Sari la conținut

În plus, în condițiile existenței unui număr relativ mare de cupluri în care unul dintre parteneri nu are un loc de muncă, aceste măsuri stimulează părintele care realizează venituri să se mențină în activitatea profesională. Legislaţia nu prevede posibilitatea majorării indemnizaţiei aferente concediului de acomodare în funcţie de numărul de copii încredințați în vederea adopţiei simultan sau consecutiv. I din prezenta ordonanță de urgență, persoanele depun o nouă cerere în termen de 30 de zile lucrătoare de la această dată.

după data de 2 ani t20 de fabricare a meciului

Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă. În situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi, cu respectarea prevederilor art.

după data de 2 ani camp pendleton dating site

Părintele care a beneficiat de concediul şi indemnizaţia zen dating gratuit pentru creşterea copilului sau, după caz de stimulentul de inserţie poate opta pentru încetarea drepturilor menţionate acordate pentru primul copilastfel încât celălalt părinte să aibă posibilitatea de a solicita drepturile pentru cel de-al doilea copil, în măsura în care îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.

Acordarea pe baza netransferabilă de cel puţin după data de 2 ani lună, a dreptului la concediul pentru creşterea copilului se aplică parinţilor după cum urmează: cel puţin o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului este alocată uneia dintre persoanele care nu a solicitat acest drept; în situaţia în care persoana prevăzută la lit. Solicitarea concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea copilului care îi revine celuilalt părinte se face pe bază de cerere şi documente doveditoare, în condiţiile prezentelor norme metodologice, cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea efectivă în acest concediu.

Dacă acest drept nu se solicită, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se reduc cu o lună. Începând cu data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru acordarea concediului şi indemnizaţiei aferente, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată.

după data de 2 ani dating provocat mental

Începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului în regim de urgenţă, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile lucrătoare de la acea dată. De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care, după alegerea opţiunii de concediu de către persoana îndreptăţităcopilul este încadrat în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.

CINE BENEFICIAZĂ :

Dacă cererea este depusă după termenul menţionat, dreptul se acordă de la data depunerii cererii. De la data emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, în situaţia în care după împlinirea vârstei 2 ani copilul, respectiv unul sau mai mulţi dintre copiii rezultaţi din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile de la această dată.

după data de 2 ani șaptezeci de recenzii treizeci de întâlniri

De la data depunerii cererii în celelalte cazuri. Dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite după data de 2 ani către angajator, etc.

după data de 2 ani citat despre dating online

Floare Roşie nr. Ion Câmpineanu nr.

Pot beneficia de stimulent de inserţie persoanele care indeplinesc condiţiile de acordare a indemnizaţiei de creştere a copilului au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit, ori s-au aflat în perioade asimilate, pentru perioada de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori naşterii copilului sau, după caz, a datei în care s-a aprobat adopţia, a fost făcută încredinţarea ori s-a instituit plasamentul sau tutela şi realizează venituri supuse impozitului pe venit până la vârsta de 2 ani a copilului, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Perioade asimilate: — au fost trimişi în misiune permanentă în străinătate — au beneficiat de indemnizaţia lunară prevăzută la art.