Sari la conținut

Fiecare membru al comitetului de conducere al bisericii, răspunde în fața păstorului senior și a celorlalți membri din comitet de îndeplinirea sarcinilor încredințate lui. Fiecare membru poate formula în scris către comitetul de conducere sugestii cu privire la o posibilă modificare sau amendare a acestui statut. Cenzorii verifică respectarea hotărârilor adunării generale și a prevederilor legale în ceea ce privește gestiunea financiară a bisericii. În alte situații speciale, adunarea generală poate fi convocată de păstorul bisericii din proprie inițiativă sau la cererea scrisă și motivată a cel puțin o treime din numărul total al membrilor cu drept de vot ai bisericii. How does CFish app work? În România, în general, bisericile baptiste recunosc botezul la vârstă adultă și în cadrul altor grupări neo-evanghelice.

În data de 24 Februarie a avut loc restructurarea formei de conducere și funcționare a Bisericii Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago.

Botezul nou-testamental[ modificare modificare sursă ] Botezuldeseori numit nou-testamental între baptiști, este un simbol care, conform doctrinei baptiste, nu joacă nici un rol în mântuire, fiind realizat în mod corect doar după ce o persoană a fost justificată și l-a mărturisit pe Isus Cristos ca Domn și Mântuitor. Este o exprimare exterioară a curățirii interioare sau a iertării de păcate care a avut deja loc.

Acest statut este întocmit cu scopul de a întări unitatea bisericii, de a păstra principiile credinței creștine baptiste pentru a da o formă de funcționare bisericii în spiritul ordinei lăsate de Dumnezeu în Sfânta Scriptură.

Acest statut trebuie aplicat cu demnitatea răspunderii personale a fiecărui membru în parte, cu respectarea drepturilor fiecărui membru, și în spiritul dragostei creștine care rămâne "statutul" suprem al legăturilor noastre frățești. Această biserică are ca autoritate supremă în materie de credință și practică religioasă învățăturile Sfintelor Scripturi. Ea nu va fi supusă controlului sau jurisdicției vre-unei organizații eclesiastice.

Serviciile divine și activitățile bisericești după noua formă de organizare vor avea loc baptist dating credințe limba Română și Engleză. Slujirea credincioşilor ca formă concretă a manifestării credinţei personale.

Edificarea credincioşilor în vederea cunoaşterii şi împlinirii voii lui Dumnezeu. Evanghelizarea ca împlinire a poruncii Domnului Isus cu privire la extinderea Împărăţiei baptist dating credințe Dumnezeu, asumîndu-ne partea de responsabilitate şi privilegiul de a propaga Evanghelia lui Isus Hristos prin toate mijloacele disponibile atât în biserică cât şi în alte locuri. Să împărtăşim cu toţi oamenii bucuriile vieţii creştine prin dedicarea noastră pentru: Înzestrarea creştinilor pentru a descoperi, dezvolta şi practica darurile în slujire în Biserică şi către lume în măsura puterii date de Dumnezeu Învățarea celor care caută o mai matură şi mai adîncă relaţie cu Hristos prin studiu biblic şi predicare centrată în Biblie şi care depăşeşte barierele denominaţionale Încurajarea prin dragoste, compasiune şi practica unei partăşi autentice A simți cu cei cu nevoi spirituale şi materiale, şi pentru ca prin mărturie, cuvinte şi viață creştină să venim în întâmpinarea acelor nevoi ARTICOLUL 4: AFILIERE Biserica Creștină Baptistă Română din Metropola Chicago este membră în Asociația Bisericilor Baptiste Române din USA și Canada, cât și în Convenția Baptistă de Sud USA.

Credem în Dumnezeirea Domnului nostru Isus Hristos, în nașterea Lui din fecioară, în minunile Lui, în viaţa Lui fără păcat, în moartea Lui ispășitoare în locul nostru, în baptist dating credințe Lui în trup, în înălțarea Lui la dreapta Tatălui și în revenirea Lui în trup în putere și glorie.

Credem că nașterea din nou prin Duhul Sfânt este absolut necesară pentru mântuirea omului pierdut și păcătos. Credem în lucrarea prezentă a Duhului Sfânt aşa cum e prezentată în Scripturi prin a cărui locuire în creștin el este capabil să trăiască o viaţă evlavioasă.

