evaluarea de către Guvernul australian a gradului de adecvare a măsurilor de protecție a datelor în jurisdicțiile UE.