Sari la conținut

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. Amenzile prevăzute în propunere sunt substanțiale, mai ales raportat la sancțiunile obișnuite aplicabile abaterilor în materia raporturilor de muncă. În scopurile prezentei politici, termenul include, de asemenea, partidele politice și organizațiile internaționale. Angajatorii vor putea fi sancționați mult mai drastic dacă nu prevăd în regulamentul intern sancțiuni disciplinare pentru săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală de către angajați, dar și dacă vor rămâne pasivi și nu vor lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii hărțuirii morale la locul de muncă. Niciun angajat nu va fi sancționat, concediat sau discriminat, direct sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, formare profesională, promovare sau prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că a fost supus sau că a refuzat să fie supus hărțuirii morale la locul de muncă. O copie a cărții de identitate sau a permisului de ședere și a oricărui permis de muncă este colectată în scopul completării procesului de aplicare la un loc de muncă, având ca bază legală interesul nostru legitim.

Deși la prima vedere răspunsul poate părea afirmativ, o scurtă analiză a legislației ne arată că legiuitorul a particularizat deja sancționarea hărțuirii, prin interzicerea hărțuirii psihologice, aplicabilă inclusiv în materia relațiilor de muncă, - orice comportament necorespunzător care are loc într-o perioadă, este repetitiv sau sistematic și implică un comportament fizic, limbaj oral sau scris, gesturi sau alte acte intenționate și care ar putea afecta personalitatea, demnitatea sau integritatea fizică ori psihologică a unei persoane.

Hărțuirea morală nu era, deci, total necunoscută de legislația noastră anterioară acestei modificări, însă propunerea legislativă va aduce o definiție specială a hărțuirii morale în domeniul relațiilor de muncă, ce nu se limitează la unul sau mai multe criterii predeterminate și care oferă inclusiv exemple de comportamente interzise.

Ce obligații suplimentare sunt impuse angajatorilor?

Politica HSEQ

Care vor fi noile sancțiuni? Angajatorii vor putea fi sancționați mult mai drastic dacă nu prevăd în regulamentul intern sancțiuni disciplinare pentru săvârșirea de acte sau fapte de hărțuire morală de către angajați, dar și dacă vor rămâne pasivi și nu vor lua orice măsuri necesare în scopul prevenirii și combaterii hărțuirii morale la locul de muncă.

Amenzile pornesc de la Și în acest moment angajatorii au obligația de a stabili în regulamentele interne reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității. Însă, în prezent, dacă astfel de reglementări nu există în regulamentul intern, sancțiunile sunt mai mici amenzi între 3. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.

dating covoare

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www. Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare săvârşit ă împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin.

Agenți Agenții Companiei Definiţie Agenții, distribuitorii, consultanții, reprezentanții, contractorii independenți, partenerii din societățile mixte, intermediarii și alte terțe părți cu care Compania colaborează, care dețin autorizația de a reprezenta Compania în fața altor părți, incluzând entitățile guvernamentale, fără a se limita la acestea. Termen Conformitatea cu măsurile anticorupție Definiţie Un sistem de măsuri, proceduri și verificări care sunt implementate în cadrul Companiei în scopul conformității cu legile anticorupție în vigoare. Termen Legi anticorupție aplicabile Definiţie Orice legi și reglementări aplicabile în acțiunile Companiei de combatere a mitei publică sau privatăincluzând UKBA și alte legi anticorupție din Marea Britanie, FCPA și alte legi anticorupție din SUA, legile anticorupție din Federație Rusă, legile țărilor respective unde Compania își desfășoară activitatea.

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. Acordul dumneavoastră voluntar constituie temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing newsletter.

Dacă intenționați să includeți în CV date cu caracter personal ce nu sunt solicitate de către Pepco precum fotografii sau categorii speciale de date referitoare la rasă, origine etnică, convingeri de natură religioasă sau filozofică, calitatea de membru de sindicat, orientare sexuală, vă rugăm să ne transmiteți acordul dumneavoastră explicit prin intermediul unei declarații în CV sau prin e-mail.

