Sari la conținut

Diagrama reziduurilor Residual Plot O diagramă a reziduurilor luând pe axa Ox o variabilă explicativă independentă sau explicată dependentă. Prin reprezentarea simultană a celor cinci valori pentru grupuri diferite, se oferă suport pentru o comparare rapidă a grupurilor. Evident, se putea începe în orice căsuță centrală a rândurilor sau coloanelor perimetrale, fiind în fiecare caz direcția diagonalelor în afara pătratului și sensul deplasării o dată teminată fiecare diagonală dat prin poziția relativă din centrul pătratului în ceea ce privește căsuța centrală. Valoarea medie aşteptată a distribuţiei Poisson este m valoarea parametrului , iar abaterea standard este m½.

Corelaţie ecologică Ecological Correlation Noţiunea se utilizează atunci când se estimează corelaţia dintre mediile grupurilor de subiecţi şi nu între subiecţi. Rezultatul poate să estimeze incorect asocierea variabilelor.

Noţiunea este specifică studilor ecologice.

Număr Delannoy - Wikipedia

Expresia analitică este unde Geste funcţia lui Euler, dată de. Câteva curbe din familie sunt prezentate în imaginea următoare: Funcţia f este densitatea de probabilitate pentru repartiţia F n1;n2 şi se observă asimetria pozitivă pronunţată pentru valori mici ale gradelor de libertate, ca şi atenuarea acestei asimetrii pentru valori mari ale parametrilor.

Curba c2 Chi-square Curve Curba c2 este o familie de curbe care depind de un parametru, n, numit grade de libertate d. Expresia analitică esteunde Geste funcţia lui Euler, dată de. Curba c2 este o aproximare pentru histograma probabilităţilor statisticii c2 pentru modelul multinomial dacă numărul aşteptat de rezultate din fiecare categorie este suficient de mare. Funcţia f este densitatea de probabilitate pentru repartiţia c2.

Pentru n suficient de mare, forma graficului se apropie de alura curbei normale.

Pătrat magic - Wikipedia

Curba normală Normal curve Curba normală reprezintă grafic densitatea de probabilitate a repartiţiei normale. Pentru repartiţia normală standard se obţine imaginea următoare, mai cunoscută sub denumirea de clopotul lui Gauss. Este de reţinut că graficul este simetric iar aria de sub curbă este egală cu 1. Curba Student, t Student's t curve Prin curba Student se înţelege graficul densităţii de probabilitate a repartiţiei Student de fapt o familie de curbe indexată prin numărul gradelor de libertate.

Meniu de navigare

Curba este simetrică şi are o formă apropiată de curba normală standard către care tinde o dată cu mărirea numărului de grade de libertate.

Se poate observa că probabilităţile extreme sunt mai mari decât în cazul curbei normale. Cazul cel mai des întâlnit de utilizare este acela în care se consideră o populaţie aproape normal distribuită cu media µ.

Fie un eşantion aleator de volum n având media egală cu M şi abaterea standard egală cu s. Definim v. D Date multivariate Multivariate Data Un set de măsurători efectuate asupra a două sau mai multor variabile, o observaţie fiind ansamblul valorilor pentru un anumit element individ din eşantion. Deplasare Bias Vezi Bias.

  • Dating o fată de bancher
  • Dating apps pe telefon

O asemenea deplasare este posibilă atunci când formarea eşantionului este la latitudinea unei persoane. Pentru eliminarea riscului de apariţie a deplasării de selecţie se utilizează scheme de sondaj probabilist care nu mai lasă loc la opţiuni personale. Diagramă de împrăştiere Scatterplot Pentru date bivariate, diagrama de împrăştiere este obţinută prin reprezentarea grafică a punctelor de coordonate xi,yiunde xi şi yi sunt valorile celor două variabile studiate care se referă la un acelaşi element din eşantion.

Din analiza formei norului de puncte astfel obţinut se pot obţine informaţii privind repartiţia comună a celor două variabile, repartiţiile marginale fiecare variabilă fiind considerată separatprecum şi informaţii despre asocierea variabilelor.

numerele de serie de squir dating întâlnire cu viteză de întâlnire

Mai este denumită diagramă X—Y. Diagrama reziduurilor Residual Plot O diagramă a reziduurilor luând pe axa Ox o variabilă explicativă independentă sau explicată dependentă. Forma norului de puncte obţinut conduce la concluzii asupra adecvanţei modelului. Dispersie Variance Dispersia unei liste de valori este pătratul abaterii standard, adică media pătratelor abaterilor numerelor de la media lor. Dispersia unei variabile aleatoare este pătratul erorii standard SE a variabilei.

  1. Dicţionar explicativ de statistică Selecţie şi organizare: Valentin Clocotici A Abatere Deviation Prin abatere se înţelege diferenţa dintre o dată şi o valoare de referinţă de regulă media.

Dispersie de sondaj Sample Variance Dispersia de sondaj s2 este un estimator al dispersiei populaţiei, bazat pe un eşantion aleatoriu.

Dispersia de sondaj este un estimator nedeplasat al dispersiei populaţiei. Distribuţia c2 Chi-square distribution O v. De regulă, o v. Dacă Z1, Z2, …, Zn sunt v. Distribuţia geometrică Geometric Distribution Distribuţia geometrică descrie numărul de încercări efectuate până la obţinerea unui succes, inclusiv încercarea succes, încercările fiind independente şi având aceeaşi probabilitate de succes. Distribuţia geometrică depinde doar de un parametru, p, probabilitatea unui succes şi atribuie probabilitatea p× 1 - p k—1 evenimentului care necesită k încercări până la primul succes.

