O alternativă la programul politic al premierului Dacian Cioloș

0
651

După publicarea „Platformei România 100” a premierului Dacian Cilos și a schimbului de replici cu dl Cătălin Lascu mi-am asumat public că astăzi voi prezenta un program de drepata mult mai ancorat în realitatea românească, decât cel prezentat de premier. Nu știu dacă a fost corectă abordarea de ieri (când am afirmat că produc un program mai bun, deoarece nu putem discuta în termenii aceștia), în schimb ideile conturate în grabă astăzi pot fi complementare.

Program de guvernare – realități, principii și soluții

Pentru că,

 • România este o țară în care jumătatea din populație trăiește în mediul rural și la nivelul pragului de sărăcie;
 • România este o țară care se depopulează, iar proporțional crește analfabetismul științific în rândul populației;
 • România este o țară încremenită în proiect, deoarece liderii ei nu au o viziune care să le permită cetățenilor să aspire, în ciuda resurselor: umane, cinegetice, solului, apei dulci și a variatelor bogății ale subsolului;
 • România este dezvoltată economic în mod defazat, pe regiuni, și fără o infrastructură care să-i sigure coerența și sustenabilitatea dezvoltării pe termen mediu și lung;
 • România riscă să-și piardă unitatea națională și integritatea teritorială în următorii 20-30 de ani, ca urmare a diferențelor foarte mari, din punct de vedere economic, între regiunile de dezvoltare;
 • România nu este un actor important în relațiile internaționale și nu este un promotor al păcii prin acțiuni diplomatice în regiune;
 • România este lipsită de o voce puternică și credibilă în interiorul UE, care să crească statutul nostru în lume.

Se impune,

Principii

În virtutea,

 • Apărării libertății individuale ca fundament al împlinirii condiției umane și al guvernării democratice în care să domnească legea;
 • A înfăptuirii dreptății sub aspect juridic – ca manifestare a respectării legii – dar și sub aspect social – ca egalitate de șanse și ca merit ;
 • Împlinirii idealurilor poporului român de a putea trăi liber și cu demnitate în interiorul granițelor UE și a se putea propăși în lume;

Drept imperativ ca liderii/conducătorii poporului român, plecând de la cunoașterea evoluției proceselor globale (a globalizării), dar și a realităților românești să acționeze în plan politic, economic și social astfel:

În plan politic

În plan politic național :

 • se impune democratizarea și deschiderea partidelor politice ca principali furnizori de lideri, de practici și de modele democratice;
 • asumarea de programe politice plecând de la ideologii ( ca valori instrumentale) și de la etica politică;
 • selectarea liderilor să se facă în funcție de meritele politice, iar ascensiunea în Guvern să fie condiționat de respectarea unor criterii politice (de integritate și de merit) și profesionale – criterii transparente, cunoscute cu mult timp înainte și fără să se schimbe pentru a putea deveni tradiție, cutumă;
 • În plan administrativ se impun măsuri de debirocratizare și de eficientizare a actului administrativ. Totodată, se impune introducerea de trening-uri de formare continuă și de etică profesională. Chiar mai mult introducerea managementului etic în orice instituție publică.

În plan politic internațional (diplomatic):

 • liderii români trebuie să aibă o politică deschisă, de prietenie, bazată pe respect reciproc și în acord cu angajamentele asumate;
 • România se impune să reia urgent relațiile cu Rusia, China, țările de S-E Asiei și cu țările arabe ( Iran, Arabia –Saudită și să urmărească cu atenție fel în care poate participa la reconstrucția, Irakului, Siriei și probabil a noilor state care se vor naște în Orientul Mijlociu) pentru a juca un rol important din punct de vedre politic și economic. De asemenea, se impune regândite din perspectiva vecinătății relațiile cu Ucraina, Republica Moldova și țările vecine Rusiei.
 • România poate și trebuie să fie un actor important în relațiile internaționale, deoarece are capacitatea să acorde asistență internațională în materie de bune practici în respectarea drepturilor minorităților;
 • România trebuie să militeze pentru o reformă instituțională la nivel internațional ( OMC, FMI, BM etc.) și pentru promovarea unei democrații transnaționale;
 • România trebuie să negocieze cu multă prudență și înțelepciune viitoarele cedări de suveranitate în interiorul UE și să joace un rol fundamental în reforma instituțională a UE – prin invocarea valorilor și principiilor democratice cu scopul întăririi PE;
 • România trebuie să aibă o relație fermă și bazată pe respect reciproc directă cu UK, cât și ca parte din UE în negocierile cu Marea Britanie.
 • România trebuie să-și prezinte cu claritate și precizie interesele în negocierile TTIP și să condiționeze semnarea acordului UE- SUA de respectarea lor;
 • Relația cu SUA trebuie regândită cu înțelepciune, iar orice înțelegere va trebuie să fie transparentă și reciproc avantajoasă. România are parteneri nu stăpâni!