Credem în învierea celor mântuiți și a celor nemântuiți: cei mântuiți pentru o înviere la o nouă viaţă iar cei nemântuiți pentru o înviere la condamnare. Credem în unitatea spirituală a credincioșilor în Domnul nostru Isus Hristos. Să veghem unii asupra altora, în dragoste, să ne rugăm unii pentru alţii, să ne ajutăm unii pe alţii în nevoi şi suferinţă, să cultivăm mila creştină în convorbirile noastre, să nu ne grăbim la ceartă ci să fim gata oricând la împăcare, şi luminaţi de Sfânta Scriptură să trăim în pace cu toţi oamenii.

Matei Credem că familia este o instituție divină creată de Dumnezeu și că ea constă în unirea doar între un bărbat și o femeie pentru toată viața, orice alte uniri fiind împotriva voii lui Dumnezeu.

Dumnezeu a alcătuit familia de la începutul lumii prin creaţia Lui perfectă: un bărbat şi o femeie. Familia este baptist dating credințe principală a societății umane şi o căsătorie care oglindeşte principiile scripturii este o familie creştină sănătoasă. Geneza Să ocrotim familia, să educăm copiii în spirit creştin, să ne dăm silinţele pentru salvarea celor din jurul nostru, să trăim ca lumini în lume, să fim drepţi în deciziile noastre, credincioşi în promisiunile noastre, exemple în comportare, să evităm certurile, mâniile şi judecăţile publice, să ne abţinem de la folosirea şi comercializarea drogurilor, produselor toxice şi a băuturilor alcoolice, să fim zeloşi în efortul nostru de înaintare a Împărăţiei cerurilor.

Psalmul ; Efeseni ; 1 Corinteni Să ţinem la familiile noastre integre, baptist dating credințe despărţirea în căsătorie, divorţul, ştiind bine că Dumnezeu urăşte divorţul. Maleahi 2. Să sprijin mărturia bisericii mele: Participând cu regularitate la serviciile de închinare Evrei Trăind o viață evlavioasă Fil.

Secțiunea III - Procedura pentru primirea membrilor Sunt trei situații cînd o persoană poate fi considerată pentru membralitate: Mărturia credinței: Persoanele care doresc să fie membri ai acestei biserici și îndeplinesc cerințele de mai sus trebuie să facă o cerere scrisă pentru membralitate la Secretarul bisericii. Comitetul bisericii va fixa un timp și un loc de întilnire, unde aceste persoane vor fi examinate cu privire la experiența lor creștină, crezul doctrinar, și seriozitatea în dorința de a sprijini cu toată inima lucrarea acestei biserici.

Transfer: Transferul dintr-o biserică în alta a unui membru se face prin cerere adresată bisericii din localitatea în care urmează să se stabilească. Conducerea acestei biserici solicită adeverință de membru bisericii din care se face transferul.

baptist dating credințe

Primirea prin transfer a unui membru se face de către comitetul bisericii. După primirea adeverinței de membru cel transferat va fi prezentat bisericii. Botez: Propunerea pentru botez a persoanelor nou convertite se face de către comitetul bisericii.

Persoanele propuse pentru botez vor depune în fața bisericii mărturia personală a întoarcerii la Dumnezeu și vor fi aprobați de biserică pentru botez și pentru a deveni membri.

Secțiunea IV - Terminarea Membralității Prin transfer Prin retragere - retragerea se face prin declarație scrisă Prin baptist dating credințe din registru — când un membru nu frecventează biserica un timp de șase luni, fără vreun motiv baptist dating credințe, și dacă după ce este atenționat nu se îndreaptă, va fi șters din registrul bisericii, pierzându-și calitatea de membru Prin excludere Calitatea de membru al bisericii este personală și netransmisibilă.

Morala creștină este călcată de cei care trăiesc o viață în păcat Există abateri grave de brandon online dating învățătura creștină baptistă. Retragerea temporară a unor drepturi, cum sunt: participarea la anumite activități în biserică, participarea la adunările generale Retragerea dreptului baptist dating credințe a participa la Cina Domnului pentru un timp limitat.

