Sari la conținut

Consumatorii trebuie să înțeleagă că: de la 1 ianuarie se găsesc în Serviciul Universal și achită prețul de serviciu universal, deplasarea la sediile centrelor de relatii cu publicul este inutilă, ceea ce găsesc acolo vor primii acasă prin poștă , nu au un termen limită de trecere în piața concurențială, dar cu cât întârzie mai mult cu atât vor achita un preț mai mare trebuie să analizeze ofertele trimise de furnizorul său, dar trebuie să analizeze și alte oferte de pe site-urile ANRE și Consiliului Concurenței. Prelungiera — cu referire la prelungirea termenului cu 6 luni, pentru semnarea contractelor, este un alt termen incorect vehiculat, care de asemenea induce la nivelul consumatorului ideea că el rămâne în piața reglementată și la prețul reglementat existent anterior datei de 1 ianuarie Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate. Adevărul este că există furnizori care ofertează către consumatori un preț redus și către alți furnizori un preț ridicat. Adevărul estă că de la 1 ianuarie consumatorii se găsesc în piața universală, achită prețul universal și se impune trecerea în piața concurențială. Competenţe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; capacitate de previziune a evoluţiei evenimentelor; capacitate de redactare a rapoartelor clare, coerente şi corecte; capacitate de organizare a evenimentelor.

Implementarea şi respectarea obligaţiilor contractuale, relative postului, care decurg din acordurile de parteneriat şi alte tipuri de contracte cu donatorii și furnizorii; Administrarea activităţilor Proiectului, relative postului, în conformitate cu procedurile interne aplicabile ale Asociaţiei şi cu condiţiile finanţatorului; Dezvoltarea relaţiilor armonioase şi eficiente de lucru cu beneficiarii, partenerii, alte persoane interesate, în interiorul şi în afara Proiectului; Asigurarea corespunderii strategiilor şi activităţilor relative postului cu Planul Strategic al Asociaţiei şi alte documente relevante domeniului.

asociația relativă dating

Arhivează documentele relative postului și elaborează rapoartele lunare despre activitate; Stabilește relaţii de colaborare cu partenerii, finanțatorii și beneficiarii Perioada de date Execută orice alte dispoziţii date de Coordonatorul de Proiect în realizarea strategiilor Asociaţiei.

Avantaje: Formare în drepturile copilului, animație socio-educativă, participarea femeilor etc. Limbi vorbite: Nivel avansat de comunicare scrisă și verbală în Română, Engleză și Rusă; cunoașterea unei alte limbi este un avantaj.

asociația relativă dating

Competenţe manageriale: Capacitate de analiză şi sinteză; capacitate de previziune a evoluţiei evenimentelor; capacitate de asociația relativă dating a rapoartelor clare, coerente şi asociația relativă dating capacitate de organizare a evenimentelor.

Competenţe sociale: Comunicare asertivă; lucru în echipă; soluţionare de conflicte; negociere; capacitate de a stabili relaţii, toleranţă, calm, perseverenţă; abilităţi de comunicare interpersonală. Calităţi personale: Orientare spre rezultat; leadership; angajament față de echipă; flexibilitate; rezistență la stres; spirit creativ şi inovativ.

asociația relativă dating

Condiţii de formare profesională: participă la diverse traininguri, seminare, congrese de specialitate etc. Pentru informații suplimentare vă rugăm să sunați la: 0 22 23 72 59, persoana de contact — Rodica Țurcanu. Doar persoanele dosarele cărora vor fi preselectate pentru interviu, vor fi contactate. Termen limită pentru aplicare.

asociația relativă dating