Sari la conținut

Drepturile pacientului în domeniul reproducerii Art. Pacientul internat are dreptul de a avea în apropiere şi de a implica în procesul de îngrijire individuală un aparţinător o rudă sau o persoană apropiată , pe durata spitalizării.

oxford dating evenimente willow springs dating

La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

skinny dating 47 de ani în vârstă de 33 de ani

Sanctiuni ART. Dacă managerul spitalului stabileşte o perioadă de carantină, conform dispoziţiilor autorităţii de sănătate publică judeţene, în această perioadă se limitează sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în spital.

Se va evita pe cât posibil accesul în spital cu copii minori, în vederea protecției acestora.

williams lake dating cum să devii material dating

De asemenea, în cazul în care copiii vin în vizită în spital la bolnavi, aceștia trebuie să fie însoțiți și supravegheați permanent de către un adult. Dreptul pacientului la informaţia medicală Art.

În cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual la cererematerial şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.

tantra dating melbourne tonka dating

Pacientul internat are dreptul de a fi vizitat cu condiţia respectării regulilor şi programului de vizitarede a selecta sau de a refuza vizitatori. Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

dating us vs europa botswana datând online

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare. Dreptul la informații privitoare la situația medicală individuală Pacientul are dreptul de acces la informațiile de natură medicală legate de situația sa de sănătate, folosind în acest scop asistența oferită de personalul medical, materiale informative diverse, precum și conținutul actelor medicale proprii și al biletului de externare, după caz.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor și altor îngrijiri medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor ridicate de neefectuarea tratamentului şi nerespectarea recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.

Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, direct și clar, cu evitarea terminologiei de specialitate care ar putea limita capacitatea sa de înțelegere.

Legea Nr. Dispozitii generale In sensul prezentei legi: a prin pacient se intelege persoana dating fii pacient sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate; b prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale; c prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical; d prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; e prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului. Dreptul pacientului la informatia medicala ART.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat, în cazul în care informaţiile prezentate de medic i-ar cauza suferinţă. În acest caz, pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului. Pacientul are dreptul de a cere şi a obţine o altă opinie medicală.

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi nu poate fi mai mare de 3 persoane şi pot fi vizitaţi maximum 2 pacienţi în acelaşi dating fii pacient, durata vizitei putând fi limitată la 60 de minute. Acces vizitatori Accesul vizitatorilor în spital este permis numai în timpul programului de vizită, conform orarului stabilit, și cu respecatraea indicaţiilor medicilor, personalului sanitar sau de pază, în următoarele condiţii: accesul se face în baza documentului de identitate şi înscrierii în registrul special al vizitatorilor; accesul se permite numai persoanelor cu ţinută decentă; accesul se permite numai prin intrarea în locurile şi spaţiile special destinate vizitatorilor de managerul spitalului; accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul aparţinătorilor vor aştepta într-o zonă bine delimitată, dacă spaţiul spitalului o permite. Vizitatorii vor evita discuţiile neplacute ce pot afecta pacienţii, vor respecta liniştea celorlalţi bolnavi internaţi.