Excludere - 1 Cor. La recomandarea comitetului, adunarea generală poate să excludă din rândurile ei orice membru care: Persistă în învățături false Trăiește în păcat Refuză să rezolve conflictele cu alți frați într-un mod biblic, chiar după ce s-au luat măsuri disciplinare Declar înaintea lui Dumnezeu și a Baptist dating credințe Creștine Baptiste Române din Metropola Chicago că voi respecta deciziile bisericii, inclusiv cele referitoare la dișciplina eclesiastică, că nu voi denigra biserica și nu voi acționa împotriva bisericii în nici un fel pentru eventualele măsuri dișciplinare care imi vor fi administrate în cazul în care voi încălca învățăturile Sfintei Scripturi și prevederile acestui statut.

Măsurile de disciplinare de la secțiunea III. A, B și C se aplică de către comitetul bisericii, iar excluderea se face de către adunarea generală, la propunerea comitetului, cu două treimi din numărul voturilor membrilor prezenți.

Secțiunea IV - Reabilitare Reabilitarea este întotdeauna scopul final al disciplinării. Este datoria bisericii să ierte și să reabiliteze la membralitate acele persoane care vor dovedi o îndreptare reală și care fac evidența unei pocăințe sincere, mărturisită, după caz, în fața comitetului sau în fața bisericii.

Reprimirea în biserică a celor excluși se face la propunerea comitetului în fața adunării generale cu două treimi din numărul total de voturi ale membrilor prezenți. În cazul în care primirea se va face într-o altă biserică, persoana aceasta va trebui să obțină în prealabil acordul de transfer de la biserica din care a fost exclus.

Atât excluderea cât și reprimirea vor fi consemnate în registrul de membri. Ca și biserică noi practicăm botezul credincioșilor prin scufundare, și datorită importanței pe care Biblia o dă botezului, oricine dorește să fie membru al acestei biserici trebuie să fi baptist dating credințe botezat în acord cu învățătura Noului Testament și practica acestei biserici.

baptist dating credințe

Secțiunea II - Cina Cina Domnului este un act comemorativ și declarativ în care credincioșii își aduc baptist dating credințe de trupul frânt și de sângele Domnului Isus vărsat pe cruce pentru mântuirea lumii întregi 1 Cor.

Cina Domnului trebuie să fie practicată frecvent de biserica adunată la închinare. În circumstanțe normale Cina Domnului va fi celebrată prima Duminică din fiecare lună. Membrii Bisericii au dreptul și responsabilitatea de a se implica în slujirea Bisericii potrivit cu chemarea divină, înzestrarea duhovnicească, maturitatea spirituală și baptist dating credințe creștină pe care aceștia o au în familie și în societate.

baptist dating credințe

Conform învățăturii Noului Testament și practicii din bisericile baptiste, în biserică există trei categorii de slujire: duhovnicească, diaconală și administrativă. Slujirea duhovnicească asigură creșterea spirituală și pregătirea credincioșilor în vederea implicării lor în slujire.

Aceasta se realizează prin predicare, educație biblică, păstorire, evanghelizare și misiune. Predicarea Cuvântului lui Dumnezeu prin inspirația Duhului Sfânt are menirea profetică de a baptist dating credințe voia lui Dumnezeu în cugetele oamenilor și de a-i conduce la pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Isus. Educația biblică se realizează prin propovăduire și studiu biblic, cu scopul de a-i consolida și maturiza în credință pe membrii bisericii.

Singles, Dating, and Marriage - Baptist Preaching independent, fundamental, KJV

Păstorirea Bisericii se realizează prin rugăciune, consiliere, catehizare, educație biblică, predicare, administrarea cinei Domnului, vizite pastorale, supraveghere și cârmuire duhovnicească pentru creșterea spirituală a credincioșilor și pregătirea lor în vederea lucrării de slujire.

Misiunea reprezintă lucrarea bisericii de extindere a Împărăției lui Dumnezeu prin trimiterea de misionari pentru propovăduirea Evangheliei și înființarea de noi biserici în țară și în străinătate. Evanghelizarea reprezintă chemarea harului divin adresată celor care nu au o relație personală cu Dumnezeu, pentru a deveni ucenici ai Domnului Isus.

