Sari la conținut

Unele grupări de limbi sunt făcute după numărul anumitor tipuri de foneme și fonemele concrete cuprinse în acel număr. Tipologie fonologică[ modificare modificare sursă ] În privința naturii fonemelor se pot distinge, de exemplu, limbi care au clicuri categorie de consoane produse în gură fără ca participarea respirației să fie necesară [28] [29] , cum este limba zulu , față de cele care nu au asemenea consoane [30]. Astfel, pentru tipul de producţie de serie mare şi de masă, metoda de organizare a producţiei este sub forma liniilor de producţie în flux, iar pentru tipul de producţie de serie mică şi individuală organizarea producţiei se face sub forma grupelor omogene de maşini. Definiţii stipulative 2. Practica arată însă, că în cadrul întreprinderilor de producţie industrială nu există un tip sau altul de producţie în formele prezentate, ci în cele mai multe cazuri pot să coexiste elemente comune din cele trei tipuri de producţie. Tipul de producţie individuală unicate Acest tip de producţie capătă în prezent o amploare din ce în ce mai mare, datorită diversificării într-o măsură foarte ridicată a cererii consumatorilor.

Dimpotrivă, cu cât o limbă este mai analititcă, cu atât topica este mai fixă, tinzând să compenseze rolul afixelor în exprimarea raporturilor gramaticale.

  • Ce inseamna tipologie
  • Programul de dating android
  • Datând un bărbat în vârstă de 72 de ani

Din acest punct de vedere, româna este de tip intermediar [22]. Româna este de primul tip, prin poziția normal postpusă a atributului exprimat prin adjectiv calificativ, prin adjectiv posesiv și variante de adjectiv demonstrativprecum și a complementelor necircumstanțiale.

definiți tipul de tipologie

Articolul hotărât enclitic contribuie de asemenea la încadrarea în acest tip [22]. În schimb maghiara este un exemplu de limbă head-last [23]. Românade exemplu, este o limbă SVO [22]. Alți parametri tipologici sintactici[ modificare modificare sursă ] Cliticele pronominale sunt un parametru tipologic nu numai morfologic, ci și sintactic, după cum în unele limbi sunt cazuri când, în propoziția fără scoatere în evidență dublează în anumite cazuri obligatoriu un complement exprimat prin altă parte de vorbire, ca în română ex.

Meniu de navigare

Îl văd pe Ion, Îi dau lui Ionsau face aceasta numai pentru a scoate în evidență complementul, ca în franceză [25]. Adpoziția deosebește tipuri de limbi în primul rând prin ponderea adpozițiilor în realizarea relațiilor de caz limbi analitice vs.

definiți tipul de tipologie

Subiectul distinge grupuri de limbi tot prin doi parametri. Parametrul acordului deosebește limbi în care există acord în anumite categorii gramaticale gennumăr etc.

Sinonime,declinări si rime ale cuvantuluitipologie

De pildă, în privința atributului adjectival, româna se încadrează în primul tip [27]iar maghiara în al doilea [23]. Modem — nume dat aparatului de Modulare — Demodulare anexat unui computer pentru a codifica şi decodifica informaţia transmisă prin linia telefonică, fibră optică etc.

definiți tipul de tipologie

Clorul este un halogen gazos, de culoare galbenă, cu miros caracteristic. Definiţii generice Prin gen proxim şi diferenţă specifică Definitorul cuprinde genul proxim şi diferenţa specifică.

definiți tipul de tipologie

Condiţii: vezi Manual p. Definiţii operaţionale Definitorul indică probele, operaţiile, experimentele care luate împreună delimitează definitul.

🙅🏻15 TIPOLOGIE DI EX 🤬

Un număr este impardacă rezultatul împărţirii sale cu 2 este un număr zecimal. Clasificarea este operaţia logică prin care compunem genul din speciile sale. Definiţii constructive genetice Definitorul precizează sursa naturală, sau artificială, modul de formare a obiectului la care se referă definitul.

TIPOLOGIE - Definiția din dicționar

Tipul de producţie individuală unicate Acest tip de producţie capătă în prezent o amploare din ce în ce mai mare, datorită diversificării într-o măsură foarte ridicată a cererii consumatorilor. Caracteristici: · fabricarea unei nomenclaturi foarte largi de produse, în cantităţi reduse, uneori chiar unicate; · repetarea fabricării unor produse are loc la intervale de timp nedeterminate, uneori fabricarea acestora putând să nu se mai repete vreodată; · utilajele din dotare au un caracter universal, iar personalul care le utilizează o calificare înaltă; · deplasarea produselor între locurile de muncă se face bucată cu bucată sau în loturi mici de fabricaţie, cu ajutorul unor mijloace de transport cu deplasare discontinuă; · amplasarea locurilor de muncă în secţiile de producţie se face conform principiului grupelor omogene de maşini.

Existenţa în cadrul întreprinderii a unui tip de producţie sau altul determină în mod esenţial asupra metodelor de organizare a producţiei şi a muncii, a managementului, a activităţii de pregătire a fabricaţiei noilor produse şi a metodelor de evidenţă şi control a producţiei.

definiți tipul de tipologie

Astfel, pentru tipul de producţie de serie mare şi de masă, metoda de organizare a producţiei este sub forma liniilor de producţie în flux, iar pentru tipul de producţie de serie mică şi individuală organizarea producţiei se face sub forma grupelor omogene de maşini.