În plan economic

Agricultura:

 • România trebuie să-și dezvolte acele sectoare unde are o tradiție, potențial, piață de desfacere și perspectivă/ sustenabilitate.
 • Plecând de la potențialul agricol al țării, România poate deveni un furnizor de securitate alimentară la nivel mondial – prin asigurarea de alimente și apă.
 • Plecând de la know-how și tradiție, România se poate axa pe dezvoltarea unor sectoare precum: cultivarea cerealelor, creșterea animalelor, apicultura, viticultura și pomicultura.
 • Plecând de la piețele de desfacere orientarea spre – China, Brazilia, Argentina, Orientul Mijlociu, Turcia, Ucraina, Rusia și țările CSI, precum și alte țări din Africa – au devenit un imperativ.
 • România mai trebuie să investească serios în dezvoltarea rețelelor de irigația, a amenajărilor hidrotehnice și în reîmpădurirea teritoriului național – iar fondurile UE sunt o bună sursă de finanțare.

Industrie :

 • Deși firavă, industria mai poate să aibă un rol important în dezvoltarea României, deoarece școala românească de specialitate mai poate să joace un rol major – în domeniul IT, al construcțiilor de mașini, al infrastructurii și al dezvoltării aerospațiale.
 • În domeniul construcțiilor de mașini se impune atragerea de noi parteneri prin crearea de noi facilități în domeniul infrastructurii și al furnizării de specialiști cu înaltă calificare.
 • În domeniul construcțiilor și al infrastructurii România are un potențial enorm în schimb nu reușim să fim convingători în a obține parteneriate, deoarece nu putem fi parteneri de încredere;
 • Cândva pionieri în explorarea spațiului cosmic, astăzi industria aerospațială și viziunea noastră despre oportunitățile viitorului lipsesc sau au intrat într-un con de umbră. România trebuie să fie cât mai curând parte la deciziile cu privire la colonizarea spațiului cosmic, iar în prezent încă mai are cine să ne reprezinte – nu trebuie distrusă oportunitatea de a asigura continuitatea.

Energie:

 • România trebui să continue direcția UE în materie de energie – să-și diversifice sursele și să crească ponderea energiilor curate. Potențialul țării noastre ne recomandă să fim un furnizor regional de securitate energetică.

Toate aceste direcții au drept scop generarea de locuri de muncă în producție !

În plan social

 • Cu o populație săracă, bolnavă, îmbătrânită și din ce în ce mai puțin educată România se află în fața unor provocări sociale greu de imaginat. Pentru asta se impun adoptarea unor măsuri prin care să se simuleze educația la nivel de masă – morală, sportivă și de sănătate/medicală.
 • România trebuie să investească în educație ca principal motor de dezvoltarea sustenabilă deoarece este principala resursă care poate pune țara pe traiectorie corectă. Pentru asta sunt necesare continuarea investițiilor în mediul rural și stimularea atragerii copiilor în școli. Totodată, se impun măsuri de finanțare publică și privată a studiilor universitare pentru copii defavorizați de la sate.
 • Educația morală va trebui să ocupe un loc central în formare de caractere, deoarece măsura are drept scop eradicare practicilor imorale, a corupției și contribuie la însănătoșirea morală a populației.
 • Politicile publice trebuie să încurajeze creșterea natalității mai ales în rândul familiilor care pot asigura condiții materiale și suport de creștere emoțională și educativă adecvate. Totodată, trebuie implementate măsuri speciale de sprijin și ocrotire al familiilor monoparentale, iar cele cu mulți copii ajutate prin programe speciale în cadrul școlilor.

 

NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