  • Codul Muncii Adnotat
  • Politica HSEQ - Valori - Companie - Gebrüder Weiss
  • Politica de confidențialitate 1.
  • Mai exact, este vorba desrpre Legea nr.

Obligativitatea furnizării datelor 6. Furnizarea datelor în scopul adaptării conținutului site-urilor web ce aparțin Operatorului la interesele dumneavoastră, detectării programelor bot și a abuzurilor din cadrul serviciilor Operatorului, pentru măsurătorile statistice și dezvoltarea serviciilor acestuia este necesară în vederea asigurării unei calități înalte a serviciilor furnizate de Operator.

Necolectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în vederea acestor scopuri poate duce la furnizarea în mod incorect a serviciilor. Furnizarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing newsletter are caracter voluntar. Este necesar acordul dumneavoastră pentru furnizarea acestui serviciu. Acest lucru înseamnă că aveți dreptul de a vă retrage acordul și de a revoca acest serviciu în orice moment.

Către cine sunt transferate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ce obligații noi le revin companiilor pentru prevenirea hărțuirii morale la locul de muncă?

Datele dumneavoastră pot fi transferate către entități ce prelucrează datele cu caracter personal la cererea Operatorului, printre altele furnizori de servicii IT, agenții de marketing — respectivele entități prelucrează datele în urma unui acord cu Operatorul și numai în conformitate cu solicitările acestuia. De asemenea, datele dumneavoastră pot fi pregătite pentru entități autorizate să le primească în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spre exemplu autoritățile de aplicare a legii, în situația în care autoritatea solicită datele în conformitate cu prevederile legale în vigoare dating politica la locul de muncă exemplu, în scopul folosirii lor în cadrul unor proceduri penale aflate în desfășurare.

Transmiterea datelor în afara Spațiului Economic European Datele dumneavoastră nu vor fi transferate țărilor din afara Spațiului Economic European. Dacă ne transmiţi adresa ta de e-mail prin intermediul internetului, poți fi contactat, în scopuri de marketing direct, prin e-mail de către compania noastră cu privire la informații referitoare la produsele, serviciile noastre sau despre evenimentele viitoare.

În acest context ne referim la punctul 7 din această politică de confidenţialitate referitoare la drepturile tale. Dacă nu doreşti să primeşti corespondență sau apeluri telefonice de la nici o companie, te rugăm să contactezi lista Robinson a Asociației Belgiene de Marketing Direct online: www.

Cookies Când accesezi site-ul nostru web, anumite date sunt de asemenea stocate datorită cookie-urilor plasate.

  • Politica de confidențialitate - PEPCO Romania
  • Politica de confidențialitate pentru candidat | IMPACT
  • POLITICA DE CONFORMITATE GLOBALĂ ANTICORUPȚIE | Kaspersky Lab
  • Forma printabilă LEGE nr.
  • Această propunere va aduce modificări în principal în materia hărțuirii la locul de muncă, impunând sancțiuni aspre, inclusiv pentru angajați.

Ce sunt cookie-urile? Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt stocate pe computer sau pe un alt dispozitiv atunci când accesezi un site web sau utilizezi o aplicație. Fișierul cookie permite recunoașterea navigatorului tău web în timpul accesării serviciului online sau a accesărilor ulterioare. Cookie-urile pot fi plasate de serverul site-ului sau aplicației accesate, dar și de către servere terțe care colaborează cu acest site sau aplicație.

Prin intermediul setărilor navigatorului tău web poți refuza sau gestiona instalarea cookie-urilor.

Politica de confidențialitate pentru candidat

Poți șterge oricând cookie-urile deja instalate pe computerul sau dispozitivul tău mobil. Ce cookie-uri folosește site-ul nostru web?

Politica de confidențialitate pentru candidat Confidențialitatea ta este importantă pentru noi!

