Sari la conținut

Cum se procedeaza in situatia in care un asigurat, caruia i s-a acordat certificat de concediu medical pentru o anumita perioada, doreste sa isi reia activitatea profesionala inainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical? Dacă începe să fie pus în pericol, automat și celelalte domenii ale vieții sunt afectate, în special cel al carierei și finanțelor. Luându-se în considerare această bază de calcul, media zilnică se determină împărțind baza ultimelor 6 luni la numărul de zile de stagiu din ultimele 6 luni. De aceea, este important ca atunci când avem o problemă de sănătate să facem tot ce ne stă în putință pentru a ne reveni cât mai repde, iar acest lucru implică vizite la medic și îngrijire specifică acasă. In aceasta situatie este obligatorie modificarea certificatului medical, in mod corespunzator, de catre medicul prescriptor. În localităţile în care nu există cabinete de expertiză medicală a capacităţii de muncă comisia va fi formată din medicii spitalului, comunicând cabinetului de expertiză de care aparţine bolnavul avizul dat.

Se acordă pentru cel mult 45 de zile calendaristice pe an.

ce se întâmplă după 90 de zile de dating

În situația în care copilul este diagnosticat cu boli infecto-contagioase, este imobilizat în sisteme specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale, durata poate fi prelungită la 90 de zile, dar numai la recomandarea medicului specialist.

De asemenea, poți solicita concediu medical pentru ingrijirea copiluluidoar în cazul în care vârsta copilului este sub 7 ani.

Cine poate beneficia de concediu medical

Dacă este vorba despre afecțiuni grave sau handicap, atunci vârsta poate fi de până la 18 ani. Concediu medical pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă Angajatul poate să solicite reducerea numărului de ore de lucru cu o patrime din durata normală pentru o perioadă de cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, poate intra în concediu pentru carantină dacă pacientul a fost diagnosticat cu o boală contagioasă sau poate beneficia de tratament balnear și de recuperare a capacității de muncă, în baza unui bilet de trimitere.

Concediu medical pentru sarcină Viitoarele mămici pot beneficia de concediu medical pe o durată maximă de de zile calendaristice care poate fi luată în două etape — prenalat și postnatal — cu o durată minimă obligatorie de 42 de zile calendaristice pentru concediul postnatal. Cum se calculează indemnizația pentru concediul medical Afecțiunea sau nevoia pentru care este acordat concediul medical nu este doar argumentul care justifică necesitatea ta de a avea zile libere pentru recuperare, ci și elementul care determină valoarea ce se întâmplă după 90 de zile de dating de bani pe care o primești pe perioada în care nu poți lucra.

De asemenea, concediul medical se calculează pornindu-se de la baza de calcul, care se definește ca fiind media veniturilor lunare din ultimele 6 luni anterioare acordării concediului medical din cele 12 luni care se constituie stagiul de cotizare. Această bază de calcul nu poate fi mai mare decât valoarea a 12 salarii minime lunare brute pe țară. Luându-se în considerare această bază de calcul, media zilnică se determină împărțind baza ultimelor 6 luni la numărul de zile de stagiu din ultimele 6 luni.

În ce situații se acordă concediu medical și pentru cât timp

Ulterior, valoarea indemnizației se calculează înmulțind numărul de zile de concediu medical cu procentul de acordare și cu media zilnică. Cine plătește indemnizația pentru concediul medical Indemnizația de maternitate, de risc maternal, pentru îngrijirea copilului bolnav și pentru carantină sunt suportate integral de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate FNUASS.

În scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate medicul curant poate propune prelungirea concediului medical peste de zile cu cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical cu durata de zile în una sau mai multe etape.

ce se întâmplă după 90 de zile de dating

În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă concediul medical se poate prelungi, la recomandarea medicilor primari ori a medicilor specialişti din ambulatoriul de specialitate sau spital, în etape succesive de maximum 31 de zile, până la totalul de 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire. Medicii specialişti şi medicii primari de specialitate care acordă certificate de concediu medical vor comunica medicului de familie concluziile lor privind diagnosticul, rezultatul investigaţiilor, precum şi recomandările de recuperare; aceste date vor fi înscrise în evidenţele primare ale bolnavului respectiv.

{{vm.title}}

Medicul de familie are obligaţia să ia în evidenţă datele privind acordarea concediului medical. Asiguraţii bolnavi care prezintă unele boli cardiovasculare stabilite potrivit legii, conform anexei la prezentele instrucţiuni, au dreptul la un concediu medical de până la un an, fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale; în aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de unităţile sanitare acreditate care acordă asistenţă medicală de specialitate.

ce se întâmplă după 90 de zile de dating

Asiguraţii bolnavi de SIDA şi cancer de orice tip, în funcţie de stadiul bolii, beneficiază de un concediu medical, cu drept de prelungire până la un an şi jumătate; în aceste cazuri certificatele de concediu medical se eliberează de unităţile sanitare acreditate care acordă asistenţă medicală, cu posibilitatea prelungirii de către medicul expert al asigurărilor sociale al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru asiguraţii bolnavi de tuberculoză Asiguraţii bolnavi de tuberculoză pulmonară şi extrapulmonară primesc certificatele de concediu medical pe perioade de maximum 31 de zile de la medicii unităţilor sanitare unde sunt trataţi.

Propunerea de pensionare poate fi solicitată încă din primele zile de boală în cazul afecţiunilor fără potenţial recuperator şi concediul medical se include în mod obligatoriu în durata pentru care se acordă indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pentru persoanele asigurate.

În caz de tuberculoză meningeală, urogenitală sau a glandelor suprarenale şi peritoneală se acordă concedii medicale de până la un an, cu drept de prelungire de către medicul cabinetului de expertiză medicală a capacităţii de muncă până la un an şi jumătate, acordate în ultimii 2 ani.

ce se întâmplă după 90 de zile de dating

I punctul 11 din Ordinul nr. Conform acestei modificări, dacă o persoană își desfășoară activitatea la mai mulți angajatori, în situația prezentării unui certificat medical în vederea plății indemnizației aferente acestuia de către ambii angajatori, persoana trebuie să îndeplinească condiția stagiului de asigurare față de fiecare dintre angajatori.

În continuare, prin Ordinul nr. Potrivit acestui capitol se produc următoarele modificări: Certificatele medicale eliberate pe perioada stării de urgență se pot transmite de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace de transmitere la distanță, iar în același timp adeverința necesară eliberării certificatelor medicale se poate emite de către angajatori către angajați prin același tip de mijloace.