Credințe baptiste

Ea se baptist dating credințe prin mărturisire personală și prin propovăduirea învățăturilor de bază ale Sfintelor Scripturi. Diaconia reprezintă slujirea bisericii prin manifestarea iubirii creștine și ajutorarea celor aflați în nevoi. Credincioșii care dovedesc compasiune și spirit administrativ pot să slujească în calitate de diaconi, împlinind astfel nevoi materiale existente în biserică și în afara ei.

Slujirile administrative. Slujirile administrative reprezintă toate acele lucrări care nu sunt incluse în celelalte două tipuri de slujiri și care urmăresc să sprijine lucrarea bisericii în componenta ei managerială, financiară, și de întreținere.

Secțiunea II — Slujitori Duhovnicești Biserica poate alege și consacra în slujire ca slujitori duhovnicești pe acei credincioși care dovedesc prin roadele slujirii lor chemare divină, maturitate spirituală, înzestrare spirituală, viziune și dedicare pentru lucrarea lui Dumnezeu și care îndeplinesc calitățile prevăzute în Sfânta Scriptură 1 Timotei ; Tit Consacrarea în slujire pentru întreaga viață se face prin ordinare.

  • Tap Install and Join Now!
  • Dacă o fată spune că se întâlnește pe cineva
  • Destinat adulților peste 17 ani 2.

Consacrarea în slujire pentru alte nevoi specifice ale bisericii se face printr-un serviciu divin de rugăciune al bisericii. Slujitorii ordinați sau consacrați în cadrul altor biserici, nu-și pot exercita atribuțiile ce decurg din calitatea baptist dating credințe slujitor ordinat sau consacrat decât în situația în care biserica, în conformitate cu procedurile în vigoare le va solicita acest lucru.

Păstorul Bisericii Păstorul va fi ales dintre credincioșii baptiști, care posedă calitățile scripturale menționate în aliniatul precedent, de preferință dintre cei care posedă o pregătire teologică cât mai aleasă. Alegerea păstorului se face baptist dating credințe către adunarea generală a bisericii prin votul a cel puțin două treimi din numărul de voturi valid exprimate de către membrii cu drept de baptist dating credințe prezenți vezi Anexa 1.

Intrarea în slujire se face în cadrul unui serviciu divin de ordinare, prin rugăciune și punerea mâinilor, dacă păstorul nu a fost deja ordinat hirotonisit pentru slujire 1 Timotei Comisia de ordinare este stabilită de comitetul de conducere al bisericii în colaborare cu structurile denominaționale la care biserica este afiliată, în principal cu conducerea Asociației Bisericilor Creștine Baptiste Române din Statele Unite și Canada.

baptist dating credințe

În acest mod statutul păstorului bisericii este recunoscut și de celelalte biserici baptiste surori. Pe lângă păstorul coordonator seniorbiserica, la propunerea baptist dating credințe de conducere al bisericii poate decide alegerea și angajarea altor păstori asociați care baptist dating credințe coordonarea păstorului senior și în colaborare cu comitetul de conducere al bisericii vor contribui la bunul mers al lucrării în biserică.

Păstorul coordonator alături de păstorii asociați formează consiliul pastoral al bisericii. Responsabilitățile păstorilor includ slujiri precum: hrănirea spirituală a bisericii, păstorirea membrilor bisericii, pregătirea și îndrumarea celorlalți slujitori, inițierea, promovarea și îndrumarea activităților spirituale ale bisericii, precum și oficierea actelor de cult.

Păstorul bisericii, respectiv consiliul pastoral răspund pentru activitatea lor în fața adunării generale. Păstorul bisericii, precum și ceilalți slujitori duhovnicești sunt supuși evaluării în vederea reconfirmării sau eliberării din slujbă o dată la patru ani.

În situația în care păstorul sau slujitorul duhovnicesc supus evaluării nu obține două treimi din numărul voturilor valid exprimate de către membrii baptist dating pigiame dating drept de vot prezenți vezi Anexa 1acesta își încetează slujirea în biserică. Contractul lui de muncă, dacă este cazul, încetează după o perioadă de o lună de la data la care adunarea generală a luat hotărârea respectivă.