Poți dezactiva aceste cookie-uri din navitatorul web, lucru care însă poate afecta negativ funcționarea site-ului nostru. În momentul închiderii și părăsirii navitatorului web sau aplicației, aceste cookie-uri vor fi șterse.

LEGE 07/08/ - Portal Legislativ

Finanțarea activităților politice Compania nu finanțează, nu sprijină și nu încurajează în orice fel partidele politice sau membrii acestora, incluzând candidații pentru funcții politicile, campaniile electorale ale acestora sau evenimentele politice și nici organizațiile sau mișcările politice. Plățile prin intermediari în favoarea terțelor părți Compania, angajații și agenții acesteia nu au voie să apeleze la terțe părți pentru efectuarea oricăror acțiuni ce contravin principiilor și cerințelor prezentei politici sau standardelor legilor anticorupție aplicabile.

Aceste acțiuni ale terțelor părți pot expune Compania, chiar dacă acest lucru nu este evident.

superman și wonder woman dating

Compania, angajații și agenții acesteia nu au voie să efectueze plăți în favoarea terțelor părți în cazul în care există suspiciunea că întreaga plată sau o parte din aceasta va fi folosită pentru a mitui un reprezentant guvernamental, un agent sau un angajat al unei organizații comerciale.

Toate relațiile comerciale cu intermediarii terțe părți trebuie să fie aprobate de managerul de conformitate, iar toate aceste relații trebuie să fie prevăzute în scris, în cadrul unui acord. Pentru implementarea acestei interdicții, toate operațiunile financiare, înregistrările contabile și intrările trebuie înregistrate în mod credibil și în detaliu în jurnalele și registrele Companiei, trebuie să fie documentate și accesibile în cazul unei inspecții.

Orice plăți către agenții terțe părți trebuie efectuate în conturile bancare deținute de un astfel de agent în țara în care bunurile sau serviciile în cauză au fost furnizate sau în țara în care agentul este înregistrat. Orice cheltuieli pentru care se solicită o restituire de către un angajat sau de către un agent al Companiei, precum și orice cheltuieli ale Companiei efectuate folosind resurse în numerar, trebuie confirmate într-un document de confirmare, folosind documentația primară adecvată și incluzând chitanțele originale, facturile și alte documente relevante.

Orice solicitări de restituire a cheltuielilor trebuie să fie aprobate de către supraveghetorul angajatului care solicită plata. Audit și control Periodic, Compania organizează audit intern și extern pentru activitățile sale financiare și de afaceri și, de asemenea, desfășoară controale continue pentru a se asigura dating politica la locul de muncă caracterul complet și clar al înregistrărilor tuturor operațiunilor de afaceri în jurnale și registre, precum și de respectarea cerințelor prevăzute în legislația aplicabilă și în documentele normative interne ale Companiei, incluzând principiile și cerințele stabilite în prezenta politică.

Ca parte a procedurilor interne de control din cadrul Companiei, inspecțiile sunt desfășurate în vederea implementării procedurii stabilite pentru performanța proceselor în afaceri, incluzând inspecția pentru confirmarea legalității operațiunilor desfășurate, care implică activele Companiei și justificarea economică a acestora, caracterul recomandabil al cheltuielilor, incluzând confirmarea prin documentele contabile primare și conformitatea cu cerințele prezentei politici.

În plus, Compania garantează că niciun angajat nu va fi considerat responsabil prin concediere, retrogradare, privarea de un bonus și așa mai departe de către Companie dacă angajatul respectiv a raportat sau a presupus existența unor acte de corupție cu bună credință sau dacă angajatul a refuzat să ofere, să primească o mită sau să medieze acte de mituire, incluzând situația în care un asemenea refuz rezultă în nerealizarea de profit pentru Companie sau în cazul în care nu sunt obținute avantaje comerciale sau competitive.

dating online siliguri

Acțiunile răzbunătoare pot rezulta în luarea de măsuri disciplinare, până la întreruperea contractului.