Distribuţie Distribution Termenul distribuţie se poate referi la o mulţime de date observate empirice sau la o v. Distribuţia unei mulţimi de date numerice arată cum se repartizează aceste date peste mulţimea numerelor reale.

Distribuţia este caracterizată complet de funcţia de distribuţie repartiţie empirică. Distribuţia de probabilitate a unei v.

Vezi şi indice de asimetrie. Distribuţie aproape normală Nearly normal distribution. O mulţime de valori realizări ale unei v. Mai precis, să presupunem că media este µ şi abaterea standard este s. Distribuţie bimodală Bimodal O distribuţie care are două valori mod. Valoarea medie aşteptată a unei variabile aleatoare distribuită binomial este n×p, iar abaterea standard este n×p× 1 - p ½. Distribuţie binomială negativă Negative Binomial Distribution Fie o secvenţă de încercări independente cu aceeaşi probabilitate de succes p în fiecare încercare.

Numărul de încercări efectuate până se obţin r succese are o o distribuţie binomială negativă cu parametrii n şi r. Distribuţie de frecvenţe Frequency Distribution Fie o variabilă discretă care are grupate sau nu k nivele sau o variabilă continuă care este prezentată grupat în k intervale.

numerele de serie de squir dating dating pe cineva pe plan internațional

Pentru o variabilă continuă, frecvenţele pot fi cumulate absolute sau relativefrecvenţa cumulată a unui interval reprezentând suma frecvenţelor absolute sau relative pentru toate intervalele anterioare inclusiv intervalul curent.

O distribuţie de frecvenţe se prezintă sub formă tabelară sau sub formă grafică de histogramă sau de poligon de frecvenţe. Distribuţie de probabilitate Probability Distribution Distribuţia de probabilitate a unei v.

numerele de serie de squir dating datând un tip fără dinți

Pentru o v. Pentru v. Distribuţie de sondaj Sampling distribution Distribuţia de sondaj a unui estimator este distribuţia de probabilitate a valorilor estimatorului calculate pentru toate eşantioanele de acelaşi volum. De exemplu, pentru a obţine distribuţia de sondaj a mediei, se vor considera toate eşantioanele de acelaşi volum n, se va calcula media fiecărui eşantion şi se determină distribuţia de probabilitate a valorilor astfel obţinute.

Dacă variabila studiată are o repartiţie normală N m,s2sau dacă n este mai mare decât 30, distribuţia de sondaj este normală. Distribuţia de sondaj are un rol important în statistica inferenţială. Funcţiile acestei clase de repartiţii teoretice sunt diferenţiate de doi parametri, n1 şi n2, numiţi grade de libertate. Din această cauză se utilizează notaţia F n1,n2.

X repartizată F numerele de serie de squir dating se demonstrează că Între quantilele distribuţiei există relaţia:. Repartiţia F este utilizată pentru testarea ipotezelor în care se compară două dispersii. Ca rezultat important menţionăm: Dacă X1 şi X2 sunt două v. X definită prin este repartizată F n1,n2. Alt rezultat important este: Dacă v. Distribuţie c2 Chi Square Distribution Funcţia de repartiţiec2 are ca densitate de probabilitate funcţia având drept grafic curba c2.

Funcţiile acestei clase de repartiţii sunt diferenţiate de un parametru numit grade de libertate, n. Media unei v.

Account Options

Distribuţia c2 este utilizată direct sau indirect în teste de semnificaţie. Distribuţie multimodală Multimodal Distribution O distribuţie cu mai mult de o valoare mod. Distribuţie multinomială Multinomial Distribution Fie o secvenţă de încercări independente, fiecare având un rezultat care aparţine unei categorii din k posibile. Numărul de ieşiri de fiecare tip are o distribuţie multinomial.

În particular, probabilitatea ca în n încercări să apară n1 rezultate de tip 1, n2 rezultate de tip 2, …, nk rezultate de tip k este n!

numerele de serie de squir dating viteza datând în salt lake city

Distribuţie normală Normal distribution Prin definiţie, o v. X are o repartiţie normală cu parametrii m şi s dacă densitatea sa de probabilitate este. Se demonstrează că m şi s 2 este media, respectiv dispersia, v.

Glosar de statistica

Notaţie uzuală este X~N m,s2. Pentru distribuţia normală standard se obţine X~N 0,1. Distribuţie Poisson Poisson Distribution Distribuţia Poisson este o distribuţie de probabilitate discretă care depinde de un parametru, m. Pătratul magic de la Sagrada Familia[ modificare modificare sursă ] Fațada Pasiunii a bisericii Sagrada Família în Barcelonaconcepută de sculptorul Numerele de serie de squir dating Subirachs arată un pătrat magic de ordinea 4: Constanta magică a pătratului este 33, vârsta lui Iisus Cristos în timpul Pasiunii.

Structural, este forte asemănătoare pătratului magic din Melancolia, dar două numere din pătrat, 12 și 16 sunt reduse în două unități 10 și 14 iar de aceea apar repetiții. Aceasta permite să se reducă constanta magică cu 1. Construcția Pătratelor Magice[ modificare modificare sursă ] Sunt numeroase forme de a construi un pătrat magic, dar cele mai simple consistă în a urmări anumite configurații sau formule care produc rezultate regulare. Mai mult, se poate să se impună condiții adiționale pătratului, obținându-se pătrate bi-magice, tri-magice etc.

Prin analogie, se pot construi cercuri, poligoane și cuburi magice. Începând în căsuța centrală a primului rând cu primul număr, umplem diagonala ruptă cu urmatoarele, în sens NV sau NE.