Sari la conținut

Înregistrările sunt locul unde sunt stocate părți individuale de informații. Câmpurile trebuie desemnate ca un anumit tip de date, fie că este vorba de text, dată sau oră, număr sau un alt tip. Memoria necesara este in ordinul lui n2. Din punct de vedere al programatorului, ceea ce face obiectul prelucrarii sunt de fapt sirul de biti care reprezinta date sau informatii, functie de contextul in care sunt generate si de modul in care se interpreteaza rezultatele. Facem acum o scurta incursiune in matematica elementara, pentru a stabili cateva rezultate de care vom avea nevoie in capitolele urmatoare. Datele despre produse vor fi stocate în alt tabel, iar cele despre filiale vor fi stocate în altul.

dating elementar

Claritatea - proprietatea algoritmului de a descrie cu exactitate și fără ambiguități pașii care trebuiesc parcurși în rezolvarea problemei. Verificabilitatea - acea proprietate a algoritmelor care permite ca fiecare pas să poată fi verificat într-un timp rezonabil de către om, folosind mijloace de validare de încredere.

Optimalitatea - proprietatea unui algoritm de a se termina după un număr minim de pași.

dating elementar

De exemplu, dacă se cere să se calculeze suma primelor 'n' numere naturale, se poate aplica formula de calcul, și astfel algoritmul se termină într-un singur pas, pe când dacă am aduna toate numerele de la 1 la n, el s-ar termina abia în n pași, și deci nu ar fi optim.

În teoria complexității se folosește notația O n.

dating elementar

Finitudinea - este proprietatea algoritmului de a se termina într-un număr finit de pași. Există și algoritmi care nu se termină într-un număr mărginit de pași, dar aceștia se numesc "metode algoritmice". Eficiența - este proprietatea unui dating elementar de a se termina nu numai într-un număr finit, ci și "rezonabil" de pași, chiar dacă acesta nu este cel mai mic posibil nu este optim.

dating elementar

Algorimul este ineficient și dacă rezultatul se obține într-un timp mai lung decât cel dorit sau permis. Existența unei intrări datele de prelucrat.

Întrucât operatorii se aplică unui operand sau dating elementar mai multor operanzi deodatăeste de neconceput un algoritm fără niciun operand.

dating elementar

Intrările permise formează împreună un set mulțime specific de obiecte sau valori, care se dating elementar "domeniul" algoritmului. Existența unei ieșiri dating elementar.

dating elementar

Este de neconceput un algoritm care nu are nicio ieșire, deoarece în acest caz intră în discuție însăși utilitatea sa. În funcție de modul de implementareun algoritm poate fi: recursiv - face uz de sine, în mod repetat iterativ repetitiv.