În cazul când poziția de păstor senior va rămâne vacantă, Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii, va stabilii procedura de căutare a viitorului păstor senior. Prezbiterii Bisericii La propunerea păstorului și a comitetului de baptist dating credințe al bisericii, adunarea generală poate alege prin votul a cel puțin două treimi din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți vezi Anexa 1unul sau mai mulți prezbiterii, după nevoile bisericii, specificându-se domeniu și perioada de slujire.

Slujirea de prezbiter poate fi acordată doar credincioșilor care îndeplinesc criteriile menționate în Sfânta Scriptură 1 TimoteiTit Consacrarea prezbiterilor pentru slujire se face prin rugăciune cu punerea mâinilor, în cadrul unui serviciu divin al bisericii. Baptist dating credințe slujitori cu atribuții duhovnicești Învățătorii sunt slujitorii bisericii care se ocupă de educarea biblică a membrilor bisericii, a noilor convertiți, a tinerilor și a copiilor.

Învățători sunt desemnați de către comitetul de conducere al bisericii, dintre credincioșii care prin purtarea lor constituie o bună mărturie baptist dating credințe care posedă calitățile necesare pentru a-i învăța pe alții. Evangheliștii sunt slujitorii bisericii care se ocupă de răspândirea Evangheliei fie prin intermediul unor evenimente publice, fie prin mărturie de la om la om.

Ei sunt aleși pentru un mandat limitat de către Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii cu majoritatea simplă din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți vezi Anexa 1 Misionarii sunt acei slujitori ai bisericii trimiși în țară sau dincolo de hotarele ei cu scopul de a răspândi Evanghelia, contribuind la plantarea de noi biserici sau ajutând spiritual bisericile deja existente.

Misionarii bisericii vor fi trimiși în locații bine precizate, pentru perioade de timp bine determinate și în mod periodic vor avea obligația de a remite bisericii rapoarte cu privire baptist dating credințe activitatea desfășurată. Ei sunt aleși pentru un mandat delimitat de către Adunarea Generală la propunerea comitetului de conducere al bisericii cu majoritatea simplă din numărul voturilor valid exprimate de către membrii cu drept de vot prezenți vezi Anexa 1 Secțiunea III — Diaconii La propunerea păstorului și a comitetului de conducere al bisericii, adunarea generală poate alege cu majoritate simplă vezi Anexa 1unul sau baptist dating credințe mulți diaconi, după nevoile bisericii pentru un mandat de patru ani.

Diaconii baptist dating credințe cei care în colaborare cu consiliul pastoral se ocupă baptist dating credințe administrarea acțiunilor de caritate, precum și cu desfășurarea unor acțiuni duhovnicești FapteRomani1 Timotei Pentru ca un membru al bisericii să acceadă în slujirea diaconală, el trebuie să posede calitățile stipulate în Sfânta Scriptură Fapte și 1 Timotei Slujirea diaconilor include lucrări care necesită compasiune creștină arătată atât membrilor bisericii cât și oamenilor din afara bisericii.

Diaconii vor însoți păstorul și prezbiterii, dacă este cazul în administrarea Cinei pentru persoanele imobilizate acasă, se vor îngriji de cei aflați în nevoi și situații speciale.

Diaconii, pot baptist dating credințe revocați de adunarea generală înainte de expirarea mandatului dacă s-au făcut vinovați de căderea în păcat, abateri de la învățătura Scripturii și de la Mărturisirea de Credință sau dacă nu și-au îndeplinit sarcinile încredințate. În locul unui diacon revocat, demisionat sau decedat, comitetul de conducere va putea coopta un alt diacon, urmând ca prima adunare generală să ratifice cooptarea sau să aleagă un alt diacon.

Constitutia RBC

Secțiunea IV — Slujiri Administrative Departamentele kingding dating slujire ale bisericii vor fi organizate în conformitate cu învățătura Scripturii, viziunea și nevoile Bisericii. Păstorul senior în colaborare cu comitetul de conducere al bisericii, vor coordona cu atenție procesul de constituire și lucrarea departamentelor de slujire. Acestea vor viza în principal domenii precum educația, copiii, tineretul, muzica, misiunea, dar și lucrări cu conotație administrativă și tehnică.