Sari la conținut

Cruise Critic reserves the right to removing any content in its sole discretion. Reproduction of content in databases or other electronic media and systems. Notă lipsa de conținut în broșura.

  • Numirea unui nou coordonator se poate face doar cu aprobarea scrisă a Comisiei.
  • Traducere Engleză-Finlandeză :: ak :: Dicţionar

You can find more information about how Google uses and stores content in the Privacy Policy or additional terms for particular Services. Puteţi afla mai multe informaţii despre modul în care Google utilizează şi stochează conţinutul în politica de confidenţialitate sau în Termenii şi condiţiile suplimentare pentru anumite Servicii. In addition, barriers to distributing content in more than one language mean lost business.

site-ul finlandez de date engleză dating emisiuni de televiziune

Mai mult decât atât, barierele din calea distribuirii conţinutului în mai mult de o limbă înseamnă afaceri pierdute. Reproduction of content in databases or other electronic media and systems.

site-ul finlandez de date engleză 28 de ani femeie datând 22 de ani

Reproducerea conținutului în baze de date sau alte medii și sisteme electronice. Note the lack of content in the brochure. Notă lipsa de conținut în broșura.

Some believe that high levels of mercury content in fish oil can bring harm to their baby. Unii cred că un nivel ridicat de mercur conținut în ulei de pește poate aduce un pericol pentru copilul lor. Due to the content in vegetal extracts, depositions on the wall of the bottle may occur.

  • Alte traduceri Registration for the swamp soccer world championships in Finland, and more content in Finnish.
  • aprobarea scrisa - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Datorita continutului in extracte vegetale pot exista depuneri pe peretele flaconului. This is due to the content in its composition of green tea and coffee extract.

Dicţionarul Finlandez - Englez

Acest lucru se datorează conținutului în componența sa de ceai verde și extract de cafea. If you purchase them, Empire would control almost all urban content in broadcast radio. Dacă îi achiziționezi, Empire va controla aproape tot conținutul urban în transmiterea radio.

site-ul finlandez de date engleză dating online vegetarian

You're too content in your own little world. Ești prea mulțumit în lumea ta mică.

site-ul finlandez de date engleză legea din georgia privind dating un minor

They have everything they need, content in their ignorance. Au tot ce le trebuie, în ignoranța lor. The album open displaying its photo and video content in a chronologically ordered grid.

Traducere "aprobarea scrisa" în engleză

In addition, the dispatch of live cervids for direct slaughter from the areas in Finland listed in the Annex to the rest of Finland shall be permitted provided that the competent authority of Finland gave its prior written consent to such movement. Toate costurile de personal suplimentare de exemplu bursele de studii necesită aprobarea scrisă prealabilă a Comisiei. Any additional staff costs e.

La solicitarea statului membru în cauză sau la cererea Comisiei și cu aprobarea scrisă a statului membru în cauză, Comisia poate participa la negocieri în calitate de observator.

Traducere "content in" în română

At the request of the Member State concerned, or at the request of the Commission and with the written approval of the Member State concerned, the Commission may participate in the negotiations as an observer. Donațiile de materiale sau de echipamente cu scop informativ sau educativ sunt efectuate de producători sau distribuitori numai la cerere și cu aprobarea scrisă a autorității naționale competente, sau în cadrul orientărilor date de autoritatea respectivă în acest scop.

site-ul finlandez de date engleză numai după nume

Donations of informational or educational equipment or materials by manufacturers or distributors shall be made only on request and with the written approval of the appropriate national authority or within guidelines given by that authority for this purpose. Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska pentru publicitatea și comercializarea produselor și serviciilor Skanska necesită acordul prealabil scris al companiei.

Skanska's trademarks and brands may only be used in accordance with these terms and conditions or after you have obtained Skanska's written approval. Use of Skanska's trademarks in advertising and marketing of Skanska's products and services requires prior written approval.

Utilizarea mărcilor comerciale ale companiei Skanska Brandurile și site-ul finlandez de date engleză comerciale ale companiei Skanska pot fi utilizate numai în conformitate cu acești termeni și condiții sau după ce ați obținut aprobarea scrisă a companiei Skanska.

Traducere de text

Use of Skanska's trademarks Skanska's trademarks and brands may only be used in accordance with these terms and conditions or after you have obtained Skanska's written approval. IE: Aprobarea scrisă prealabilă a Comisiei Funciare este necesară pentru achiziționarea oricărei participații în ceea ce privește terenurile irlandeze de către societăți naționale sau străine sau resortisanți străini.

IE: Prior written consent of the Land Commission is necessary for the acquisition of any interest in Irish land by domestic or foreign companies or foreign nationals. Planurile individuale de afaceri trebuie să aibă aprobarea scrisă a societăţilor beneficiare. The individual business plans shall have the written endorsement of the benefiting companies. Nu poți cere unui borfaș să aștepte până te întorci la secție să obții aprobarea scrisă pentru armă.